Hệ Thống Khóa Học Của Eng Breaking

Eng Breaking

Dành cho người trình độ Cơ bản – Mới bắt đầu – Mất gốc. Cần luyện tập lại từ đầu.

Mục đích: Thành thạo giao tiếp cơ bản

Setting: Học online – Học offline

Course Length: 3 tháng

Đặt Hàng Eng Breaking Ngay

Ulti Pronun

Chi Tiết Chương Trình

Đối tượng: Mới bắt đầu

Mục đích: Phát âm chuẩn và tự nhiên

Setting: Học online

Course Length: 1 tháng

Trọn bộ Ulti Pronun

  • Tài khoản học trực tuyến X3English
  • Giáo trình Ulti Pronun
  • 3 module từ trình độ cơ bản đến nâng cao của hệ thống phát âm chuẩn Anh Mỹ
  • 103 video hướng dẫn và thực hành luyện tập hàng ngày
Tìm Hiểu Ulti Pronun Ngay

X3TOEIC

Chi Tiết Chương Trình

Đối tượng: Luyện thi TOEIC

Mục đích: 650+ TOEIC

Setting: Học online

Course Length: 2 tháng

Trọn bộ X3TOEIC

  • Tài khoản học trực tuyến X3English
  • Thư chào mừng và mã kích hoạt

Cam kết vàng

  • Đạt 650+ Toeic sau khi hoàn thành khóa học
  • Hoàn 100% học phí nếu không đạt kết quả
Tìm Hiểu X3TOEIC Ngay