Mẹo Chinh Chiến Trọn Điểm Mọi Đề TOEIC Part 7

toeic part 7

Bài thi TOEIC Listening – Reading có tất cả 7 phần và TOEIC part 7 chính là phần cuối cùng của bài thi TOEIC.

TOEIC part 7 vừa là phần cuối cùng vừa là phần “khó nhằn” nhất trong bài thi TOEIC Reading.

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ nội dung, kỹ năng và mẹo làm bài để chiếm trọn điểm các dạng bài trong TOEIC Part 7.

Ngoài ra, Eng Breaking cũng sưu tầm một số bài tập thực hành có đáp án và một số link tham khảo khác giúp người học có thể ôn tập tốt nhất TOEIC part 7.

1. Cấu trúc bài thi TOEIC Part 7

1.1. Nội dung của TOEIC Part 7

Là một phần của kỹ năng TOEIC Reading, TOEIC Part 7 là một dạng bài Đọc hiểu. Phần này kiểm tra được khả năng đọc và hiểu của các thí sinh thông qua việc đọc đoạn văn sau đó trả lời những câu hỏi với 4 đáp án A, B, C, D. 

Nội dung của TOEIC Part 7
Nội dung của TOEIC Part 7

Có hai loại đoạn văn mà người học sẽ gặp ở trong phần này và thông tin dưới đây trả lời cho câu hỏi part 7 toeic có bao nhiêu câu:

 • Với đoạn văn đơn: Có khoảng 7 – 10 đoạn văn đơn, tổng cộng bao gồm 28 câu hỏi. Mỗi bài có thể có từ 2 – 4 câu hỏi.
 • Đoạn văn đôi: Bao gồm 20 câu hỏi được chia vào 4 – 5 đoạn văn.

1.2. Các dạng bài thường gặp trong TOEIC Part 7

Part 7 TOEIC thường sẽ có nhiều dạng câu hỏi. Để vượt qua và đạt điểm cao trong phần thi này, người học cần nắm được phương pháp xử lý cho mỗi dạng câu hỏi:

 • Dạng hỏi về thông tin chung (tiếng Anh là Overview question)
 • Dạng hỏi về thông tin chi tiết (tiếng Anh là Detailed question)
 • Dạng hỏi về thông tin (không) được đề cập (tiếng Anh là NOT/TRUE question)
 • Dạng câu hỏi suy luận (tiếng Anh là Interference question)
 • Dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa (tiếng Anh là Synonym question)

2. Kỹ năng xử lý các dạng bài TOEIC Reading Part 7

2.1. Dạng câu hỏi về thông tin chung (Overview Question)

Trong các bài TOEIC Reading Part 7, mỗi bài đọc sẽ thường có từ 2, 3, tới 5 câu hỏi, thông thường trong đó sẽ có 1 câu hỏi về thông tin chung.

Dạng câu hỏi về thông tin chung sẽ thường được xuất hiện đầu tiên trong các nhóm câu hỏi vì dạng câu này giúp kiểm tra khả năng đọc hiểu tổng quát của người đọc đối với văn bản đã cho, bao gồm: chủ đề, mục đích cùng ý chính của bài đọc.

Một số câu hỏi về thông tin chung thường gặp trong TOEIC part 7
Một số câu hỏi về thông tin chung thường gặp trong TOEIC part 7

Cách xử lý: Đa số các bài đọc đều bắt đầu bằng một câu chủ đề (topic sentence) mang nội dung và thông tin chính. Vì vậy, ý chính thường được xuất hiện ở những dòng đầu tiên trong mỗi đoạn văn bản.

Để trả lời được câu hỏi TOEIC Reading Part 7 dạng này, thí sinh không cần phải đọc kỹ và hiểu từng từ, chỉ cần đọc lướt từ đầu đến cuối để nắm ý chính. 

Những thông tin mà thí sinh cần nắm được sẽ bao gồm: người viết, người đọc, chủ đề cùng với mục đích.

Ứng dụng giải ví dụ:

Ví dụ về dạng câu hỏi về thông tin chung trong TOEIC part 7 (Nguồn: ETS TOEIC Reading 2021)
Ví dụ về dạng câu hỏi về thông tin chung trong TOEIC part 7 (Nguồn: ETS TOEIC Reading 2021)

Câu hỏi 149 thuộc vào dạng câu hỏi về thông tin chung, cụ thể là muốn biết mục đích của bài quảng cáo phía trên. 

Khi đọc lướt tiêu đề (Eleanor’s Catering) cùng với phần nội dung trong bài quảng cáo, thí sinh có thể biết được bài quảng cáo ấy viết về công ty chuyên cung cấp dịch vụ về ăn uống (thông qua từ catering). Từ đây, đáp án phù hợp nhất cho câu hỏi này chỉ có thể là đáp án C (nhằm quảng cáo những dịch vụ của một công ty).

2.2. Dạng câu hỏi về thông tin chi tiết (Detailed question)

Dạng câu hỏi thông tin chi tiết thường sẽ chiếm từ 40 đến 50 phần trăm trong tổng số câu hỏi phần TOEIC Reading Part 7 và thường xuất hiện ngay sau dạng câu hỏi về thông tin chung. 

Những câu hỏi này sẽ hỏi về những thông tin chi tiết và cụ thể được đề cập trong bài đọc phía trên.

Các câu hỏi này thường là những câu hỏi Wh- ( bắt đầu bằng where/ what/ who/ when/ which/ how…)

Một số câu hỏi về thông tin chi tiết trong TOEIC part 7
Một số câu hỏi về thông tin chi tiết trong TOEIC part 7

Cách xử lý: Đối với những câu hỏi TOEIC Reading Part 7 dạng này, trước tiên, thí sinh cần phải đọc và nhận biết từ để hỏi và từ khóa trong mỗi câu hỏi.

Ví dụ: Who should be met for registration

Từ để hỏi là từ Who

Từ khóa là met, registration

Sau đó, thí sinh đọc lướt (kỹ năng skimming) để xác định được vị trí câu có từ khóa (hoặc từ đồng nghĩa với từ khóa ấy).

Cuối cùng, đọc kĩ (kỹ năng scanning) câu đã tìm thấy sau đó tìm thông tin liên quan để chọn được đáp án chính xác.

Cần lưu ý đến việc đáp án và câu liên quan trong bài mặc dù có nội dung giống nhau nhưng đôi lúc cách diễn đạt lại không hoàn toàn giống nhau do có sử dụng từ đồng nghĩa.

Ứng dụng giải ví dụ:

Ví dụ dạng câu hỏi về thông tin chi tiết trong TOEIC part 7 (Nguồn: ETS TOEIC Reading 2021)
Ví dụ dạng câu hỏi về thông tin chi tiết trong TOEIC part 7 (Nguồn: ETS TOEIC Reading 2021)

Câu hỏi 155 và 156 thuộc dạng câu hỏi về thông tin chi tiết.

Câu 155: Dịch nghĩa: “Mr. Petez có thể là ai?” 

Từ để hỏi là Who

Từ khóa là Mr Petez

Thông tin có chứa từ khóa ở phần người gửi thư, hàng 2 cùng với 3 bảng schedule

Ở hàng 2, có thể thấy được ông Perez sẽ tham gia vào một cuộc gặp giữa Inspector và General Manager, vì thế ông có thể là một trong 2 người này (Đáp án C hoặc đáp án D). 

Nhìn lên phía trên bảng, có thể thấy Inspector đã được nhắc tới và đó chính là Hannah Langan, vì thế có thể suy ra ông Perez chính là General manager.

→ Chọn đáp án D.

Câu 156: Dịch nghĩa: Việc thanh tra sẽ bắt đầu khi nào?

Từ để hỏi là When

Từ khóa là inspection

Thông tin có chứa từ khóa: do “inspection” cũng là một chủ đề của bài viết nên từ khóa này được xuất hiện xuyên suốt toàn bài. 

Tuy nhiên, dựa vào từ để hỏi là từ “when”, thí sinh sẽ tìm thêm được thông tin có chứa thời gian liên quan tới từ khóa. Thông tin nằm ở hàng 5 trong bảng schedule (bao gồm cả thời gian và inspection).

Đọc kĩ hàng 5, có thể xác định được việc thanh tra sẽ diễn ra lúc 12:30 pm

→ Chọn đáp án C.

2.3. Dạng câu hỏi về thông tin (không) được đề cập (NOT/ TRUE question)

Dạng câu hỏi này là câu hỏi về những thông tin có thể được (hoặc không được) nêu ra hoặc đề cập tới trong bài đọc. Trong đó, một số câu chứa từ “NOT” được viết in hoa ở trong câu hỏi chính là dạng câu phủ định (hay còn được biết đến với cái tên là câu hỏi loại trừ). Một số câu hỏi chứa từ “true” sẽ yêu cầu bạn phải tìm ra được một nhận định đúng với một sự vật, sự việc hoặc một cá nhân.

Thí sinh thường mất nhiều thời gian trong việc tìm ra đáp án cho câu hỏi TOEIC Part 7 này hơn so với các dạng câu hỏi khác.

Dạng câu hỏi này thường sẽ xuất hiện những từ như “stated” (nghĩa là được nêu ra), “mentioned” (nghĩa là được đề cập), “indicated” (nghĩa là được chỉ ra), “true” (nghĩa là đúng), “NOT” (nghĩa là không) trong câu hỏi.

Một số dạng câu hỏi về thông tin (không) được đề cập (NOT/ TRUE question) trong TOEIC part 7
Một số dạng câu hỏi về thông tin (không) được đề cập (NOT/ TRUE question) trong TOEIC part 7

Các bước xử lý:

Để làm được dạng câu hỏi TOEIC Reading Part 7 này, thí sinh nên làm theo từng bước dưới đây:

 • Nhận biết từ khóa ở trong từng câu hỏi.
 • Đọc lướt nhằm nắm được ý chính trong từng đoạn văn và tìm câu hoặc đoạn văn bản có chứa từ khóa hoặc thông tin có liên quan tới từ khóa.
 • Đọc kĩ đoạn thông tin để tìm được đáp án. Thí sinh cần đọc kĩ vì đáp án và thông tin trong bài thường không diễn đạt giống nhau mà có sử dụng đến phương pháp paraphrase (diễn tả cùng một nội dung nhưng bằng từ ngữ và cách diễn đạt khác) 
 • Đối với dạng câu hỏi có “NOT”, thí sinh cần phải loại trừ 3 đáp án trong bài đọc để chọn ra đáp án đúng.

Nhận xét: Với dạng câu hỏi TOEIC Reading Part 7 này, thí sinh cần phải xem xét từng lựa chọn đáp án trong câu hỏi sau đó loại dần dựa vào những thông tin có trong bài đọc. 

Nhìn chung, dạng câu hỏi này làm tiêu tốn nhiều thời gian. Vì thế, thí sinh nên làm dạng câu hỏi khác trước dạng này. Sau khi trả lời được những dạng câu hỏi khác, thí sinh đã đọc bài đọc vài lần và cũng nắm được ý chính. Từ đó, thí sinh nắm được vị trí chứa thông tin để trả lời cho câu hỏi dạng NOT/TRUE và tiết kiệm được thời gian làm bài hơn.

Ứng dụng giải ví dụ:

Ví dụ về dạng câu hỏi về thông tin (không) được đề cập (NOT/ TRUE question) trong TOEIC part 7 (Nguồn: ETS TOEIC Reading 2021)
Ví dụ về dạng câu hỏi về thông tin (không) được đề cập (NOT/ TRUE question) trong TOEIC part 7 (Nguồn: ETS TOEIC Reading 2021)
Câu hỏi đi kèm ví dụ về dạng câu hỏi về thông tin (không) được đề cập (NOT/ TRUE question) trong TOEIC part 7

Câu 162 thuộc dạng câu hỏi NOT/ TRUE 

Dịch nghĩa: Câu nào sau đây đúng về Webmarch?

Từ khóa là Webmarch.

Sau khi đọc lướt cả 2 đoạn văn, thí sinh có thể nắm được ý chính:

 • Đoạn 1 chính là sự phát triển của Webmarch từ lúc bắt đầu cho tới 15 năm sau
 • Đoạn 2 (Giới thiệu chi tiết về dịch vụ mà Webmarch có thể cung cấp)

Ở dòng 8 của đoạn 2, “the service has content available in sixteen languages” có nghĩa là “dịch vụ của Webmarch có nội dung được thể hiện bằng 16 ngôn ngữ” trùng với ý trong đáp án D ⇒ Chọn D

2.4. Dạng câu hỏi suy luận (Interference question)

Dạng câu hỏi suy luận có thể chiếm khoảng 10 phần trăm trong tổng số 54 câu hỏi trong TOEIC part 7. Câu hỏi yêu cầu thí sinh cần phải đưa ra kết luận sao cho hợp lý dựa vào những thông tin được cung cấp, bởi vì đáp án sẽ không được nhắc đến một cách trực tiếp. 

Dạng câu hỏi này thường sẽ xuất hiện những từ vựng toeic part 7 như “imply” (nghĩa là ngụ ý), “infer” (nghĩa là suy ra, gợi ý), “expect” (nghĩa là dự đoán), “suggest” (nghĩa là gợi ý) , “probably” (nghĩa là có thể), “most likely” (nghĩa là có khả năng) trong câu hỏi.

Một số câu hỏi dạng câu hỏi suy luận trong TOEIC part 7
Một số câu hỏi dạng câu hỏi suy luận trong TOEIC part 7

Các bước xử lý:

Để làm được dạng câu hỏi TOEIC Reading Part 7 này, thí sinh cần phải làm các bước:

 • Tìm từ khóa trong câu hỏi.
 • Dựa vào từ khóa tìm được và những gợi ý liên quan tới từ khóa trong câu hỏi và trong bài đọc nhằm nhận biết được ngụ ý.

Ứng dụng giải ví dụ:

Ví dụ về dạng câu hỏi suy luận trong TOEIC part 7
Ví dụ về dạng câu hỏi suy luận trong TOEIC part 7

Câu 151 thuộc dạng câu hỏi suy luận 

Dịch nghĩa: Ms. Bryant có khả năng là người nào?

Từ khóa là Ms. Bryant

Đọc lướt qua nội dung toàn bài đọc, thí sinh có thể nhận biết đây là email của cô Bryant gửi cho ông Wiest liên quan đến bài khảo sát công trường.

Đọc dòng thứ nhất của đoạn 2 (nếu như địa điểm mà được duyệt trước tuần sau, nhóm của tôi sẽ đẩy nhanh quá trình hoàn thành bản vẽ cuối cùng), từ đó suy ra cô ấy là kỹ sư 

⇒ chọn đáp án A.

2.5. Dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa (Synonym question)

Dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa giúp kiểm tra khả năng hiểu nghĩa của những từ vựng nằm trong văn bản. 

Hầu hết những từ được hỏi là những từ khá phổ biến trong tiếng Anh, tuy nhiên, cũng có những từ mang nhiều lớp nghĩa khác nhau, trong đó có liên quan tới chủ đề thương mại nên thí sinh có thể không biết.

Thường sẽ có từ 2 tới 3 câu hỏi dạng này trong TOEIC part 7.

Các bước xử lý:

Để trả lời cho những câu hỏi dạng này, thí sinh có thể làm theo từng bước dưới đây:

 • Đọc câu hỏi để biết được vị trí từ được hỏi nằm chỗ nào.
 • Đọc lướt nhằm xác định được vị trí từ đó ở trong bài đọc.
 • Đọc kĩ câu có chứa từ được hỏi. Dựa vào những từ đã biết mà nắm ý chính, ngữ cảnh sau đó đoán được nghĩa của từ chưa biết được hỏi.
 • Chọn đáp án có nghĩa tương đồng với nghĩa vừa mới nhận biết được.

Lưu ý:

Do một từ vựng có thể có nhiều lớp nghĩa khác nhau, thí sinh không nên chỉ dựa vào vốn hiểu biết của mình về từ đó mà lựa chọn ngay đáp án. 

Trong 4 đáp án sẽ luôn có đáp án bẫy, gần nghĩa với từ vựng được hỏi.

Vì thế, điều quan trọng nhất cần phải ghi nhớ đối với dạng bài này chính là cần phải chọn ra nghĩa đúng của từ vựng theo ngữ cảnh đã được cho trong bài đọc.

Ứng dụng giải ví dụ:

Ví dụ về dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa trong TOEIC part 7 (Nguồn: ETS TOEIC Reading 2021)
Ví dụ về dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa trong TOEIC part 7 (Nguồn: ETS TOEIC Reading 2021)

Câu hỏi 159 thuộc dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa 

Dịch nghĩa: Từ “look” trong đoạn 1, dòng 2 gần nghĩa nhất với từ nào sau đây?)

Từ đoạn 1, dòng 2, thí sinh có thể tìm ra được từ “look”, từ đó định vị được câu có chứa nó: “You will discover a new look, as we have… easy-to-navigate Website” 

Dịch câu đã tìm được: Bạn sẽ khám phá ra một diện mạo mới, bởi vì chúng tôi đã tạo được một website mới, thu hút và dễ dàng để tìm kiếm.

Từ nghĩa của từ “look” trong bài đọc (nghĩa là diện mạo), thí sinh cần chọn đáp án đúng là đáp án B (appearance)

3. Kỹ năng cần thiết để làm tốt bài thi TOEIC Part 7

3.1. Kỹ năng Skimming

Bạn có thể áp dụng phương pháp này đối với những câu hỏi muốn hỏi chung chung như mục đích của đoạn văn trên là gì? 

Skimming chính là phương pháp đọc lướt toàn bộ văn bản nhằm hiểu được ý nghĩa và nắm bắt nội dung của toàn văn bản.

Kỹ năng Skimming trong TOEIC part 7
Kỹ năng Skimming trong TOEIC part 7

Một vài lưu ý như sau:

 • Hãy đọc chủ đề của đoạn văn vì đó chính là phần tóm tắt ngắn gọn nhất nội dung của toàn bài
 • Đọc đoạn giới thiệu hoặc là đoạn khái quát
 • Đọc câu đầu tiên của mỗi đoạn vì ý chính trong mỗi đoạn thường nằm ở vị trí của câu đầu tiên.
 • Để vận dụng tốt được phương pháp này không có cách nào khác ngoài việc bạn cần phải rèn luyện nó thật thường xuyên

3.2. Kỹ năng Scanning

Kĩ năng đọc để lấy dữ liệu (tiếng Anh là Scanning): đây là kĩ năng đọc nhanh nhằm lấy dữ liệu cụ thể, những thông tin chi tiết ở trong bài đọc như tên riêng, thông số, ngày hoặc những từ có trong bài mà không cần đọc và hiểu được những phần còn lại của bài.

Kỹ năng Scanning trong TOEIC part 7
Kỹ năng Scanning trong TOEIC part 7

Các bước thực hiện kỹ năng Scanning trong bài thi Toeic như sau:

 • Chúng ta luôn cần xác định xem mình mong muốn tìm kiếm thông tin nào. Việc xác định rõ những thông tin cần tìm kiếm sẽ giúp tìm kiếm được từ một cách dễ dàng hơn.
 • Dự đoán xem những thông tin có trong bài ở dạng nào là tên riêng, số hay ngày tháng, … và có thể nằm trong đoạn nào
 • Đưa mắt thật nhanh để nhìn được nhiều dòng cùng lúc
 • Khi tìm thấy được câu có chứa thông tin đang cần hãy dừng lại sau đó đọc toàn bộ câu đó
 • Đọc từ trên xuống phía dưới, hoặc đọc theo thứ tự đường chéo

3.3. Kỹ năng Paraphrasing

Paraphrasing cũng là một tip mà bạn cần phải áp dụng trong phần thi này. Nhiều đáp án người ra đề sẽ biến đổi dạng thức của từ.

Kỹ năng paraphrasing trong TOEIC part 7
Kỹ năng paraphrasing trong TOEIC part 7

Ngoài hai phương pháp “thần thánh” phía trên thì để đạt được hiệu quả tối ưu nhất khi làm TOEIC part 7 bạn không được bỏ qua những bí kíp sau:

 • Phân biệt được cách sử dụng của những từ đồng nghĩa: Để có thể phân biệt giữa những từ đồng nghĩa thì bắt buộc chúng ta cần phải có vốn từ vựng thật đa dạng và phải nắm được nghĩa cũng như cách sử dụng của những từ đồng nghĩa ấy.
 • Nắm vững cấu trúc của bài đọc và trả lời được những câu hỏi liên quan: Trong phần này, chúng ta cần phải làm quen được với rất nhiều bài đọc được lấy từ nhiều nguồn: quảng cáo, thư tín, thông báo,… Để làm tốt nhất phần này, chúng ta cần định loại được bài đọc, từ đó cố gắng hình thành nên những ý tưởng có thể xảy ra trong từng bài.
 • Trả lời những câu hỏi “who, what, where, when” liên quan tới bài đọc: Khi gặp phải bất cứ bài đọc nào, điều chúng ta cần làm chính là cố gắng trả lời được những câu hỏi liên quan tới nó, điều này giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình tìm thông tin của phần câu hỏi và câu trả lời.

4. Mẹo “ăn trọn điểm” bài thi TOEIC Part 7

4.1. Xác định thứ tự làm các phần trong bài thi hợp lí

Trong khi luyện thi toeic bạn cần sắp xếp thứ tự làm bài cho các câu hỏi như sau:

Đọc câu hỏi trước khi đọc bài nhằm xác định được bài muốn hỏi gì, sau đó đọc đoạn văn rồi tìm chỗ thông tin trong câu hỏi để đọc kỹ hơn.

Trả lời trước những câu hỏi thông tin giúp bạn cái nhìn tổng quát về bài. Sau đó mới đi đến trả lời các câu hỏi suy luận

Những câu hỏi yêu cầu bạn tìm thông tin không xuất hiện trong bài thì nên để tới cuối cùng rồi hẵng trả lời. Trả lời những câu hỏi khác trước sẽ phần nào giúp bạn loại trừ được các phương án sai trong câu này, đồng thời giúp bạn tìm được vị trí cần phải đọc thêm để có thể loại trừ.

Thông thường, trừ những câu hỏi có tính suy luận ra thì thứ tự câu hỏi trong bài luôn được sắp xếp theo mạch bài viết. Tức là nếu bạn tìm được đáp án của câu hỏi số 1 trong đoạn 1 thì đáp án cho câu hỏi số 2 sẽ nằm ngay sau những câu hoặc đoạn văn ở chỗ có thông tin về đáp án của câu 1. 

Xác định thứ tự làm các phần trong bài thi hợp lí trong TOEIC part 7
Xác định thứ tự làm các phần trong bài thi hợp lí trong TOEIC part 7

4.2. Phối hợp các kỹ năng Skimming và Scanning

Bạn cần phải biết xác định đoạn văn đó muốn hỏi gì bằng cách nhìn vào từ khóa (keyword) của câu hỏi. 

Khi biết được đề bài đang muốn hỏi gì, ta mới bắt đầu đọc lại bài và tìm ra những đoạn có chứa từ khóa đã xuất hiện ở trong câu hỏi (kỹ năng skim). Sau đó, hãy xác định nội dung thông tin cần tìm chứa ở đoạn nào rồi mới đọc kỹ đoạn ấy để tìm được ra câu trả lời đúng (kỹ năng scan).

Phối hợp các kỹ năng Skimming và Scanning trong TOEIC part 7
Phối hợp các kỹ năng Skimming và Scanning trong TOEIC part 7

4.3. Dùng ngữ cảnh để trả lời câu hỏi về từ vựng hoặc ý chính của bài đọc

Ở dạng câu hỏi về từ vựng, cho dù biết được nghĩa từ này hay không, hãy nhìn vào ngữ cảnh xung quanh của từ đó để có thể đoán ngữ nghĩa.

Với những loại câu hỏi có tính suy luận thì thông tin sẽ không được nói trực tiếp vào trong bài. Khi ấy, hãy nhìn vào những từ và ý trong bài được nhắc tới ở trong từng phương án. 

4.4. Đọc kỹ thông tin trong bài và không kết luận vội vàng

Nếu trong bài đọc xuất hiện các thông tin khác với đời sống thì chúng ta cũng cần phải làm theo, vì câu hỏi trắc nghiệm chỉ hỏi dựa trên bài đọc chứ không hỏi trên thực tế, không được tùy ý suy luận vô căn cứ.

Nếu trong bài đọc có chứa bảng, phiếu khảo sát, biểu đồ hay mẫu đơn… thì mẹo làm bài thi cho TOEIC Part 7 là bạn cần cẩn thận vì phía dưới có thể có nhiều thông tin bổ sung cho chúng.

Với bài đọc đôi (có 2 đoạn văn), thường sẽ có ít nhất một câu hỏi yêu cầu bạn phải đọc lại cả hai đoạn và liên kết những thông tin từ chúng. Vì vậy mà khi đọc cần tìm ý cho phần này (kỹ năng skim và scan) thì bạn nên nhìn lại toàn bộ cả 2 bài trước khi đưa ra câu trả lời.

5. Bài tập thực hành TOEIC Part 7

Eng Breaking đã sưu tầm giúp người học 5 bài tập thực hành part 7 toeic có đáp án. Cùng ôn luyện ngay bây giờ!

Bài 1: Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng

Bài tập 1 thực hành toeic part 7
Bài tập 1 thực hành toeic part 7

159. For whom is the announcement mainly intended?

(A) Parents

(B) Construction workers

(C) Preschool staff

(D) Students

160. What is NOT stated about the new policy?

(A) It directs regular pickups to the rear entrance.

(B) It will begin on March 1.

(C) It prohibits the use of the parking lot.

(D) It is in response to a safety threat.

Đáp án: 159-A, 160-C

Bài 2: Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng

Bài tập 2 thực hành toeic part 7
Bài tập 2 thực hành toeic part 7

154. What does the postcard suggest about Mr. Stone?

(A) He has taken headshots before.

(B) He ordered business cards.

(C) He has visited Big Apple Dental ahead.

(D) He lives close to Professional Star.

155. What is indicated about Professional Star?

(A) It markets services to office workers.

(B) It is hiring new employees.

(C) It works with Big Apple Dental.

(D) It takes children’s portraits.

Đáp án: 154-D, 155-A

Bài 3: Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng

Bài tập 3 thực hành toeic part 7
Bài tập 3 thực hành toeic part 7

156. According to the article, what will happen in Seattle next

Monday?

(A) Some roadblocks will be placed on a main road.

(B) A union will meet with the megacity council about contracts.

(C) A fundraiser will be held for an injured persol.

(D) Subways will be unavailable for work commutes.

157. Why are readers referred to a Web site?

(A) To plan a different way to get to work

(B) To find a list of subway cancellations

(C) To contact the city council about a strike

(D) To map their morning subway commutes

158. What is suggested about the city-wide strike?

(A) It will end by Monday evening.

(B) It is guaranteed to alleviate traffic.

(C) It is taking place for the first time.

(D) It was ordered by the city council.

Đáp án: 156-D, 157-A, 158-C

Bài 4: Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng

Bài tập 4 thực hành toeic part 7
Bài tập 4 thực hành toeic part 7

154. What are store managers instructed to do?

(A) Submit ideas for social media marketing

(B) Place marketing materials where they are visible

(C) Change the force of apparel in the stores

(D) Report on the success of the announcements

155. What is indicated about the new marketing campaign?

(A) It features real store workers.

(B) It began last week.

(C) It aims to attract younger shoppers.

(D) It includes an online component.

Đáp án: 154-B, 155-D

Bài 5: Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng

Bài tập 5 thực hành toeic part 7
Bài tập 5 thực hành toeic part 7

168. What is true about the Bayside Hotel?

(A) It only accepts reservations made online.

(B) It first opened a decade ago.

(C) It has the fastest Wi-Fi in the region.

(D) It offers transportation for its guests.

169. What is NOT mentioned about the DMS?

(A) It is only available in San Francisco.

(B) It communicates with appliances.

(C) It has been in use for a year.

(D) It is used by hotel employees.

170. According to the article, what can Bayside guests do via their

smartphones?

(A) Pay their hotel bill

(B) Set up a check out time

(C) Check hotel supplies

(D) Order a meal in advance

171. The word “mainstream” in paragraph 5, line 2 is closest in

meaning to

(A) expensive

(B) common

(C) efficient

(D) rapid

Đáp án: 168-D, 169-A, 170-D, 171-B

6. Một số đề thi TOEIC Part 7 tham khảo

Để có độ đa dạng cao hơn khi luyện đề TOEIC part 7, dưới đây là link tham khảo TOEIC PART 7 kèm theo đáp án:

https://drive.google.com/drive/folders/11j19UUwyLmMcDA853aTk0uM4WVD-xqQi?usp=sharing

Lời Kết

Trên đây là tổng hợp những nội dung, kỹ năng, mẹo làm bài cùng với những bài tập ôn luyện thực tế về những dạng câu hỏi TOEIC part 7.

Hy vọng sau khi tham khảo bài viết này, các em có thể rút ra kinh nghiệm và áp dụng được những mẹo vào bài làm của mình

Cùng theo dõi Eng Breaking để có trải nghiệm chơi mà học và biết các luyện tập các kỹ năng TOEIC, IELTS,… một cách hiệu quả nhất.

Cuối cùng, đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này đến các bạn của mình để cùng nhau nâng cao trình độ tiếng Anh từng ngày.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *