Lưu ý: Từ tháng 9/2023, kho sản phẩm Eng Breaking của chúng tôi không còn nhiều do nhu cầu học tiếng Anh tăng cao. Nhanh tay đặt hàng ngay!

Eng Breaking VIP

567.300 Học Viên Đông Nam Á Đã Trải Nghiệm Và Thành Công

  Giá gốc: 7.660.000 VNĐ – Giảm 61%

  Chỉ còn 2.990.000 VNĐ đến

  Nhanh Tay Lên! Chỉ Còn 8 Sản Phẩm!
  • Tài Khoản Học Eng Breaking Trực Tuyến
  • File Nghe Offline 36 Chủ Đề Giao Tiếp Tiếng Anh Thông Dụng Nhất
  • Flash Card 3.000 Từ Vựng Và 285 Mẫu Câu Phổ Biến Trong Giao Tiếp
  • Gia Sư Công Nghệ AI Đồng Hành Chữa Lỗi Phát Âm
  • Ban Giáo Vụ Đồng Hành Hỗ Trợ Hàng Ngày
  • Học Trực Tiếp 1-1 Với Giáo Viên Bản Xứ
  • Hàng Tuần Học Nhóm Cùng Các Học Viên Khắp Đông Nam Á
  • Cam Kết Giao Tiếp Trôi Chảy Sau 3 Tháng học