Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Các Môn (Update Mới Nhất)

đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023

Vào ngày 28,29/6/2023, các sĩ tử 2k5 đã chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2023 đầy thử thách và mang tính quyết định 12 năm đèn sách.

Tại bài viết này, Eng Breaking đồng hành cùng các sĩ tử 2k5 và phụ huynh học sinh cập nhật nhanh chóng và chính xác đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 đầy đủ các môn Toán, Văn, Anh, Tổ hợp Tự nhiên, Tổ hợp Xã hội.

Hãy cập nhật ngay!

Xem thêm: Cập Nhật Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2023 (Full 24 Mã Đề)

1. Đáp án đề Văn THPT Quốc gia 2023

Sáng 28/6, theo lịch thi các em học sinh lớp 12 đã vượt qua đề thi Văn THPT Quốc gia 2023 với thời gian 120 phút.

Cấu trúc đề thi Văn THPT Quốc gia 2023 bao gồm 2 phần:

– Phần đọc hiểu (3 điểm): Thí sinh sẽ phân tích và giải quyết vấn đề được đưa ra từ một đoạn văn mẫu và từ đó trả lời câu hỏi với độ khó được phân hóa theo từng câu.

– Phần làm văn (7 điểm): gồm 2 câu, câu 1 làm văn về nghị luận xã hội, câu 2 làm văn về nghị luận văn học.

Xem thêm: Giải Mã Ma Trận Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Các Môn

Dưới đây là hình ảnh cập nhật mới nhất đề thi Văn THPT Quốc gia 2023:

Đề thi Văn THPT Quốc gia 2023, đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023
Đề thi Văn THPT Quốc gia 2023

Tham khảo ngay sau đây gợi ý đáp án đề thi Văn THPT Quốc gia 2023 (nguồn do ban chuyên môn Hocmai thực hiện):

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn phần đọc hiểu
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn phần đọc hiểu
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn phần Tập làm văn
Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Văn phần Tập làm văn

2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán (full 24 mã đề)

2.1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 101

1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.D 8.A 9.A 10.B
11.D 12.B 13.C 14.D 15.C 16.C 17.B 18.B 19.A 20.C
21.B 22.C 23.B 24.B 25.D 26.C 27.B 28.D 29.D 30.C
31.D 32.C 33.B 34.D 35.C 36.C 37.D 38.D 39.B 40.C
41.D 42.B 43.C 44.A 45.B 46.D 47.B 48.B 49.B 50.C

2.2. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 102

1.A 2.C 3.C 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B
11.D 12.A 13.B 14.D 15.D 16.D 17.B 18.C 19.B 20.A
21.A 22.B 23.C 24.A 25.B 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.C 32.B 33.C 34.A 35.A 36.A 37.C 38.C 39.B 40.A
41.B 42.C 43.B 44.C 45.B 46.B 47.B 48.C 49.D 50.A

2.3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 103

1.B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D 7.C 8.D 9.B 10.C
11.C 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.C 23.A 24.B 25.A 26.C 27.D 28.A 29.C 30.A
31.B 32.D 33.B 34.B 35.D 36.C 37.D 38.B 39.D 40.D
41.A 42.A 43.D 44.B 45.A 46.B 47.D 48.C 49.C 50.C

2.4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 104

1.D 2.C 3.A 4.D 5.C 6.B 7.D 8.D 9.A 10.B
11.D 12.D 13.C 14.A 15.D 16.C 17.B 18.A 19.C 20.B
21.C 22.D 23.C 24.D 25.D 26.C 27.A 28.A 29.B 30.C
31.B 32.C 33.A 34.B 35.A 36.C 37.B 38.B 39.B 40.A
41.D 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.B 49.B 50.A

2.5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 105

1.B 2.A 3.D 4.C 5.D 6.D 7.C 8.B 9.C 10.B
11.D 12.C 13.C 14.B 15.C 16.B 17.A 18.C 19.C 20.B
21.B 22.B 23.C 24.A 25.A 26.D 27.C 28.B 29.A 30.C
31.B 32.A 33.D 34.D 35.D 36.C 37.D 38.C 39.B 40.A
41.D 42.D 43.A 44.B 45.D 46.A 47.D 48.B 49.D 50.D

2.6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 106

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.C 8.B 9.D 10.B
11.B 12.A 13.A 14.B 15.A 16.C 17.C 18.D 19.D 20.C
21.A 22.C 23.C 24.D 25.A 26.C 27.B 28.B 29.A 30.A
31.B 32.B 33.B 34.A 35.A 36.C 37.A 38.C 39.C 40.B
41.C 42.D 43.D 44.D 45.A 46.B 47.C 48.C 49.A 50.C

