Chính sách bảo hành

Điều kiện bảo hành

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm hội đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
  • Còn trong thời hạn bảo hành
  • Thẻ bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.

Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng sẽ không được bảo hành.

Thời hạn bảo hành: 6 tháng (kể từ ngày nhận hàng).