Hệ Thống Khóa Học Của Eng Breaking

Eng Breaking

Thông Tin Tổng Quan

Đối tượng: Người mới bắt đầu, mất gốc, trình độ cơ bản

Mục tiêu: Thành thạo giao tiếp cơ bản

Setting: Học online trên điện thoại kết hợp giáo trình offline

Gói 6 tháng: 1.140.000 VND

Gói 12 tháng: 1.990.000 VND

Gói trọn đời: 2.990.000 VND

 

Tìm Hiểu Chi Tiết

Dịch Vụ Native 1 To 1

Thông Tin Tổng Quan

Đối tượng: Người mới bắt đầu, mất gốc, trình độ cơ bản

Mục tiêu: Thực hành giao tiếp 1:1 với người bản xứ

Setting: Học online

Gói 12 buổi: 2.990.000 VND

Gói 24 buổi: 5.990.000 VND

Gói 72 buổi: 17.990.000 VND

 

Tìm Hiểu Chi Tiết

X3Toeic

Thông Tin Tổng Quan

Đối tượng: Luyện thi TOEIC

Mục tiêu: 650+ TOEIC

Setting: Học online

Course Length: 6 tháng

Giá: 990.000 VND

 

Tìm Hiểu Chi Tiết

Eng Grammar

Thông Tin Tổng Quan

Đối tượng: Người mới bắt đầu, mất gốc, trình độ cơ bản

Mục tiêu: Làm chủ ngữ pháp tiếng Anh

Setting: Học online

Course Length: 6 tháng

Giá: 990.000 VND

 

Tìm Hiểu Chi Tiết

Com Fluency

Thông Tin Tổng Quan

Đối tượng: Có thể giao tiếp cơ bản

Mục tiêu: Thành thạo giao tiếp trong môi trường công sở

Setting: Học online

Course Length: 1 năm

Giá: 1.490.000 VND