2.7. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 107

1.D 2.D 3.D 4.A 5.C 6.D 7.B 8.A 9.D 10.C
11.A 12.D 13.D 14.C 15.A 16.A 17.B 18.B 19.D 20.A
21.C 22.B 23.B 24.A 25.B 26.B 27.C 28.D 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.B 35.C 36.C 37.A 38.D 39.D 40.B
41.B 42.A 43.C 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.D 50.B

2.8. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 108

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.D 15.C 16.B 17.D 18.D 19.A 20.D
21.A 22.C 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.A 29.B 30.A
31.D 32.A 33.B 34.C 35.A 36.D 37.D 38.C 39.C 40.C
41.B 42.B 43.C 44.B 45.D 46.B 47.B 48.B 49.B 50.C

2.9. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 109

1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.A 10.A
11.C 12.D 13.C 14.D 15.B 16.C 17.B 18.A 19.B 20.C
21.B 22.A 23.B 24.C 25.D 26.B 27.A 28.D 29.D 30.B
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.C 37.B 38.C 39.B 40.D
41.A 42.C 43.C 44.D 45.B 46.C 47.B 48.C 49.A 50.D

2.10. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 110

1.C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A
11.B 12.A 13.A 14.C 15.C 16.B 17.A 18.B 19.B 20.A
21.C 22.C 23.B 24.D 25.D 26.B 27.A 28.C 29.D 30.B
31.D 32.A 33.D 34.D 35.B 36.B 37.A 38.D 39.B 40.A
41.B 42.D 43.D 44.C 45.C 46.A 47.A 48.C 49.D 50.D

2.11. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 111

1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.C 10.C
11.D 12.C 13.C 14.C 15.D 16.D 17.A 18.C 19.D 20.B
21.B 22.C 23.C 24.B 25.D 26.A 27.A 28.B 29.B 30.C
31.D 32.D 33.A 34.C 35.B 36.D 37.A 38.D 39.B 40.A
41.B 42.A 43.D 44.D 45.B 46.A 47.A 48.B 49.D 50.D

2.12. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 112

1.A 2.B 3.A 4.B 5.A 6.A 7.D 8.D 9.A 10.A
11.B 12.C 13.C 14.D 15.A 16.A 17.A 18.C 19.B 20.B
21.D 22.A 23.C 24.C 25.D 26.D 27.C 28.A 29.A 30.D
31.D 32.C 33.C 34.D 35.C 36.A 37.D 38.A 39.C 40.A
41.D 42.A 43.C 44.C 45.D 46.A 47.D 48.D 49.C 50.D

2.13. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 113

1.C 2.C 3.A 4.D 5.D 6.B 7.A 8.A 9.A 10.D
11.C 12.C 13.D 14.A 15.A 16.D 17.C 18.A 19.A 20.B
21.A 22.D 23.B 24.B 25.C 26.D 27.B 28.D 29.D 30.C
31.B 32.D 33.C 34.A 35.A 36.A 37.C 38.B 39.B 40.B
41.D 42.B 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.D 49.B 50.C

2.14. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 114

1.C 2.C 3.C 4.D 5.D 6.C 7.C 8.D 9.A 10.A
11.D 12.D 13.B 14.A 15.A 16.A 17.B 18.C 19.B 20.B
21.A 22.A 23.B 24.B 25.A 26.B 27.C 28.B 29.A 30.C
31.A 32.B 33.A 34.A 35.C 36.B 37.C 38.B 39.A 40.C
41.A 42.B 43.C 44.C 45.A 46.C 47.B 48.B 49.A 50.A

2.15. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 115

1.C 2.A 3.A 4.A 5.B 6.A 7.D 8.A 9.C 10.D
11.D 12.A 13.C 14.D 15.D 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A
21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.C 27.D 28.C 29.B 30.B
31.D 32.A 33.C 34.B 35.B 36.B 37.C 38.D 39.A 40.B
41.B 42.B 43.B 44.D 45.D 46.A 47.B 48.D 49.D 50.C

2.16. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 116

1.B 2.C 3.C 4.A 5.A 6.C 7.A 8.A 9.B 10.B
11.A 12.A 13.C 14.B 15.A 16.C 17.D 18.D 19.A 20.D
21.D 22.C 23.C 24.D 25.B 26.A 27.D 28.A 29.C 30.D
31.C 32.C 33.D 34.A 35.D 36.C 37.D 38.A 39.C 40.A
41.D 42.D 43.C 44.C 45.D 46.D 47.A 48.A 49.B 50.C

2.17. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 117

1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C
11.B 12.C 13.D 14.D 15.D 16.A 17.A 18.C 19.A 20.D
21.B 22.C 23.C 24.D 25.C 26.A 27.B 28.C 29.A 30.A
31.B 32.D 33.B 34.D 35.B 36.C 37.A 38.C 39.A 40.D
41.B 42.D 43.D 44.A 45.B 46.A 47.B 48.D 49.B 50.B

2.18. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 118

1.A 2.C 3.A 4.A 5.C 6.A 7.C 8.C 9.C 10.B
11.C 12.A 13.C 14.D 15.C 16.D 17.B 18.B 19.D 20.B
21.A 22.B 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.D 29.A 30.D
31.A 32.C 33.D 34.A 35.B 36.D 37.C 38.A 39.C 40.D
41.D 42.A 43.D 44.B 45.D 46.C 47.B 48.D 49.A 50.C

2.19. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 119

1.B 2.A 3.A 4.D 5.A 6.C 7.C 8.B 9.B 10.B
11.C 12.D 13.D 14.A 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.A
21.A 22.C 23.A 24.D 25.A 26.B 27.D 28.B 29.B 30.B
31.D 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.A 38.A 39.B 40.D
41.A 42.A 43.B 44.D 45.A 46.D 47.D 48.D 49.A 50.D

2.20. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 120

1.C 2.D 3.C 4.C 5.C 6.B 7.B 8.A 9.B 10.C
11.C 12.B 13.C 14.C 15.D 16.D 17.B 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.A 24.B 25.D 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.A 32.D 33.A 34.A 35.D 36.B 37.D 38.A 39.D 40.C
41.A 42.D 43.D 44.B 45.D 46.A 47.B 48.A 49.B 50.A

2.21. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 121

1.B 2.D 3.A 4.C 5.C 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11.A 12.B 13.A 14.B 15.C 16.A 17.B 18.B 19.D 20.B
21.B 22.D 23.C 24.C 25.B 26.C 27.B 28.B 29.B 30.C
31.C 32.D 33.C 34.D 35.C 36.D 37.C 38.D 39.B 40.D
41.D 42.D 43.B 44.D 45.D 46.B 47.A 48.C 49.A 50.C

2.22. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 122

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.D 9.A 10.B
11.A 12.D 13.D 14.C 15.D 16.B 17.D 18.A 19.D 20.A
21.B 22.A 23.D 24.D 25.C 26.C 27.A 28.A 29.C 30.C
31.A 32.A 33.A 34.C 35.D 36.B 37.A 38.B 39.C 40.C
41.B 42.C 43.B 44.D 45.C 46.B 47.B 48.C 49.C 50.C

2.23. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 123

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.D 8.C 9.B 10.A
11.B 12.D 13.C 14.B 15.D 16.B 17.C 18.A 19.A 20.A
21.D 22.A 23.D 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29.A 30.D
31.A 32.B 33.D 34.B 35.B 36.D 37.D 38.A 39.B 40.A
41.A 42.D 43.D 44.D 45.A 46.B 47.C 48.C 49.B 50.B

2.24. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Toán mã đề 124

1.D 2.A 3.A 4.A 5.B 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.A 12.B 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.D 19.A 20.A
21.C 22.C 23.A 24.B 25.A 26.C 27.B 28.D 29.C 30.D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.C 40.C
41.D 42.D 43.B 44.D 45.D 46.D 47.D 48.C 49.B 50.C

3. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh (full 24 mã đề)

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2023: Cập nhật Full 24 Mã Đề

3.1. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 401

1.D 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.C 9.A 10.C
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C
31.D 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.C

3.2. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 402

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.C 16.A 17.B 18.C 19.A 20.B
21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.A 38.D 39.C 40.A
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.B 47.C 48.A 49.D 50.D

3.3. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 403

1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.B 14.B 15.B 16.D 17.C 18.A 19.C 20.A
21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.D
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.4. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 404

1.C 2.D 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.C 22.A 23.D 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.D 38.A 39.C 40.C
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

3.5. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 405

1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.A 12.B 13.C 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B
21B 22.C 23.C 24.B 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.C
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.6. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 406

1.D 2.D 3.B 4.B 5.C 6. 7.C 8.A 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27. 28. 29. 30.
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.D
41.C 42. 43.B 44.C 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.

3.7. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 407

1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.B 13.C 14.C 15.B 16.A 17.D 18.A 19.A 20.D
21.D 22.D 23.D 24.A 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.D
31.B 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.B 47.A 48.C 49.D 50.C

3.8. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 408

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21C 22.A 23.A 24.D 25.A 26.B 27.A 28.B 29.A 30.D
31.B 32.D 33.D 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.C
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.9. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 409

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.C 10.D
11.A 12.A 13.C 14.C 15.C 16.B 17.D 18.B 19.C 20.B
21.D 22.B 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.A 32.D 33.B 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.D 44.C 45.D 46.C 47.D 48.A 49.C 50.C

3.10. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 410

1.A 2.D 3.A 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.A
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.11. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 411

1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.C 20.C
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.12. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 412

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.13. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 413

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.A
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.14. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 414

1.B 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C
11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.D 24.A 25.C 26.A 27.A 28.D 29.C 30.D
31.B 32.D 33.C 34.D 35.C 36.C 37.C 38.D 39.B 40.B
41.D 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.C 49.B 50.D

3.15. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 415

1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.D
11.B 12.A 13.A 14.C 15.D 16.D 17.A 18.D 19.B 20.D
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.C 28.B 29.D 30.C
31.A 32.A 33.C 34.C 35.D 36.C 37.A 38.B 39.B 40.B
41.A 42.A 43.C 44.A 45.B 46.A 47.B 48.C 49.B 50.A

3.16. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 416

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.C 12.D 13.D 14.D 15.C 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.17. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 417

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.D 12.A 1C3. 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.B 28.B 29.D 30.A
31.C 32.A 33.B 34.D 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A

3.18. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 418

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.19. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 419

1.D 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B 8.B 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

3.20. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 420

1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.C 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D
21.C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.C 27.A 28.B 29.A 30.C
31.C 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.B
41.B 42.C 43.B 44.D 45.D 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

3.21. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 421

1.B 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9. 10.A
11.D 12.B 13.D 14.D 15.D 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.D 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.D 28.D 29.C 30.D
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.C
41.B 42. 43.C 44.B 45.C 46.D 47.A 48.C 49.C 50.B

3.22. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 422

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.B 19.A 20.A
21.D 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.C 28.B 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.B 36.B 37.D 38.C 39.D 40.D
41.D 42.D 43.B 44.C 45.A 46.D 47. 48. 49. 50.

3.23. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 423

1.B 2.A 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C
11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.C 19.B 20.C
21.A 22.A 23.B 24.D 25.B 26.D 27.C 28.D 29.C 30.A
31.A 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.A
41.C 42.A 43.B 44.B 45.A 46.C 47.B 48.C 49.A 50.A

3.24. Đáp án đề Anh thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 424

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.A 12.C 13B. 14.A 15.B 16.C 17.D 18.B 19.B 20.C
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41.B 42.D 43.B 44.B 45.A 46.B 47.B 48.B 49.C 50.C

4. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Vật lý (full 24 mã đề)

4.1. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 201

1.A 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D
11.D 12.C 13.C 14.A 15.B 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D
21.D 22.A 23.C 24.C 25.C 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.A 32.C 33.A 34.C 35.B 36.C 37.B 38.D 39.C 40.A

4.2. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 202

1.C 2.D 3.B 4.A 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B
11.B 12.B 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.D 19.C 20.C
21.D 22.A 23.A 24.B 25.A 26.A 27.A 28.B 29.C 30.C
31.D 32.D 33.B 34.C 35.B 36.C 37.A 38.C 39.B 40.D

4.3. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 203

1.D 2.B 3.B 4.C 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.B
11.D 12.B 13.A 14.B 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.D 28.C 29.D 30.A
31.C 32.C 33.D 34.D 35.C 36.C 37.A 38.A 39.D 40.C

4.4. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 204

1.B 2.A 3.B 4.C 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.B
11.A 12.B 13.A 14.D 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A
21.B 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.D 28.C 29.D 30.A
31.C 32.A 33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38.A 39.D 40.C

4.5. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 205

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A
11.A 12.C 13.A 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A
21.B 22.C 23.C 24.A 25.D 26.B 27.B 28.B 29.C 30.D
31.D 32.C 33.C 34.B 35.D 36.D 37.D 38.C 39.B 40.B

4.6. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 206

1.D 2.B 3.D 4.A 5.A 6.B 7.B 8.A 9.C 10.C
11.C 12.A 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.C 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.D 30.A
31.D 32.A 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.C 39.C 40.A

4.7. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 207

1.C 2.B 3.A 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C
11.C 12.D 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.B 19.A 20.B
21.B 22.A 23.B 24.C 25.A 26.D 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B

4.8. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 208

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.B
11.D 12.D 13.B 14.C 15.A 16.D 17.C 18.A 19.C 20.B
21.D 22.D 23.A 24.A 25.D 26.B 27.D 28.A 29.A 30.D
31.B 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B

4.9. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 209

1.B 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C
11.B 12.D 13.A 14.B 15.C 16.C 17.B 18.D 19.B 20.D
21.C 22.B 23.B 24.C 25.D 26.C 27.D 28.B 29.D 30.D
31.C 32.B 33.B 34.B 35.D 36.B 37.D 38.B 39.C 40.B

4.10. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 210

1.C 2.C 3.B 4.B 5.D 6.D 7.D 8.C 9.A 10.A
11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C
21.D 22.D 23.B 24.B 25.B 26.C 27.A 28.A 29.A 30.B
31.C 32.A 33.A 34.C 35.C 36.A 37.A 38.C 39.C 40.B

4.11. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 211

1.C 2.D 3.D 4.C 5.D 6.C 7.A 8.D 9.A 10.B
11.A 12.C 13.A 14.A 15.B 16.A 17.C 18.A 19.C 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.A 27.A 28.C 29.C 30.D
31.C 32.A 33.A 34.D 35.D 36.D 37.C 38.B 39.D 40.D

4.12. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 212

1.A 2.C 3.C 4.C 5.D 6.B 7.C 8.A 9.D 10.A
11.B 12.C 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.B 19.A 20.A
21.B 22.C 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.B 30.C
31.B 32.A 33.C 34.C 35.B 36.B 37.C 38.B 39.A 40.A

4.13. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 213

1.A 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.D 8.D 9.B 10.C
11.B 12.A 13.C 14.C 15.B 16.C 17.A 18.D 19.C 20.B
21.C 22.B 23.D 24.D 25.B 26.D 27.A 28.B 29.D 30.C
31.A 32.B 33.B 34.D 35.A 36.C 37.C 38.A 39.A 40.D

4.14. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 214

1.A 2.D 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.C 10.B
11.D 12.D 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.C 19.C 20.A
21.C 22.D 23.D 24.B 25.B 26.A 27.C 28.C 29.B 30.C
31.A 32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.C 38.D 39.B 40.B

4.15. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 215

1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.C
11.B 12.A 13.B 14.C 15.B 16.B 17.C 18.A 19.B 20.C
21.B 22.A 23.B 24.D 25.A 26.D 27.A 28.C 29.C 30.A
31.A 32.C 33.B 34.A 35.C 36.D 37.B 38.B 39.C 40.D

4.16. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 216

1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B
11.D 12.B 13.B 14.D 15.A 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.A 23.C 24.A 25.D 26.B 27.C 28.A 29.D 30.A
31.C 32.A 33.D 34.B 35.D 36.A 37.A 38.C 39.C 40.D

4.17. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 217

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.18. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 218

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.19. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 219

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.20. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 220

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.21. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 221

1.A 2.C 3.B 4.B 5.C 6.C 7.B 8.D 9.A 10.A
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.D 17.A 18.A 19.D 20.B
21.D 22.D 23.B 24.B 25.C 26.D 27.D 28.C 29.A 30.C
31.B 32.A 33.D 34.A 35.C 36.D 37.C 38.C 39.A 40.C

4.22. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 222

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.23. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 223

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

4.24. Đáp án đề Vật lý thi THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 224

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

5. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Hóa học (full 24 mã đề)

5.1. Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 201

41.C  42.C  43.A 44.D 45.A  46.A  47.D  48.B 49.A  50.C
 51.A  52.D  53.C  54.C  55.A  56.D  57.C  58.D  59.D  60.A
 61.C 62.B  63.A  64.D 65.A 66.A   67.A  68.B  69.A  70.C
 71.B  72.C  73.C  74.D  75.D  76.C  77.D  78.A  79.D 80.D

5.2. Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 202

41.A  42.D  43.C 44. D 45. C  46.D  47.D  48.D 49. A  50.C
 51.A  52.C  53.B  54.D  55.D  56.A  57.D  58.B  59.C  60.A
 61.C 62. A  63.C  64.D 65. C 66. D  67.B  68.B  69.A  70.B
 71.D  72.A  73.C  74.B  75.A  76.B  77.B  78.C  79.A 80.C

5.3. Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 203

41.A  42.B  43.D 44.A 45. B  46.D  47.B  48.C 49.B 50.D
 51.B  52.A  53.B  54.C  55.D  56.A  57.B  58.C  59.C 60.B
 61.C 62.B  63.D  64.C 65. B 66. C  67.C  68.D  69.C 70.D
 71.D  72.C  73.D  74.C  75.D  76.C  77.D  78.C  79.D 80.B

5.4. Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 204

41.A  42.C  43.C 44. A 45. B  46.B  47.D  48.A 49. B 50.B
 51.B  52.D  53.A  54.C  55.B  56.A  57.B  58.C  59.C 60.D
 61.B 62. A  63.B  64.C 65. D 66. B  67.C  68.C  69.D 70.A
 71.A  72.D  73.C  74.A  75.D  76.A  77.A  78.C  79.D 80.C

5.5. Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 205

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

5.6. Đáp án đề thi Hóa THPT Quốc gia 2023 – Mã đề 206

41.D  42.A  43.A 44.C 45.C  46.A  47.B  48.B 49.D   50.D
 51.A  52.B  53.A  54.C  55.B  56.B  57.C  58.A  59.A  60.C
 61.C 62.D  63.C  64.C 65.D 66.D   67.A  68.C  69.C  70.D
 71.B  72.B  73.D  74.B  75.A  76.B  77.B  78.D  79.D 80.C

Mã đề 207:

41.D  42.A  43.A 44.C 45.D  46.B  47.D  48.B 49.D   50.D
 51.A  52.C  53.D  54.C  55.B  56.B  57.A  58.D  59.C  60.B
 61.B 62. B  63.A  64.C 65.C 66.D  67.A  68.A  69.C  70.B
 71.C  72.C  73.A  74.C  75.D  76.B  77.C  78.B  79.C 80.D

Mã đề 208:

41.A  42.B  43.B 44.C 45.B  46.D  47.A  48.C 49.D   50.B
 51.A  52.A  53.A  54.B  55.B  56.C  57.D  58.A  59.D  60.B
 61.B 62.A   63.D  64.D 65.B 66.C   67.D  68.D  69.A  70.D
 71.B  72.D  73.A  74.D  75.B  76.B  77.D  78.A  79.D 80.A

Mã đề 209:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề 210:

41.B  42.A  43.A 44. A 45.B   46.C  47.A  48.C 49.C  50.C
 51.B  52.D  53.A  54.A  55.D  56.C  57.D  58.A  59.A  60.C
 61.D 62.A  63.B  64.B 65.A 66.B  67.B  68.C  69.D  70.D
 71.D  72.C  73.C  74.B  75.D  76.B  77.B  78.C  79.C 80.A

Mã đề 211:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề 212:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề 213:

41.C 42.D  43.C 44. B 45. C  46.A  47.B  48.A 49. C  50.B
51.A 52.C  53.C  54.D  55.A  56.D  57.A  58.B  59.D  60.C
61.A 62. A  63.B  64.C 65. C 66. D  67.D  68.D  69.B  70.C
71.A 72.D  73.D  74.D  75.D  76.A  77.A  78.A  79.D 80.B

Mã đề 214:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề 215:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề 216:

41.C 42.D 43.B 44.D 45.C 46.D 47.A 48.A 49.D 50.A
51.B 52.B 53.A 54.D 55.A 56.B 57.A 58.B 59.D 60.D
61.B 62. D 63.D 64.B 65.C 66.A 67.B 68.C 69.C 70.C
71.D 72.A 73.A 74.C 75.D 76.D 77.B 78.C 79.C 80.B

Mã đề 217:

41.C 42.D 43.B 44.D 45.D 46.D 47.B 48.D 49.B 50.C
51.D 52.C 53.B 54.A 55.A 56.C 57.B 58.D 59.B 60.B
61.C 62. D 63.C 64.A 65.A 66.C 67.A 68.B 69.C 70.B
71.A 72.C 73.A 74.D 75.B 76.A 77.D 78.A 79.C 80.C

Mã đề 218:

41.D 42.B 43.B 44.C 45.C 46.C 47.A 48.D 49.D 50.A
51.B 52.C 53.A 54.D 55.D 56.C 57.B 58.B 59.B 60.C
61.A 62.B 63.D 64.C 65.A 66.B 67.D 68.A 69.D 70.A
71.B 72.A 73.A 74.A 75.B 76.A 77.D 78.B 79.D 80.A

Mã đề 219:

41.D 42.C 43.C 44.B 45.D 46.B 47.C 48.A 49.C 50.B
51.C 52.D 53.B 54.A 55.B 56.A 57.C 58.D 59.A 60.C
61.D 62. B 63.A 64.C 65.D 66.A 67.B 68.A 69.A 70.B
71.C 72.D 73.B 74.C 75.C 76.D 77.D 78.D 79.B 80.C

Mã đề 220:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề 221:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề 222:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Mã đề 223:

41.B 42.A 43.B 44.D 45.C 46.B 47.C 48.A 49.D 50.C
51.C 52.A 53.D 54.C 55.C 56.B 57.C 58.B 59.B 60.D
61.A 62. C 63.A 64.A 65.C 66.D 67.B 68.C 69.A 70.B
71.D 72.C 73.D 74.B 75.D 76.D 77.D 78.A 79.A 80.D

Mã đề 224:

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
61. 62.  63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

6. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 môn Sinh học (full 24 mã đề)

(Đang cập nhật)

6.1. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 201

81.A 82.C 83.D 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.D 90.D
91.D 92.C 93.C 94.A 95.A 96.C 97.C 98.D 99.A 100.C
101.C 102.C 103.A 104.A 105.A 106.D 107.A 108.B 109.B 110.B
111.D 112.A 113.D 114.D 115.A 116.C 117.A 118.D 119.C 120.C

6.2. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 202

81.A 82.A 83.B 84.C 85.B 86.D 87.D 88.C 89.D 90.B
91.D 92.C 93.B 94.B 95.D 96.A 97.B 98.C 99.C 100.C
101.D 102.B 103.A 104.D 105.C 106.A 107.A 108.C 109.A 110.A
111.D 112. 113. 114. 115. 116.C 117.C 118.D 119.B 120.

6.3. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 203

81.A 82.B 83.D 84.C 85.B 86.A 87.D 88.C 89.D 90.A
91.C 92.C 93.C 94.A 95.D 96.D 97.C 98.B 99.B 100.D
101.B 102.B 103.C 104.D 105.B 106.B 107.C 108.B 109.C 110.D
111.D 112.C 113.D 114.D 115.D 116.C 117.B 118.C 119.D 120.B

6.4. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 204

81.C 82.D 83.B 84.B 85.D 86.B 87.D 88.A 89.A 90.C
91.B 92.D 93.C 94.C 95.B 96.C 97.A 98.D 99.C 100.C
101.B 102.A 103.A 104.D 105.A 106.C 107.A 108.A 109.A 110.B
111.B 112.A 113.C 114.D 115.B 116.C 117.C 118.A 119.D 120.B

6.5. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 205

81.C 82.A 83.D 84.B 85.B 86.A 87.D 88.B 89.C 90.B
91.D 92.C 93.A 94.B 95.D 96.C 97.A 98.D 99.A 100.B
101.B 102.B 103D. 104.A 105.B 106.C 107.D 108.C 109.C 110.B
111.D 112.D 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.6. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 206

81.D 82.D 83.A 84.B 85.C 86.C 87.A 88.C 89.A 90.A
91.D 92.D 93.C 94.D 95.A 96.D 97.A 98.B 99.C 100.D
101.C 102.C 103.D 104.A 105.C 106.B 107.C 108.A 109.B 110.B
111.B 112.A 113.B 114.B 115.D 116.B 117.C 118.B 119.B 120.D

6.7. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 207

81.B 82.A 83.A 84.D 85.B 86.C 87.B 88.C 89.C 90.C
91.B 92.C 93.D 94.C 95.D 96.B 97.D 98.D 99.A 100.C
101.A 102.A 103.A 104.B 105.B 106.C 107.C 108.D 109.C 110.A
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.8. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 209

81.D 82.A 83.B 84.A 85.B 86.A 87.C 88.A 89.B 90.D
91.B 92.C 93.C 94.C 95.D 96.C 97.C 98.C 99.D 100.C
101.B 102.D 103.B 104.B 105.B 106.D 107.B 108.C 109.B 110.B
111. 112.D 113.C 114.D 115.C 116.C 117.D 118. 119. 120.

6.9. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 208

81.C 82.B 83.B 84.A 85.B 86.C 87.A 88.A 89.B 90.A
91.A 92.B 93.C 94.B 95.B 96.D 97.B 98.B 99.D 100.B
101.D 102.D 103.A 104.D 105.D 106.D 107.B 108.C 109.A 110.D
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.10. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 210

81.A 82.B 83.B 84.C 85.A 86.D 87.A 88.B 89.B 90.B
91.A 92.B 93.A 94.C 95.B 96.C 97.C 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.B 105.A 106.D 107.A 108.A 109.C 110.A
111.C 112.B 113. 114.C 115. 116.B 117.B 118.A 119.A 120.C

6.11. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 211

81.B 82.D 83.A 84.D 85.C 86.B 87.B 88.A 89.C 90.B
91.D 92.D 93.A 94.C 95.A 96.C 97.A 98.A 99.A 100.C
101.D 102.A 103.A 104.D 105.C 106.C 107.C 108.D 109.D 110.C
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.12. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 212

81.A 82.B 83.B 84.C 85.A 86.D 87.A 88.B 89.B 90.B
91.A 92.D 93.A 94.C 95.B 96.C 97.C 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.B 105.A 106.D 107.B 108.A 109.B 110.A
111.C 112.C 113.A 114.C 115.C 116.C 117. 118.B 119.A 120.C

6.13. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 213

81.D 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.14. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 214

81.A 82.C 83.A 84.C 85.D 86.C 87.A 88.B 89.A 90.B
91.B 92.C 93.D 94.B 95.D 96.D 97.C 98.D 99.B 100.C
101.D 102.B 103.C 104.B 105.C 106.A 107.A 108.C 109.A 110.B
111.C 112.D 113.C 114.D 115.B 116.C 117.B 118.A 119.A 120.D

6.15. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 215

81.D 82.A 83.C 84.B 85.A 86.A 87.B 88.A 89.B 90.D
91.D 92.C 93.D 94.B 95.C 96.B 97.D 98.C 99.A 100.C
101.D 102.B 103.C 104.A 105.B 106.B 107.B 108.D 109.D 110.D
111.D 112.B 113.B 114.C 115.A 116.C 117.C 118.D 119.A 120.A

6.16. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 216

81.D 82.A 83.A 84.C 85.B 86.A 87.B 88.C 89.D 90.B
91.B 92.B 93.A 94.A 95.B 96.D 97.B 98.B 99.B 100.B
101.B 102.A 103.B 104.D 105.C 106.D 107.D 108.C 109.D 110.B
111.D 112.C 113.A 114.D 115.C 116.C 117.D 118.A 119.A 120.C

6.17. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 217

81.C 82.B 83.A 84.D 85.C 86.B 87.D 88.B 89.B 90.B
91.B 92.D 93.D 94.B 95.A 96.A 97.A 98.C 99.A 100.C
101.D 102.D 103.B 104.C 105.A 106.C 107.B 108.C 109.D 110.D
111.D 112.C 113.D 114.A 115.C 116.B 117.A 118.C 119.A 120.D

6.18. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 218

81.B 82.B 83.C 84.C 85.D 86.C 87.B 88.C 89.B 90.C
91.C 92.A 93.A 94.C 95.B 96.D 97.A 98.D 99.A 100.D
101.A 102.B 103.B 104.A 105.B 106.A 107.D 108.D 109.D 110.A
111.D 112.D 113.A 114.A 115.D 116.A 117.D 118.B 119.A 120.A

6.19. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 219

81.A 82.D 83.C 84.A 85.D 86.B 87.A 88.A 89.A 90.C
91.A 92.A 93.B 94.C 95.D 96.D 97.D 98.B 99.A 100.B
101.D 102.C 103.B 104.B 105.A 106.C 107.A 108.D 109.D 110.D
111.B 112.C 113.C 114.D 115.B 116.C 117.C 118.D 119.C 120.B

6.20. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 220

81.C 82.A 83.A 84.A 85.B 86.D 87.A 88.A 89C. 90.D
91.D 92.B 93.B 94.C 95.B 96.A 97.C 98.B 99.D 100.D
101.D 102.B 103.D 104.B 105.B 106.D 107.B 108.A 109.B 110.B
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

6.21. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 221

81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.C 87.B 88.A 89.D 90.B
91.C 92.D 93.A 94.B 95.C 96.C 97.D 98.D 99.C 100.D
101.B 102.D 103D. 104.A 105.C 106.B 107.B 108.D 109.A 110.B
111.B 112.D 113.D 114.C 115.A 116.C 117.C 118.A 119.A 120.B

6.22. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 222

81.D 82.A 83.D 84.D 85.C 86.A 87.A 88.C 89.D 90.D
91.A 92.B 93.C 94.B 95.C 96.C 97.C 98.B 99.D 100.C
101.A 102.B 103.B 104.B 105.D 106.B 107.C 108.C 109.A 110.D
111.D 112.C 113.B 114.B 115.D 116.A 117.A 118.B 119.B 120.C

6.23. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 223

81.C 82.D 83.B 84.C 85.A 86.C 87.C 88.A 89.B 90.A
91.A 92.C 93.A 94.D 95.C 96.A 97.D 98.B 99.B 100.A
101.B 102.D 103.D 104.D 105.D 106.C 107.B 108.D 109.A 110.D
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

6.24. Đáp án đề Sinh học thi THPT Quốc gia 2023 – mã đề 224

81.A 82.C 83.B 84.B 85.C 86.B 87.A 88.D 89.A 90.C
91.D 92.A 93.D 94.A 95.A 96.B 97.B 98.C 99.A 100.A
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.D 107.C 108.C 109.C 110.A
111.C 112.B 113. 114. 115.B 116.C 117.B 118.C 119. 120.

Lời Kết

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2023 tất cả các môn sẽ được Eng Breaking cập nhật nhanh và chính xác nhất trong bài viết trên.

Để tham khảo các thông tin khác về kỳ thi THPT Quốc gia 2023 hay tìm hiểu về các kiến thức môn học tiếng Anh thú vị, hãy truy cập trang chủ Engbreaking.com hoặc đăng ký khóa học ngay hôm nay.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *