Hơn 67.200 học viên là người mới bắt đầu, mất gốc, bận rộn đang theo học.

Giá Gốc: 990.000 VNĐ

Khuyến Mãi 51% Còn: 490.000 VNĐ

Nhanh Lên! Chỉ Còn 8 Bộ Sản Phẩm và Quà Tặng!

Người Đang Theo Dõi Trang Đặt Hàng!

Hotline: 02 473 055 899

Trọn bộ Eng Breaking

  • Tài khoản học Online
  • Files mềm học Offline
  • Giáo trình In Màu
  • Sổ tay kế hoạch hành động
  • Email nhắc nhở và hỗ trợ mỗi ngày
  • Ban giáo vụ đồng hành 24 / 7
  • Thẻ mục tiêu

Bộ quà tặng trị giá 795.000 VNĐ

  •  36 chủ đề giao tiếp nâng cao
  •  Bộ Flashcard Online học từ vựng
  •  Bộ 509 câu giao tiếp thông dụng nhất