Hotline: 02 473 055 899

Thông Tin Đặt Hàng

 • Chương Trình Eng Breaking

  Giá Gốc: 990.000 VNĐ


  Ưu Đãi Đặc Biệt

  Chỉ Còn: 490.000 VNĐ (Giảm 51%)

Chi tiết Chương Trình

Level: Cơ bản - Mới bắt đầu - Mất Gốc

Setting: Học Online - Học Offline

Course Length: 3 tháng

Trọn bộ Eng Breaking

 • Tài khoản học trực tuyến X3English
 • DVD Eng Breaking
 • Sách - Giáo trình tiếng Anh
 • Sổ tay - Kế hoạch hành động
 • Mục tiêu học tiếng Anh
 • Thẻ bảo hành