24 trang PDF và 44 file audio này sẽ mang đến cho bạn:

  • 509 mẫu câu được người bản xứ dùng 80% trong giao tiếp hàng ngày.
  • Chia thành 44 chủ đề (audio) thông dụng cho bạn linh hoạt trong mọi tình huống.
  • Bản dịch Anh – Việt giúp bạn sử dụng đúng ngữ cảnh và hiểu đúng ý người nói.
  • Mẫu câu đa dạng giúp bạn thành người giao tiếp tiếng Anh cực chuyên nghiệp.