Chính sách bảo hành

Điều kiện bảo hành

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm hội đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  • Còn trong thời hạn bảo hành

Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng sẽ không được bảo hành.

Thời hạn bảo hành: 6 tháng (kể từ ngày nhận hàng).