Luyện nghe nói tiếng Anh: 4 bước luyện phản xạ SIÊU NHANH!!

Như bạn đã biết, cách duy nhất để luyện nghe nói tiếng Anh là được giao tiếp với người bản xứ hàng ngày.

Điều này rất dễ hiểu!

Nhưng làm thế nào để có một người bản xứ sẵn sàng bỏ hàng giờ để giao tiếp với bạn… Mà bạn không cần phải bỏ ra bất kỳ một chi phí nào?

Và đây chính là điều mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ngày hôm nay.

Với kỹ thuật Phản Xạ Đa Chiều, bạn sẽ được luyện giao tiếp và thực hành phản xạ cùng trợ lý ảo người Mỹ hàng ngày.

…và những học viên của tôi đã có những kết quả tuyệt vời mà tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn.

Hãy xem sự thay đổi kỳ diệu khi thực hành Phản Xạ Đa Chiều

Trước khi hướng dẫn chi tiết các bước cụ thể để bạn có thể giao tiếp cơ bản với người bản xứ chỉ sau 3 tháng, tôi muốn chia sẻ với bạn kết quả thực tế.

Khi hướng dẫn các bạn sử dụng kỹ thuật Phản Xạ Đa Chiều, tôi đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực.

Minh Nhật thay đổi sau 3 tháng luyện tập:

Và đây:

Nếu tập trung, hoàn toàn bạn sẽ nhận được kết quả chỉ sau vài tuần.

Đến đây, chắc bạn sẽ tự hỏi?

Làm thế nào để tôi có thể áp dụng kỹ thuật này để giao tiếp được với người bản xứ chỉ sau 3 tháng?

Các bước chi tiết để luyện nghe nói tiếng Anh với Phản Xạ Đa Chiều

Kỹ thuật Phản Xạ Đa Chiều gồm 4 bước như sau:

Bước 1: Sử dụng Nghe Ngấm để hiểu ý chính bài nghe

Bước 2: Luyện trả lời ngắn

Bước 3: Hiểu toàn bộ câu hỏi và câu trả lời mẫu

Bước 4: Luyện nghe nói phản xạ tiếng Anh

Và bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cho bạn. Toàn bộ bài nghe để thực hành, được lấy từ Lesson 01 – giáo trình Eng Breaking.

Bước 1: Sử dụng Nghe Ngấm để hiểu ý chính bài nghe

Hãy sử dụng kỹ thuật Nghe Ngấm để nghe hiểu bài nghe với chủ đề: Introducing yourself.

Point of View – Present Tense Story – Tốc độ nói chậm
Point of View – Present Tense Story – Tốc độ nói của người bản xứ

Transcript

Jane is a Yank. She is sitting in the restaurant alone. She has just arrived in Vietnam and she walks to a restaurant. She knows no one in Vietnam. She is sitting by herself. Jane is feeling lonely because she knows no one and has no friends in Vietnam. Quang walks in, orders his food, and sits at the table next to Jane’s. He begins a conversation with Jane. Quang asks Jane questions to get to know her better. Jane tells Quang her story and why she is in Vietnam.

Bước 2: Luyện trả lời ngắn

Trả lời ngắn là trả lời ngay lập tức sau câu hỏi với câu trả lời thông thường từ 1 – 2 từ. Ví dụ với thông tin đưa ra là: Jane is a yank.

 • Câu hỏi: Is she an Australian?
 • Trả lời ngắn: No.

Ví dụ với thông tin đưa ra là: Jane’s talking to Quang.

 • Câu hỏi: Who is talking to Quang?
 • Trả lời ngắn: Jane.

Bây giờ, bạn hãy nghe và trả lời ngắn các câu hỏi trong audio luyện phản xạ bên dưới theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

 • Sau mỗi câu hỏi của trợ lý ảo người bản xứ đưa ra sẽ có một khoảng lặng khoảng 6 giây để bạn có thể trả lời.
 • Bạn hãy trả lời ngắn và nhanh nhất có thể.
 • Khi trả lời ngắn, hãy tập trung vào câu hỏi và trả lời ngay lập tức, chưa cần quan tâm câu trả lời của bạn đúng hay sai.
 • Sau khi trả lời xong, hãy nghe thật kỹ câu trả lời mẫu từ trợ lý ảo và tự điều chỉnh. Nếu muốn, bạn có thể sử dụng kỹ thuật Nói Đuổi để luyện nói.
 • Thực hành từ 2 – 3 lần

Không sử dụng chức năng tạm dừng hay chức năng Pause tại bước này.

Luyện trả lời ngắn với bài luyện phản xạ được lấy từ giáo trình Eng Breaking:

Bước 3: Hiểu toàn bộ câu hỏi và câu trả lời mẫu

Bạn hãy nghe lại và theo dõi cùng bản transcript ở bên dưới từ 2 – 3 lần.

 • Có thể sử dụng từ điển hoặc bản dịch trong trường hợp cần thiết.
 • Mục tiêu ở bước này bạn cần hiểu toàn bộ đoạn hội thoại với bộ câu hỏi và câu trả lời mẫu đã đưa ra.

Bản transcript của bài luyện phản xạ: Introducing Yourself – Q&A

Jane is a Yank. Is Jane a British or American? American. Jane is a Yank. She’s an American. Is she an Australian? No. She isn’t an Australian. Jane is a Yank. She is an American. Who is a Yank? Jane. Jane is a Yank. She is an American.

Jane is sitting in the restaurant alone. Is Jane sitting with a friend? No, she isn’t. Jane is sitting in a restaurant alone. Who is Jane sitting with? She’s sitting with no one. Jane is sitting in the restaurant alone. Is Jane sitting in a hotel? No. Jane is sitting in the restaurant.

She has just arrived in Vietnam. Has Jane lived in Vietname for 6 months? No, Jane hasn’t lived in Vietnam for 6 months. She has just arrived in Vietnam. Where has she just arrived in? Vietnam. She has just arrived in Vietnam. Has she just left Vietnam? No. She hasn’t left Vietnam. She has just arrived in Vietnam.

She walks to a restaurant. Who walks to a restaurant? Jane. Jane walks to a restaurant. Where does she walk to? A restaurant. Jane walk to a restaurant. Does she walk to a cinema? No. She doesn’t walk to a cinema. Jane walks to a restaurant. Does Jane walk to a restaurant? Yes. Jane walks to a restaurant. She walks to a restaurant. Does Jane take a taxi to a museum? No. Jane doesn’t take a taxi to a museum. She walks to a restaurant.

She knows no one in Vietnam and is sitting by herself. Does Jane have many friends in Vietnam? No. Jane doesn’t have many friends in Vietnam. She knows no one in Vietnam. How many people does Jane know in Vietnam? None. She knows no one in Vietnam. Why is Jane sitting alone? Because she knows no one in Vietnam. Jane is sitting alone because she knows no one in Vietnam.

Jane is feeling a little lonely because she knows no one and has no friends in Vietnam. Why is Jane feeling lonely? Jane is feeling lonely because she knows no one and has no friends in Vietnam. Is Jane feeling lonely because she has no job? No. Jane isn’t feeling lonely because she has no job. Jane is feeling lonely because she knows no one and has no friends in Vietnam. Does Jane have any friends in Vietnam? No. She doesn’t have any friends in Vietnam. She knows no one and has no friends in Vietnam.

Quang walks in, orders his food, and sits at the table next to Jane’s. Does Quang sit outside the restaurant at a table? No, he sits at the table next to Jane’s. Does Quang walk out of the restaurant? No. He doesn’t walk out of the restaurant. He walks in, ordered his food, and sits at the table next to Jane’s. Where does Quang sit in the restaurant? At the table next to Jane. He sits at the table next to Jane’s and begins a conversation with Jane.

He begins a conversation with Jane. Who begins a conversation with Jane? Quang. Quang starts a conversation with Jane. Quang begins to talk to her. Does he finish a conversation with Jane? No. Quang doesn’t finish his conversation with Jane. He begins to talk to Jane. What does Quang begin with Jane? A conversation. Quang starts talking to Jane. He starts a conversation with her.

Quang asks Jane questions to get to know her better. Does Quang ask Jane questions to hire her for a job? No. Quang doesn’t ask Jane questions to hire her for a job. Quang asks Jane questions to get to know her better. Why does Quang ask Jane questions? Quang asks Jane questions to get to know her better. Does Quang tell Jane a story to amuse Jane? No. Quang doesn’t tell Jane a story to amuse Jane. Quang asks Jane questions to get to know her better.

Jane tells Quang her story and why she is in Vietnam. Does Jane refuse to talk to Quang? No. Jane doesn’t refuse to talk to Quang. Jane tells Quang her story and why she is in Vietnam. What does Jane tell Quang? Her story and why she is in Vietnam. Jane tells Quang her story and why she is in Vietnam. Does Jane sing songs to Quang? No. Jane doesn’t sing songs to Quang. Jane tells Quang her story and why she is in Vietnam. She tells Quang her story and why she is in Vietnam.

Sau khi đã hiểu toàn bộ nội dung, bạn hãy chuyển qua bước cuối cùng – bước quan trọng nhất.

Bước 4: Luyện nghe nói phản xạ tiếng Anh

Và bây giờ, là bước quan trọng nhất:

 • Bạn hãy nghe lại bài luyện phản xạ ở bên dưới (bài luyện này tương tự tại bước 2) và trả lời ngay lập tức các câu hỏi.
 • Cố gắng trả lời dài (như trả lời mẫu) các câu hỏi và giảm dần các câu trả lời ngắn.
 • Luyện tập từ 3 – 5 lần hoặc có thể nhiều hơn, cho đến khi bạn có thể trả lời các câu hỏi ngay lập tức và dễ dàng.
 • Có thể tạm dừng hoặc chức năng Pause nếu bạn thực sự cần.

Luyện nghe nói tiếng Anh với bài luyện phản xạ

Mục tiêu quan trọng nhất của bước này là trả lời phản xạ nhanh nhất có thể. Do vậy, bạn hãy vứt bỏ những quy tắc ngữ pháp, sự tìm từ khiến bạn bị chần chừ không cần thiết. Bạn hãy cứ trả lời, tập trả lời bằng những câu ngắn rồi dần thay thế bằng câu dài, miễn sao bạn đưa ra câu trả lời nhanh nhất.

Kết luận

Không còn gì phải nghi ngờ: Kỹ thuật Phản Xạ Đa Chiều là một kỹ thuật tốt nhất để luyện tập giao tiếpluyện phản xạ hàng ngày.

Kể cả trong trường hợp bạn có một người bạn bản xứ ngay bên cạnh thì họ cũng không thể hỗ trợ cho bạn tốt giống như những gì mà kỹ thuật này mang lại.

Chính vì thế hãy luyện tập thật nhiều để hình thành phản xạ trong giao tiếp tiếng Anh, khi đó bạn sẽ hoàn toàn tự tin về khả năng giao tiếp trôi chảy của mình chỉ sau​ 1 tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *