Làm sao để thoát ra khỏi khu vực thoải mái học tiếng anh có chủ đích

Tập trung học tập Eng Breaking hẳn không dễ dàng gì nhưng mỗi khi thực hiện một checklist khó khăn tôi muốn bạn đọc câu thần chú “ Thoải mái là kẻ thù của học Eng Breaking có chủ đích”.

  • Tự thúc đẩy bản thân thoát khỏi vùng thoải mái, dễ chịu vốn có.
  • Thực hiện luyện tập có chủ đích để lần lượt cải thiện kỹ năng Nghe Ngấm, Nói Đuổi, Phản Xạ đa chiều..
  • Bạn cải thiện đến một trình độ nhất định – bạn sẽ bị mắc kẹt. Bạn thấy kỹ năng của mình không phát triển được nhanh hơn.
  • Sau đó bạn lại phải tiếp tục đẩy bản thân ra khỏi vùng thoải mái, và cứ lặp đi lặp lại như vậy. 

Khi bắt đầu học tiếng Eng Breaking, bạn cảm thấy việc Nghe Ngấm– hiểu tốc độ native thực sự khó khăn. Bạn gần như không nghe được gì.

Lúc này, bạn đang gặp rào cản đầu tiên trong kỹ năng nghe tiếng Anh.

Nhưng hãy kiên trì luyện nghe tiếng Anh, nghe đi nghe lại nhiều lần. Nghe 5 lần chưa hiểu, bạn hãy nghe thêm lần 7 hay 9 lần, thậm chí có thể nhiều hơn nữa.

Sau mỗi lần luyện nghe, hãy đối chiếu với những gì bạn đã nghe thấy với script của bài nghe, rút kinh nghiệm; rồi lại tiếp tục nghe lại.

Kiên trì tập luyện, dần dần bạn sẽ nghe – hiểu được những đoạn hội thoại tiếng Anh đơn giản nhất. Khi đó, bạn đã cải thiện được kỹ năng nghe tiếng Anh của mình.

Tương tự như thế với Nói Đuổi, Phản xạ đa chiều hoặc bất cứ khó khăn nào trong quá trình học Eng Breaking.

Tuy nhiên, để liên tục đạt được những tiến bộ thực sự, bạn cần tiếp tục đưa bản thân thoát ra khỏi vùng thoải mái: nghe những chủ đề tiếng Anh nâng cao hơn, nghe tiếng Anh ở tốc độ nhanh hơn. 

Đây là bước khó khăn nhất của phương pháp học tiếng Anh có chủ đích. Nhưng với hướng dẫn cách thoát ra khỏi vùng thoải mái này bạn sẽ có thêm quyết tâm. Hay nhớ lại câu thần chú  “ Thoải mái là kẻ thù của học Eng Breaking có chủ đích

Kết luận:

Đây không phải là công việc cụ thể. Đây là công việc bạn phải thực hiện xuyên suốt quá trình học Eng Breaking.

Liên tục đưa bản thân thoát khỏi vùng thoải mái, bạn sẽ có những bước tiến xa hơn. Và khi đó hãy nói cho tôi biết, bạn đã thoát ra khỏi vùng thoải mái của mình như thế nào? Hẹn gặp lại.

Việc cần hoàn thành

  1. Thoát ra khỏi vùng thoải mái
  2. Điều chỉnh lại kế hoạch mục tiêu thách thức hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *