Động Từ To Be Là Gì? 5 Phút Nắm Vững Cách Dùng Tobe

Nắm vững cách dùng động từ to be trong 5 phút

Động từ to be là động từ cơ bản nhất, quan trọng nhất trong tiếng Anh; nhưng thật không may, cũng phức tạp nhất! Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng động từ to be chi tiết nhất để viết những câu tiếng Anh căn bản!

Hãy đọc tiếp ngay!

A – Động Từ To Be Là Gì?

1 – Khái niệm 

Động từ to be là loại từ cơ bản nhất trong tiếng Anh.

Động từ to be là gì?
Khái niệm về động từ to be

Động từ to be vừa có thể dùng với chức năng là động từ phụ (auxiliary verb), dùng kèm động từ chính để diễn tả một hành động hay một trạng thái nào đó. Đồng thời, nó lại vừa có thể đứng độc lập như một động từ chính.

2 – Vị trí của động từ to be trong câu

 • Động từ to be thường đứng trước một tính từ

Ví dụ:

This song is great. (Bài hát này hay thật đấy)

That girl is beautiful. (Cô ấy xinh thật)

 • Động từ to be thường đứng trước một danh từ.

Ví dụ:

My mother is a teacher. (Mẹ tôi là một cô giáo)

Mr. Tung is the CEO of our company. (Ông Tùng là CEO của công ty chúng tôi)

 • Động từ to be có thể đứng trước cụm giới từ chỉ nơi chốn, thời gian

Ví dụ:

He is at home now (Giờ anh ấy đang ở nhà)

Your bottles are in my room. (Mấy cái chai của bạn đang ở trong phòng tôi)

 • Động từ to be thường đứng trước động từ ở dạng phân từ 2 (V-pII) trong các câu bị động và đứng trước động từ V-ing trong các thì tiếp diễn.

Ví dụ:

I am playing video games. (Tôi đang chơi video game)

This cake is made by her. (Cái bánh này do cô ấy làm)

B – Các Dạng Của Động Từ To Be

1 – Động từ to be ở thì đơn

Các dạng thường gặp nhất của to be là Is/Are/Am ở hiện tại đơn tương ứng với các ngôi chia khác nhau và tương ứng với các chủ ngữ nhất định.

Trong đó, Is đi kèm với chủ ngữ là các đại từ nhân xưng ở ngôi thứ 3 số ít (he, she, it) và chủ ngữ số ít khác.

Các dạng thường gặp nhất của động từ to be là Is/Are/Am ở hiện tại đơn
Các dạng thường gặp nhất của động từ to be là Is/Are/Am ở hiện tại đơn

Are dùng với chủ ngữ là đại từ nhân xưng ngôi thứ 1 và 3 số nhiều (you, we, they), chủ ngữ số nhiều khác và am dùng với I. 

Ví dụ:

She is sad. (Cô ấy đang buồn)

He is tall. (Anh ấy rất cao)

Her name is Anna. (Tên cô ấy là Anna)

The dogs are under the table. (Mấy chú chó đang ở dưới gầm bàn)

The cat is black. (Con mèo ấy màu đen)

Ở dạng quá khứ, to be có dạng was/were, trong đó was dùng với chủ ngữ ở dạng số ít và were dùng với chủ ngữ số nhiều.

Ở thì tương lai, to be có dạng là “Will”.

Ví dụ:

She was here. (Cô ấy đã ở đây)

I was a student at this university. (Tôi từng là sinh viên trường này)

He will leave tomorrow. (Mai anh ấy sẽ đi)

We will go out tonight. (Tối nay chúng tôi sẽ ra ngoài chơi)

Giống như động từ thông thường khác, to be cũng đứng ngay sau chủ ngữ.

Trong thì hiện tại đơn, loại từ này được dùng phổ biến để chỉ tên, tuổi, nghề nghiệp, quốc tịch, cảm xúc.

Dùng đại từ thay thế như this, that, these, those, there làm chủ ngữ trong câu có động từ to be
Dùng đại từ thay thế như this, that, these, those, there làm chủ ngữ trong câu có động từ to be

Ngoài các chủ ngữ trên, to be còn đi kèm với một số chủ ngữ khác là đại từ thay thế như this, that, these, those, there. Cụ thể như sau:

 • There is dùng với danh từ số ít

Ví dụ:

There is a new phone in my room.
(Có một chiếc điện thoại mới trong phòng tôi)

 • There are/ These are/ Those are dùng với danh từ số nhiều

Ví dụ:

There are 20 student in the class. (Trong 1 lớp có 20 học sinh)

Those are onions. (Đấy là mấy củ hành) 

2 – Động từ to be ở thì tiếp diễn

Ở các thì tiếp diễn, động từ to be có dạng giống như trong thì đơn, đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ V-ing.

 • Hiện tại tiếp diễn: S + to be (is, are, am) + V-ing

Ví dụ:

I am playing soccer. (Tôi đang chơi bóng đá)

He is singing. (Anh ấy đang hát)

Ở các thì tiếp diễn, động từ to be có dạng giống như trong thì đơn
Ở các thì tiếp diễn, động từ to be có dạng giống như trong thì đơn
 • Quá khứ đơn: S + to be (was, were) + Ving

Ví dụ:

At that time she was watching TV. (Lúc đó cô ấy đang xem TV).

They were talking about our new project when I came in.
(Họ đang nói về dự án mới của chúng tôi khi tôi bước vào). 

3 – Động từ to be ở thì hoàn thành

Ở các thì hoàn thành, động từ to be có dạng là “been”.

Ví dụ:

She has been here since 2000. (Cô ấy đã ở đây từ năm 2000)

He has been working for this company for 5 years.
(Anh ấy đã đang làm việc ở công ty này được 5 năm rồi).

C – Một Số Cách Dùng Nâng Cao

 • To be dùng trong cấu trúc To be + of + noun (=have) để chỉ tính chất, tình cảm của một đối tượng nào đó.

Ví dụ:

This book is of elegant format. (Quyển sách này trông rất trang nhã) 

Thomas is of medium height. (Thomas có chiều cao tầm trung)

 • Động từ to be được dùng trong cấu trúc to be + to + verb
 • Để thể hiện lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, dự định được sắp đặt.

Ví dụ:

She is to finish her homework by 5pm.
(Cô ấy phải làm xong bài tập về nhà trước 5 giờ).

We are to get married next year. (Chúng tôi dự định sẽ kết hôn năm sau). 

Động từ to be dùng để thể hiện lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, dự định được sắp đặt
Để thể hiện lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, dự định được sắp đặt
 • Sử dụng cùng mệnh đề if trong câu điều kiện để diễn tả một điều gì đó cần xảy trước nếu muốn một điều khác diễn ra.

Ví dụ:

If Nandee was to pass her exam she would have to study hard.
(Nếu Nandee muốn qua bài kiểm tra thì cô ấy phải học thật chăm).

They had better hurry if they are to get there by 3pm.
(Họ phải nhanh lên nếu họ muốn tới được đó trước 3h chiều)

 • To be dùng trong cấu trúc đảo ngữ were + S + to + verb diễn tả một giả thuyết. Cấu trúc này có ý nghĩa tương đương với if + S + were + to + verb.

Ví dụ:

Were I to tell you that she got the visa, would you believe me
(Thế nếu tôi bảo bạn là cô ấy nhận được visa rồi thì liệu bạn có tin tôi không).  

 • Động từ to be dùng trong cấu trúc be about + to do something diễn tả một dự định nào đó.

Ví dụ:

They are about to travel around the world.
(Họ đang dự định đi vòng quanh thế giới). 

D – Bài Tập Ứng Dụng 

Bài 1: Điền dạng đúng của to be ở thì hiện tại đơn trong các câu dưới đây.

 1. I … am happy
 2. She … at home
 3. It … hot today
 4. We … Vietnamese
 5. There … a cup on the table
 6. I … fine. Thank you!
 7. Lara and Tom … married
 8. Her name … Nancy
 9. There … 20 bottles in a box
 10. He … a doctor
 11.  We … in HCM city
 12. This dress … pretty
 13. Those books … mine
 14. I … a writer
 15. The cats …. In the kitchen
 16. …. This your new car?
 17. … Are Luke and John brothers?
 18. …. he 15 years old?
 19. …. They twins?
 20. … I right? 

Đáp án:

 1. s
 2. Is
 3. Are
 4. Is
 5. Am
 6. Are
 7. Is
 8. Are
 9. Is
 10.  Are
 11. Is
 12. Are
 13. Am
 14. Are
 15. Is
 16. Are
 17. Is
 18. Are
 19. Am

Bài 2: Điền động từ to be thích hợp vào các câu dưới đây

 1. I asked my mom where my pink skirt was and she said that it … in the washing machine. 
 2. Hi Nancy! …. You going to the library with us tomorrow? 
 3. My mom studied math at university. She says it …. a really difficult but interesting course.
 4. We … working really hard to prepare for the upcoming exam. 
 5. Andy, how long … you …. studying English?
 6. Dad, … you drive me to school tomorrow morning?
 7. … she …. here since last year?
 8. My grandmother … a nurse in the army. 
 9. All of my best friends …. studying abroad. 
 10. I … listening to music when my parents came home.

Đáp án: 

1. Is

2. Are

3. Was

4. Are 

5. Have…been

6. Will

7. Has…been

8. Was

9. Are

10. Was

Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản về động từ to be mà bạn chắc chắn sẽ rất cần trên hành trình chinh phục tiếng Anh của bản thân.

Như bạn có thể thấy, động từ to be chỉ là một trong số rất nhiều kiến thức căn bản của tiếng anh và bạn có thể làm chủ một cách cực kỳ dễ dàng.

Cần sử dụng động từ to be thật nhuần nhuyễn
Cần sử dụng động từ to be thật nhuần nhuyễn

Ngoài học kiến thức lý thuyết, đừng quên tự trau dồi thêm bằng nhiều dạng bài tập khác nhau để sử dụng động từ to be thật nhuần nhuyễn và tránh những sai sót không đáng có nhé.

Đừng quên like, share bài viết bổ ích này và tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm kiến thức tiếng Anh nhé!

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *