Cấu Trúc As Soon As: Nằm Lòng Cách Dùng, Cấu Trúc Và Bài Tập Chi Tiết (Đáp Án)

as soon as

As soon as là một liên từ có nghĩa là “ngay khi” được sử dụng để nối hai mệnh đề với nhau.

Bài viết tổng hợp đầy đủ thông tin từ khái niệm, cấu trúc, cách dùng và những điểm đặc biệt của cấu trúc As Soon As.

Thêm nữa, những dạng bài tập và đáp án của từng dạng về liên từ As Soon As được Eng Breaking sưu tầm để người học luyện tập kiến thức này. 

1. As soon as tiếng Anh là gì?

Cấu trúc as soon as là gì?
Cấu trúc as soon as là gì?

Cấu trúc as soon as được sử dụng với vai trò một liên từ. Trước tiên, tìm hiểu liên từ (trong tiếng Anh là conjunction) là gì?

Liên từ được sử dụng với mục đích liên kết hai từ hoặc cụm từ hay các mệnh đề vào với nhau. Cơ bản có 3 loại liên từ: 

 • Liên từ kết hợp: sử dụng nhằm liên kết giữa 2 hoặc nhiều đơn vị từ tương đương lại với nhau nhau (ví dụ như: but, or, so, yet…) 
 • Liên từ phụ thuộc: sử dụng nhằm liên kết mệnh đề phụ thuộc vào với mệnh đề chính ở trong câu (ví dụ:  after, when, although, because, even if,…)
 • Liên từ tương quan: sử dụng nhằm liên kết 2 hoặc nhiều đơn vị từ có ý nghĩa tương đương nhau (ví dụ: not only … but also, both … and, either … or,…)

⇒ As soon as là một liên từ phụ thuộc, có nghĩa là “ngay khi”, sử dụng nhằm liên kết hai mệnh đề lại với nhau.

Ví dụ: 

Mina’s daughter cries as soon as she goes to work. 

Con gái của Mina bật khóc ngay khi cô ấy đi làm.

She turned on the television as soon as she had finished her housework. 

Cô ấy bật ti vi ngay sau khi kết thúc việc nhà.

2. Cấu trúc và cách dùng As soon as

Dưới đây là cấu trúc và cách dùng để xem as soon as là thì gì hay nói cách khác as soon as sử dụng như thế nào ở các thì khác nhau. 

2.1. Cấu trúc as soon as trong thì Hiện tại đơn

Với thì hiện tại đơn, cấu trúc as soon as được sử dụng nhằm diễn tả một hành động được lặp đi lặp lại một cách liên tục nhiều lần.

Cấu trúc as soon as được sử dụng trong thì hiện tại đơn
Cấu trúc as soon as được sử dụng trong thì hiện tại đơn

Ví dụ:

Minh checks her smartphone for messages as soon as she wakes up in the morning.

Minh kiểm tra điện thoại thông minh của cô ấy ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng

My sister opens the fridge as soon as she comes back home

Chị gái tôi trở về nhà là mở tủ lạnh ra ngay

Jack forgives his girlfriend as soon as she says sorry even when she cheats on him

Jack tha thứ cho bạn gái của anh ấy ngay khi cô ta nói lời xin lỗi thậm chí khi cô ấy lừa dối anh ta

My brother runs away as soon as I call his nickname every time

Em trai tôi chạy biến đi mỗi lần tôi gọi biệt danh của nó

John goes to school as soon as he eats her breakfast every morning

Sáng nào cũng thế, ăn sáng xong là John đi học ngay

2.2. Cấu trúc as soon as trong thì quá khứ

Trong trường hợp như vậy, as soon as được sử dụng với mục đích diễn tả hai hành động liên tiếp nhau ở trong quá khứ.

Cấu trúc as soon as được sử dụng trong thì quá khứ
Cấu trúc as soon as được sử dụng trong thì quá khứ

Ví dụ:

Jack said that he alerted the police as soon as he realized what was happening

Jack nói anh ấy đã báo cảnh sát ngay sau khi nhận thấy chuyện gì đang diễn ra

Mark turned on the television as soon as he had completed his job.

Vừa làm xong việc của mình, Mark liền bật ngay ti vi lên.

Minh came as soon as I had finished fixing the living room wall

Minh đến ngay lúc tôi vừa sửa xong tường phòng khách.

I felt better as soon as I drank a cup of ginger tea

Tôi cảm thấy khoẻ hơn ngay sau khi được uống một cốc trà gừng.

Mina’s dad knew she was telling a lie as soon as she spoke the first word

Bố Mina biết là cô ấy nói dối ngay khi cô vừa mở miệng ra.

2.3. Cấu trúc as soon as trong thì tương lai

Với trường hợp này, cấu trúc as soon as được sử dụng nhằm diễn tả một hành động thực hiện ngay sau một hành động khác xuất hiện trong tương lai.

Cấu trúc as soon as được sử dụng trong thì tương lai
Cấu trúc as soon as được sử dụng trong thì tương lai

Ví dụ:

He will come here as soon as he meets Anna. 

Anh ấy sẽ đến đây ngay khi anh ấy gặp Anna.

I’ll go to the coffee shop as soon as it stops raining

Tôi sẽ đến quán cà phê ngay khi trời tạnh mưa

I’ll come back home as soon as the film has ended

Tôi sẽ quay trở về nhà ngay khi bộ phim kết thúc

I will go to the Bach Mai hospital as soon as I have a stomachache

Nếu bị đau bụng tôi sẽ đến bệnh viện Bạch Mai ngay

As soon as you meet Mono, you will love him

Ngay khi gặp Mono, bạn sẽ yêu anh ấy ngay

Lưu ý:

 • As soon as có thể đứng tại vị trí đầu câu hay vị trí giữa câu mà không làm thay đổi đi ý nghĩa của câu đó.

Ví dụ:

Linda will complete this picture as soon as she can.

= As soon as Linda can, she will complete this picture.

Linda sẽ hoàn thành bức tranh này một cách sớm nhất có thể.

 • Khi sử dụng cấu trúc as soon as ở vị trí đầu câu, cần phải dùng thêm dấu phẩy (,) vào sau mệnh đề theo sau cấu trúc as soon as.

Ví dụ:

As soon as you can, please send me that letter. 

Làm ơn gửi bức thư đó cho tôi sớm nhất có thể.

3. Một số trường hợp đặc biệt của cấu trúc as soon as

3.1. Cấu trúc as soon as ở đầu câu

a. Cấu trúc as soon as ở đầu câu khi xuất hiện hai hành động kéo dài và liên tiếp từ hiện tại đến hiện tại hoặc từ hiện tại đến tương lai.

Công thức as soon as ở đầu câu khi xuất hiện hai hành động kéo dài và liên tiếp từ hiện tại đến hiện tại hoặc từ hiện tại đến tương lai.
Công thức as soon as ở đầu câu khi xuất hiện hai hành động kéo dài và liên tiếp từ hiện tại đến hiện tại hoặc từ hiện tại đến tương lai.

Ví dụ:

As soon as she has finished her job, she’ll call her boyfriend. 

Ngay sau khi kết thúc công việc của mình, cô ấy sẽ gọi điện cho bạn trai

b. Cấu trúc as soon as đứng ở vị trí đầu câu khi có hai hành động đều chưa xảy ra ở thời điểm nói.

Công thức as soon as đứng ở vị trí đầu câu khi có hai hành động đều chưa xảy ra ở thời điểm nói.
Công thức as soon as đứng ở vị trí đầu câu khi có hai hành động đều chưa xảy ra ở thời điểm nói.

Ví dụ:

As soon as my sister meets my grandmother, she’ll hold her tight. 

Ngay khi em gái tôi gặp bà tôi, cô ấy sẽ ôm chặt lấy bà.

3.2. Cấu trúc as soon as trong câu đảo ngữ

Công thức sử dụng as soon as trong câu đảo ngữ
Công thức sử dụng as soon as trong câu đảo ngữ

Ví dụ:

As soon as John completed his homework, he went to bed. 

Ngay sau khi John hoàn thành xong bài tập về nhà của mình, anh ấy liền đi ngủ

3.3. Cấu trúc as soon as possible

Đây là dạng cấu trúc câu vô cùng đặc biệt nhưng cũng thường hay gặp trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó có ý nghĩa là càng sớm thì càng tốt.

Ví dụ:

Could you please fix the laptop for me as soon as possible?

Bạn làm ơn sửa cho tôi chiếc máy tính xách tay sớm nhất có thể có được không?

4. Bài luyện tập cấu trúc as soon as trong tiếng Anh

4.1. Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Viết lại 2 câu dưới đây bằng as soon as sao cho nghĩa của câu không thay đổi

1. Jack finished his job. He left the company immediately.

2. Lisa saw her son. She yelled at him immediately.

3. I heard the hot news. At once I went to work.

4. Mina didn’t buy the black skirt. At once she felt sad.

5.  My father saw him. He stopped the car at once.

6. She received an urgent job email. She read it immediately.

7. Milan saw the English teacher. She kept quiet at once.

8. My sister saw a crazy cat. At once she felt scared.

9. My mother completed the exercise. At once she ate breakfast.

10. Jisoo put the book on the bookshelf. At once she did the household chores.

Đáp án:

1. As soon as Jack completed his job, he left the company.

= Jack left the company as soon as he completed his job

2. As soon as Linda saw her son, she yelled at him.

= Linda yelled at her son as soon as she saw him

3. As soon as I heard the hot news, I went to work.

= I went to work as soon as I heard the hot news

4. As soon as Mina didn’t buy the black skirt, she felt sad.

= Mina felt sad as soon as she didn’t buy the black skirt

5. As soon as my father saw him, he stopped the car.

= My stopped the car as soon as he saw him  

6. As soon as she received an urgent job email, she read it

= She read an urgent job email as soon as she received it

7. As soon as Milan saw the English teacher, she kept quiet

= Milan kept quiet as soon as she saw the English teacher

8. As soon as my sister saw a crazy cat, she felt scared

= My sister felt scared as soon as she saw a crazy cat

9. As soon as my mother completed the exercise, she ate breakfast

= My mother ate breakfast as soon as she completed the exercise

10. As soon as Jisoo put the book on the bookshelf, she did the household chores.

= Jisoo did the household chores as soon as she put the book on the bookshelf

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc về dạng đúng của nó:

1. I may have a cake as soon as my grandparents … back home. (come)

2. John called his father as soon as he … to Quang Nam. (arrive)

3. Minh went away as soon as he … a message from his mom. (receive)

4. Lina will call her sister as soon as she … home (get)

5. Huy will buy a gold ring for his wife as soon as he … paid the salary (be)

6. My sister will be angry with her son as soon as she … his test score (see)

7. As soon as I realized the truth, you no longer … my best friend any more. (be)

8. Misa … on the heater as soon as she … in the room. (turn/get)

9. My English teacher says she … her friend the article as soon as she … Internet connection. (send/ have)

10. As soon as you … him, remember to tell him I am waiting at the office. (meet)

Đáp án:

1. come

2. arrived

3. received

4. gets

5. is

6. sees

7. was

8. turns/ gets

9. will send/has

10. meet

Bài tập 3: Bài tập viết lại những câu dưới đây với No sooner

1. He had hardly left the company when the ring rang. 

2. As soon as I entered the building, the fire bell rang. 

3. As soon as she entered the shop, the staff stopped her.

4. Hardly had they arrived at the office when the boss noticed them.

5. Hardly had Lien started her camping when the rain stopped.

6. Hardly had the birthday party ended when she arrived. 

7. As soon as she went into the company, one of the robbers attacked her.

Đáp án:

1. No sooner had he left the company than the ring rang.

2. No sooner had I entered the building than the fire bell rang.

3. No sooner had she entered the shop than the staff stopped her.

4. No sooner had they arrived at the office than the boss noticed them.

5. No sooner had Lien started her camping than the rain stopped.

6. No sooner had the birthday party ended than he arrived. 

7. No sooner had she gone into the company than one of the robbers attacked her.

Bài tập 4: Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa của câu không bị thay đổi 

1. Sun sets. Jack will come to his house.

2. Hc. Everyone kept silent.

3. The taxi arrived. I immediately got into the car.

4. He finished his job. He went out with his best friends right away.

5. The school ring rang. All the students were already eating lunch.

Đáp án:

1. As soon as the sun sets, Jack will come to his house.

= Jack will come to his house as soon as the sun sets

2. As soon as he entered, everyone kept silent.

= Everyone kept silent as soon as he entered

3. As soon as the taxi arrived, I got into the car.

= I got into the car as soon as the taxi arrived

4. As soon as he finished his job, he went out with his best friends.

= He went out with his best friends as soon as he finished his job

5. As soon as the school ring rang, all the students were already eating lunch

= All the students were already eating lunch as soon as the school ring rang

Bài tập 5: Chia động từ trong ngoặc về dạng đúng của chúng

1. As soon as she received a call, she…..(hurry) to the company to see what happened.

2. He….(run) away as soon as he received a message from his mother.

3. Lisa phoned me as soon as she….(finish) the Maths test.

4. As soon as you … him, remember to tell him I am waiting there. (see)

5. I…..(go) to the movie theater as soon as it stops raining.

6. My brother….(go) to school as soon as he eats his breakfast every morning.

Đáp án:

1. hurried

2. ran

3. finished

4. see

5. will go

6. goes

4.2. Bài tập trắc nghiệm

1. As soon as it _________ raining, we will go camping.

A. stops

B. stop

C. had stopped

D. stopped

2. As soon as I complete my report, I will call my best friend and we ________ out for lunch.

A. went

B. will go

C. will have gone

D. go

3. As soon as she eats dinner, she _______ her sons to a nearby playground.

A. will take

B. takes

C. will be taking

D. took

4. As soon as the bus _________, we will be able to leave for the train station.

A. arrives

B. arrive

C. will arrive

D. arrived

5. As soon as the war ________over, there will be great happiness throughout the country.

A. are

B. will be

C. is

D. would be

6. ________ John gets here, we will say sorry to him

A. After

B. As soon as

C. No sooner

D. Since

Câu 7: Please give me that timetable _____ possible.

A. as far as

B. as well as

C. as long as

D. as soon as

Câu 8: As soon as I _______ him tomorrow, I will talk to him

A. saw

B. have seen

C. will see

D. see

Câu 9: _______ the application of the new project has been accepted, please let we know. We need to reply to customers.

A. As soon as

B. As far as

C. As well as

D. As long as

Câu 10: ______ I opened the door, I knew there was someone in my room.

A. As well as

B. As far as

C. As long as

D. As soon as

Câu 11: As soon as she completes her report, she will call me and we ______ out for lunch

A. went

B. will go

C. will have gone

D.  go

Câu 12. As soon as John eats breakfast, he ______ the children to a nearby playground.

A. will take

B. takes

C. will be talking

D. took

Câu 13: As soon as the car ______, we will be able to leave for the bus station

A. arrives

B. arrive

C. will arrive

D. arrived  

Câu 14: When did you eat? As soon as she came, we _____ our lunch.

A. must have eaten     

B. ate                           

C. were eating              

D. had eaten

Câu 15: As soon as Janny saw the fire, she_____ the fire rescue.

A. was telephoning    

B. telephoned               

C. had telephoned        

D. Telephones.

Câu 16: As soon as Tom _____ a call, he _____ to the office to see what happened.

A. received/ hurried 

B. receiving/ hurried

C. received/ hurry 

D. received/ will hurry

Câu 17: Tai _____ away as soon as he  _____ a message from his mother.

A. run/ received

B. run/ had received 

C. ran/ receive 

D. ran/ will receive 

Câu 18: My Lisa’s parents _____ as soon as they _____ her test score.

A. are angry/ saw 

B. will angry/ saw 

C. were angry/ will saw 

D. were angry/ saw 

Câu 19:  As soon as you _____ , please  _____ me this letter

A. can/ send 

 B. can/ sent 

 C. can/ had sent

 D. will can/ send

Câu 20: As soon as I _____ watching this film, I _____ it to you.

A. finished/ will return

B. finish/ returned

C. finish/ will return 

D. finish/ will have returned

Bảng đáp án:

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
A C A A C B C D A D
C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20
B A A B C A A D A C

Lời kết

Phía trên là tổng hợp tất cả kiến thức đầy đủ và chi tiết nhất liên quan đến liên từ As Soon As kèm theo bộ bài tập được tuyển chọn mà Eng Breaking muốn gửi tới người học.

Cùng theo dõi Eng Breaking để tiếp thu thêm nhiều phần kiến thức mới mẻ một cách thú vị nhất về tiếng Anh.

Cuối cùng, đừng quên chia sẻ bài viết bổ ích này tới mọi người xung quanh để cùng nhau học tập và tiến bộ.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *