Đề Cương Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Anh Toàn Diện

ôn thi thpt quốc gia môn anh

Ôn thi THPT Quốc gia môn Anh thế nào mới hiệu quả trong giai đoạn nước rút của các sĩ tử 2k5 này?

Để giúp các bạn thí sinh dễ dàng trong quá trình ôn tập, trong bài viết này Eng Breaking sẽ chia sẻ những bí kíp ôn thi THPT Quốc gia môn Anh trong các phần: cấu trúc đề thi, 9 dạng bài, lộ trình ôn thi và chiến lược làm bài hiệu quả nhất.

1. Phân tích cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Anh 2023

Cấu trúc đề thi THPTQG bộ môn tiếng Anh:

Môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là tiếng Anh, với thời gian làm bài là 60 phút. Môn thi này cũng gồm có 24 mã đề với 50 câu trắc nghiệm trong 1 bài thi.

50 câu hỏi trắc nghiệm với lượng kiến thức trải dài thuộc các dạng bài sau:

Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh- ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh
Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh – ôn thi THPT Quốc gia 2023 môn Anh

Phân tích ngắn gọn cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh:

Nhìn chung đề thi mình hoạ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023 không có nhiều điểm khác với đề thi năm 2022. Các câu hỏi không lạ nhưng ở các câu hỏi mức độ vận dụng cao sẽ có độ phân hóa tốt hơn.

Các câu hỏi được đưa ra trong bài thi liên quan chủ yếu đến chương trình lớp 12 cùng các chủ đề đọc hiểu được cho là khá quen thuộc với các bạn học sinh.

Xem thêm:

Về độ khó của đề thi, có khoảng 80% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu và còn lại là các câu hỏi ở mức vận dụng, vận dụng cao.

2. 9 dạng bài ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

2.1. Dạng bài phát âm

Phát âm là dạng bài xuất hiện đầu tiên trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

Ở dạng bài này, nhiệm vụ của thí sinh là cần chọn đáp án chứa từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. 

Vì đề bài thường xuyên ra các câu phân biệt cách phát âm của -ed hoặc phát âm -s/es, các sĩ tử nên học thuộc một số quy tắc của dạng này.

Bên cạnh đó, bạn cần làm thêm nhiều dạng bài tập để biết được cách phát âm của từ và các lưu ý các trường hợp ngoại lệ.

Bạn có thể tham khảo hai câu thuộc dạng bài phát âm trong đề thi minh hoạ để nắm được cấu trúc của đề thi THPT Quốc gia năm 2023:

Dạng bài phát âm- Đề thi minh hoạ ôn thi thpt quốc gia môn anh
Dạng bài phát âm trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh

Lời khuyên cho bạn đó là nên ôn lại thật chắc cách phát âm của các từ đã học trong sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa Tiếng Anh 12.

Dưới đây là một số ví dụ về bài tập dạng bài phát âm thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh:

1. A. helps         B. laughs           C. cooks           D. finds

Đáp án: D

2. A. snacks      B. follows           C. titles             D. writers

Đáp án: A

3. A. caused      B. increased      C. practised      D. promised 

Đáp án: A

4. A. visited       B. showed          C. wondered    D. studied

Đáp án: A

5. A. faces         B. houses          C. horses          D. passes

Đáp án: B

2.2. Dạng bài trọng âm – ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Dạng bài trọng âm có cấu trúc khá giống với dạng bài phát âm. Ở phần này, đề bài cho trước 4 từ, nhiệm vụ của bạn là chọn ra từ có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại.

Dạng bài trọng âm chiếm 2 câu trong đề thi THPT Quốc gia. Theo cấu trúc của đề minh hoạ 2023, một câu về trọng âm của từ 2 âm tiết và một câu về trọng âm của từ 3 âm tiết.

Để không mất điểm ở phần này, bạn cần ôn luyện và kiểm tra lại phần phát âm, trọng âm của các từ vựng đã học tại chương trình THPT

Các sĩ tử tham khảo 2 câu thuộc dạng bài trọng âm trong đề thi minh hoạ THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2023: 

Dạng bài trọng âm- Đề thi minh hoạ ôn thi thpt quốc gia môn anh
Dạng bài trọng âm đề thi THPT Quốc gia môn Anh

Một số câu hỏi cho bạn luyện tập về dạng bài trọng âm thi THPT quốc gia:

Choose the word that has a different stress pattern from the others:

1. A. occurrence B. preference C. particular D. spectator

Đáp án: B.

2. A. utterance B. performance C. attendance D. reluctance

Đáp án: A

3. A. anxiety B. luxurious C. humorous D. contaminate

Đáp án: C

4. A. cultural B. vinegar C. unlike D. accent

Đáp án: C

5. A. positive B. negative C.pseudonym D. alteration

Đáp án: A

2.3. Dạng bài điền từ vào chỗ trống

Dạng bài điền từ vào chỗ trống hay còn được biết là dạng bài hoàn thành câu là các câu hỏi với mục đích kiểm tra kiến thức và từ vựng của thí sinh.

Đề bài cho trước câu hỏi với một khoảng trống trong câu. Để đạt điểm phần này, bạn phải chọn được đáp án thích hợp nhất trong 4 phương án để điền vào chỗ trống cho trước.

Phần này sẽ chiếm 14 câu trong đề thi THPT Quốc gia trong đó có chia đều 7 câu hỏi cho mỗi phần câu hỏi ngữ pháp và câu hỏi từ vựng

Dạng bài điền từ vào chỗ trống- Đề thi minh hoạ ôn thi thpt quốc gia môn anh
Dạng bài điền từ vào chỗ trống trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh

Qua quan sát đề thi các năm, câu hỏi ngữ pháp sẽ kiểm tra bao quát về ngữ pháp các phần như các thì, câu điều kiện, phân từ, giới từ, câu bị động, mệnh đề nhượng bộ,…

Về từ vựng, đề thi bao quát loại từ như từ đơn, cụm cố định , thành ngữ.

Một số ví dụ về dạng bài điền từ vào chỗ trống trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: It is believed that travelling is a good way to expand our ____________ of the world. 

A. know          B. knowledge         C. knowledgeably      D. knowledgeable

Đáp án: B

Question 2: One _____ method for keeping our mind active is doing crosswords.

A. Popularity   B. Popularize         C. Popularly              D. Popular

Đáp án: A

Question 3: In order to suppress harmful insects and weeds, garden maintenance companies must choose the right products and apply them _______ 

A. correction   B. correctly            C. corrected               D. correcting 

Đáp án: B

Question 4:There are small _____ between British and American English 

A. differences      B. different             C. difference               D. differently

Đáp án: A

Question 5: Computer is one of the most important…………………of the 20th century   

A. inventings       B. inventories         C. inventions               D. inventor

Đáp án: C

2.4. Dạng bài từ đồng nghĩa, trái nghĩa  

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh có 2 câu hỏi về tìm từ đồng nghĩa, 2 câu hỏi về tìm từ trái nghĩa. Dạng bài này giúp kiểm tra vốn từ vựng của thí sinh qua các ngữ cảnh cho trước.

Dạng bài từ đồng nghĩa, trái nghĩa - Đề thi minh hoạ ôn thi THPT quốc gia môn Anh
Dạng bài từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh

Đề bài đặt trong một bối cảnh câu, thí sinh được yêu cầu tìm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa cho từ được gạch chân.

Một lưu ý cho dạng bài này là bạn cần đọc kỹ bài để xác định đề bài hỏi từ đồng nghĩa hay từ trái nghĩa. Đã có nhiều trường hợp thí sinh bị đánh lừa vì các phương án đưa ra có cả từ đồng nghĩa và trái nghĩa dẫn đến chọn sai và mất điểm.

Một số ví dụ luyện tập về dạng bài đồng nghĩa, trái nghĩa vào chỗ trống trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: He was asked to account for his presence at the scene of crime. 

A. complain         B. exchange      C. explain      D. arrange

Đáp án: C

Question 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. effects           B. symptoms       C. hints         D. demonstrations

Đáp án: C

Question 3: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again. 

A.wasn’t happy                              B. didn’t want to see 

C. didn’t show surprise                  D. didn’t care

Đáp án: C

Question 4: Roget’s Thesaurus , a collection of English words and phrases, was originally arranged by the ideas They express rather than by alphabetical order.

A. restricted          B. as well as            C. unless                   D. instead of

Đáp án: D

Question 5: Let’s wait here for her; I’m sure she’ll turn up before long.

A. arrive               B. return                   C. enter                     D. visit

Đáp án: A

2.5. Dạng bài chức năng giao tiếp

Một dạng bài không thể thiếu trong đề thi THPT Quốc gia đó là chức năng giao tiếp. Dạng bài này chiếm 2 câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia, nó có thể xuất hiện dưới dạng câu mời, câu đề nghị, câu mệnh lệnh, câu cảm ơn hay xin lỗi,…

Dạng bài chức năng giao tiếp - Đề thi minh hoạ ôn thi thpt quốc gia môn anh
Dạng bài chức năng giao tiếp trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh

Để luyện tập phần này, các bạn cần lưu ý đến phần Speaking trong sách giáo khoa chương trình THPT. 

Xem thêm: Cẩm Nang Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp [Hướng Dẫn Từ A Đến Z]

Một số ví dụ về dạng bài chức năng giao tiếp trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: Hoa and Lan are at the party. –  Hoa: “You look very beautiful in that dress, Lan”. – Lan: “_____________.”

A. I don’t mind

B. Thanks for your compliment

C. You tell a lie

D. I’m sorry

Đáp án: B

Question 2: Henry is talking to his mother. – Henry: “I’ve passed my driving test.”       

 – His mother: “______________”

A. All right

B. Congratulation

C. That’s a good idea 

D. Congratulations

Đáp án: D

Question 3: David is talking to his friend, Monica. 

– David: “_____________.”

– Monica: “Good luck to you”.

A. I don’t like rock music

B. Have a nice day

C. I’m talking a test this afternoon

D. How do you do 

Đáp án: A

Question 4: 

– Liz: Thanks for the nice gift you brought to us! 

– Jennifer:

A. Alright. Do you know hơ much it costs?

B. Not at all. Don’t mention it 

C. Actually speaking, I myself  don’t like it

D. Welcome! It’s very nice of you

Đáp án: B

Question 5: Jane and John are talking about the speech contest next week. 

Jane: “Will Ann enter for the speech contest?” – John: “______________”

A. Possibly not

B. Not possibly

C. Not possible

D. Possible not

Đáp án: A

2.6. Dạng bài hoàn thành đoạn văn

Dạng bài hoàn thành đoạn văn hay dạng đọc điền là một trong những bài chắc chắn có trong đề thi THPT Quốc gia 2023.

Ở dạng này, người ra đề cho thí sinh một đoạn văn bằng tiếng Anh tuy nhiên đã bị lược bỏ đi một số từ ngữ và yêu cầu chúng ta lựa chọn được từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn.

Một số dạng câu hỏi thường gặp bạn có thể tham khảo như: chọn tiêu đề cho bài đọc, hỏi về thông tin trong bài đọc, câu hỏi suy luận, câu hỏi về đại từ thay thế, câu hỏi về từ gần nghĩa.

Dạng bài hoàn thành đoạn văn trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh

Một số ví dụ về dạng bài hoàn thành đoạn văn vào chỗ trống trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Approximately 350 million people speak English as their first ___(1)___ . About the same number use it __(2)___ a second language. It is the language ___(3)___ aviation, international sport and world trade. 75% of the world’s mail is in English, 60% of the world’s radio stations broadcast in English, and more than half of the world’s newspapers are ___(4)___ in English. It is an official language in 44 countries. In ___(5)___ others, it is the language of business, commerce and technology. There are many varieties of English, but Scottish, Australian, Indian and Jamaican speakers of English, in spite of the differences in pronunciation, structure and vocabulary, would recognize that they are all speaking the same basic language.

 1. A. language       B. languages       C. linguistics       D. linguist
 2. A. of                    B. with                  C. as                     D. in
 3. A. of                   B. to                       C. from                 D. of
 4. A. spoken          B. printed              C. sold                  D. taken
 5. A. an                  B. more                  C. many               D. much

Đáp án:

1. A

2. C

3. D

4. B

5. C

2.7. Dạng bài đọc hiểu – ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Dạng bài đọc hiểu được coi là một dạng bài vô cùng “khó nhằn” khiến nhiều thí sinh hao tâm tổn sức nhất.

Đề bài sẽ cho 2 bài đọc có độ dài vừa phải với khoảng 17 câu hỏi yêu cầu thí sinh trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung từ bài đọc cho trước.

Dưới đây là hai bài đọc được trích từ đề thi mình hoạ THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2023:

Dạng bài đọc hiểu thứ nhất trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh
Dạng bài đọc hiểu trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

Ví dụ về dạng bài đọc hiểu trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Most of us tend to think of production when we think of mass media industries. After all, it is the output of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention, make us happy or angry, interested or bored. Moreover, most public discussion about mass communication tends to be about production. The latest gossip about that actor will be in what film, the angry comments a mayor makes about the violence on local TV news, the newest CDs by an up-and-coming group- these are the kinds of topics that focus our attention on the making of content, not its distribution or exhibition. 

Media executives know, however, that production is only one step in the arduous and risky process of getting a mass media idea to an audience. Distribution is the delivery of the produced material to the point where it will be shown to its intended audience. The activity takes place out of public view. We have already mentioned the NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to TV stations. When Philadelphia Newspapers Inc. delivers its Philadelphia Inquirer to city newsstands, when Twentieth-Century- Fox moves its Musicland stores, they are involved in distribution to exhibitions

Question 1. In this passage, “arduous” means_

A. difficult

B. lucrative

C. lengthy

D. free

Đáp án: A

Question 2. The passage states that people tend to focus on production because_______

A. it takes place out of public view

B. mass media companies do not own production divisions 

C. the output of mass media is intended to grab our attention

D. companies can function as both producers and distributors

Đáp án: C

Question 3. In this passage, to “disseminate” means to

A. create

B. send out

C. take in

D. fertilize

Đáp án: B

Question 4. This passage states that distribution is_______

A. the first step in mass media production

B. the most talked-about step in mass media production

C. at least as important as production

D. not as important as exhibition 

Đáp án: C

Question 5: The author’s purpose in writing this passage is to 

A. tell an interesting story

B. define a concept clearly

C. describe a scene vividly

D. argue with the reader

Đáp án: B

2.8. Dạng bài tìm lỗi sai

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh thường có 3 câu hỏi dạng bài tìm lỗi sai.

Theo xu hướng ra đề thi trong 4 năm gần đây Eng Breaking đã tổng hợp lại, đề thi thường kiểm tra cả lỗi sai về từ vựng và lỗi sai về ngữ pháp tuy nhiên tỉ lệ câu hỏi ngữ pháp: từ vựng thường gặp là 2:1.

Dạng bài tìm lỗi sai ôn thi thpt quốc gia môn Anh
Dạng bài tìm lỗi sai trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh

Một số ví dụ về dạng bài tìm lỗi sai trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: A lot of athletic and non-athletic extracurricular activities are available in Vietnamese high-schools, either public and private.

 1. Available in
 2. Non-athletic
 3. Either public and private
 4. A lot of

Đáp án: C

Question 2: In a restaurant, if we want to call the waiter, we can raise our hand and wave it slight to signal that we need assistance.

 1. Sight to signal 
 2. If we
 3. Assistance
 4. Wave it

Đáp án: A

Question 3: It is primary education that establishes foundations in science, geography, history, or other social sciences for young students.

 1. It is
 2. That
 3. Or
 4. Sciences

Đáp án: C

Question 4: There are such many planets in the universe that we cannot count them.

 1. Such
 2. In the
 3. Cannot
 4. Them

Đáp án: A

Question 5: The school officials are considering a comprehensive planning to alleviate the problem of overcrowding in the dormitories.

 1.  Are
 2. Planning
 3. Alleviate
 4. overcrowding

2.9. Dạng bài viết lại câu

Dạng bài cuối cùng trong các dạng bài thường gặp của đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh là viết lại câu.

Một số điểm ngữ pháp cần lưu ý để làm được dạng bài này là:

Dạng bài này thường nằm ở cuối đề thi và chiếm 3 câu.

Dạng bài viết lại câu ôn thi THPT Quốc gia 2023
Dạng bài viết lại câu trong đề thi THPT Quốc gia 2023

Một số ví dụ về dạng bài viết lại câu trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: People believed he won a lot of money on the lottery. 

A. He is believed to win a lot of money on the lottery. 

B. He won a lot of money on the lottery, it is believed. 

C. He is believed to have won a lot of money on the lottery. 

D. He was believed to win a lot of money on the lottery

Đáp án C

Question 2: “Why don’t you get your hair cut, Gavin?” Said Adam . 

A. Adam advised Gavin to cut his hair. 

B. Gavin was suggested to have a haircut. 

C. It was suggestible that Adam get Gavin’s haircut. 

D. Adam suggested that Gavin should have his haircut.

Đáp án D

Question 3: “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man. 

A. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house. 

B. The lady said that she would call the police if the man didn’t leave her house. 

C. The lady told the man that she would call the police if he didn’t leave her house.

D. The lady informed the man that she would call the police if he didn’t leave her house

Đáp án: A

Question 4: Mike doesn’t feel well today. He can’t go out with his friends. A. If only Mike felt well today, he couldn’t have  gone out with his friends. 

B. Provided that Mike feels well today, he can’t go out with his friends. 

C. Mike wishes he felt well today so that he could go out with his friends. 

D. If Mike had felt well today, he couldn’t have gone out with his friends.

Đáp án: C

Question 5:  If I were you, I would take a break,” Tom said to Daisy.

A. Tom wanted to take a break with Daisy. 

B. Tom advised Daisy to take a break. 

C. Tom suggested not taking a break. 

D. Tom wanted to take a break, and so did Daisy.

Đáp án: B

3. Lộ trình ôn thi THPT Quốc gia môn Anh hiệu quả nhất 2023

3.1. Ôn tập tổng hợp toàn bộ kiến thức tiếng Anh

Ôn thi THPT Quốc gia môn Anh cần ôn tổng hợp kiến thức
Ôn tập tổng hợp toàn bộ kiến thức tiếng Anh

Dựa trên cấu trúc của đề thi minh hoạ năm 2023 môn tiếng Anh, các sĩ tử cần tổng hợp lại kiến thức cần ôn tập. 

Các nội dung ngữ pháp trọng tâm cần nắm chắc gồm: phần ngữ âm (trong đó có phần phát âm và phần trọng âm), phần từ vựng, chức năng ngôn ngữ và ngữ pháp.

Để tổng hợp kiến thức hiệu quả bạn có thể tham khảo một số cách tổng hợp kiến thức như: hệ thống kiến thức thành khối, mind-map…

3.2. Luyện đề theo từng chuyên đề và dạng bài

Luyện đề theo từng chuyên đề và dạng bài khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh
Luyện đề theo từng chuyên đề và dạng bài

Sau khi tổng hợp lại kiến thức, bạn cần chăm chỉ luyện đề theo từng chuyên đề và dạng bài.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, thí sinh nên luyện đề thi kết hợp cùng quá trình ôn tập kiến thức để tiết kiệm thời gian và đạt được hiệu quả tốt nhất.

Một tip nho nhỏ dành cho các thí sinh đó là hãy tập thói quen bấm giờ tính thời gian làm bài, điều này giúp bạn xác định được thời gian làm một dạng bài là bao nhiêu, qua đó có thể điều chỉnh đề có thể làm bài thi một cách tốt nhất.

Rủ bạn bè cùng làm đề cũng là một ý kiến không tệ, ở thời điểm này bạn cần những đồng minh để cùng nhau chiến đấu và đi lên.

Rủ bạn bè học nhóm khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh
Rủ bạn bè học nhóm khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Việc ôn luyện theo nhóm không chỉ giúp bạn học thêm được cách làm bài hay từ bạn bè mà còn giúp bạn nhìn được những lỗi sai của người khác qua đó rút kinh nghiệm cho bản thân. 

3.3. Luyện đề thi của các năm trước – tập quen với áp lực thời gian

Luyện đề thi của các năm trước là cách tốt để ôn thi THPT Quốc gia môn Anh
Luyện đề thi của các năm trước – tập quen với áp lực thời gian

Sau khi luyện đề của từng chuyên đề và dạng bài, bạn có thể tiến vào giai đoạn luyện đề thi với các bộ đề gồm các đề thi thật từ các năm trước và các đề thi thử của các tổ chức giáo dục.

Luyện đề với cấu trúc giống với đề thi thật sẽ giúp cho thí sinh quen dần với cấu trúc bài thi, giảm sự căng thẳng khi thi thật.

Giống như luyện đề theo từng chuyên đề và dạng bài, bạn cũng nên tập cho mình thói quen bấm giờ. Nhờ làm việc này mà bạn có thể thấy được mình đang phân chia thời gian hợp lý hay không và thay đổi để tối ưu hoá thời gian làm bài để đạt kết quả tốt nhất.

Lập thói quen bấm giờ khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh
Lập thói quen bấm giờ khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Cùng với đó bạn có thể tạo một bảng theo dõi kết quả luyện đề, ghi chép lại các mốc điểm đạt được ở các bài ôn luyện để thấy rõ sự tiến bộ và có động lực ôn tập hơn.

3.4. Luyện tập các câu hỏi điểm 9, 10

Khi bạn đã chắc chắn được các phần kiến thức cơ bản của đề thi, giờ là lúc bạn hướng đến những câu hỏi nâng cao 9,10 điểm. Với giai đoạn này, bạn nên chỉ dành 2-3 tuần trước khi để ôn tập để tránh việc quên kiến thức.

Khi ôn thi THPT Quốc gia môn anh cần luyện các câu hỏi nâng cao
Khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh cần luyện các câu hỏi nâng cao

Đối với môn tiếng Anh, câu hỏi nâng cao 9,10 điểm thường thuộc phạm trù các nội dung về câu bị động với cấu trúc kép và rút gọn, câu điều kiện hỗn hợp, câu đảo ngữ, mệnh đề quan hệ giúp gọn. 

Một số bài tập luyện tập các câu hỏi điểm 9,10 sĩ tử tham khảo:

Question 1:He was __________ while stealing money. 

A. Black sheep

B. Take the red eye

C. Caught red-handed

Đáp án: C

Question 2: _______ did Jonathan realize that there was a danger. 

A. Upon entering the store                     B.  When he entered the store 

C. After he has entered the store           D. Only after entering the store

Đáp án: D

Question 3: When our car broke down on the way to New Orleans, the mechanic ____ helped us know exactly ____ the problem was.

A.  whom / which                                    B.  that / when 

C. which / how                                        D. who / what

Đáp án: D

Question 4: If she had caught the bus, she _____ late for work.

A. wouldn’t have been 

B. would have been 

C. would be 

D. wouldn’t be

Đáp án: A

4. Chiến thuật làm bài thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

4.1. Phân bổ thời gian làm bài hiệu quả khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Với bài thi môn tiếng Anh, ta chỉ có 60 phút làm bài cho 50 câu trắc nghiệm vì vậy việc phân bổ thời gian hiệu quả là vô cùng quan trọng.

Các thí sinh càng có chiến lược về thời gian chi tiết chính xác bao nhiêu thì tỷ lệ thành công cao.

Đây là một ví dụ về cách phân chia thời gian trong một bài thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

Phân bổ thời gian làm bài hiệu quả khi ôn thi thpt quốc gia môn anh
Phân bổ thời gian làm bài hiệu quả khi ôn thi THPT quốc gia môn Anh

Các bạn nên làm những câu hỏi đơn giản và tốn ít thời gian nhất trước và sau đó đến những câu còn lại.

Với đề thi 60 phút cho 50 câu, các sĩ tử có thể phân bổ 45-50 phút để làm bài còn 10-15 phút cuối sử dụng kiểm tra lại bài và xem lại những câu chưa chắc chắn đáp án.

4.2. Chiến thuật thứ tự làm bài

Chiến thuật thứ tự làm bài khi ôn thi THPT quốc gia môn Anh
Chiến thuật thứ tự làm bài khi ôn thi THPT quốc gia môn Anh

Khi nhận được đề bài, bạn nên để dành vài phút để đọc qua đề và đưa ra chiến thuật thứ tự làm bài. Bạn có thể chọn chiến thuật là câu dễ trước, làm câu khó sau hoặc ngược lại.

Điều này được quyết định dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của bạn, nhờ vậy mà chiến thuật này giúp thí sinh không mất thời gian lúng túng vào những câu khó và bị mất tinh thần khi đang làm bài thi.

Với những câu hỏi khó chưa tìm được câu trả lời, bạn có thể để dành đến cuối bài để nghiên cứu kỹ hơn. Kể cả trong trường hợp không có câu trả lời chính xác, bạn cũng có thể lựa chọn đáp án lựa trên ngữ cảnh đề bài. 

4.3. Không bỏ trống

Không bỏ trống là chiến lược ôn thi THPT Quốc gia môn Anh
Không bỏ trống là chiến lược ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Tuyệt đối không bỏ trống bất cứ câu hỏi nào trong đề thi. Nếu không biết chắc đáp án, bạn hay cố gắng dịch nghĩa câu, đoán từ theo ngữ cảnh đề cho, dựa vào những dữ liệu có sẵn và chọn một đáp án phù hợp.

Mặc dù không chắc chắn nhưng cơ hội đúng của bạn là 25%, may mắn biết đâu sẽ mỉm cười với bạn. Còn nếu bỏ qua thì chắc chắn sẽ mất điểm.

4.4. Đọc kỹ yêu cầu của đề bài khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Để có được số điểm tốt nhất, bạn cần đọc kỹ yêu cầu của đề bài để hiểu rõ yêu cầu và chọn được câu trả lời đúng nhất.

Điều này không chỉ cần thiết với môn tiếng Anh mà nó còn xuyên suốt các bài thi trong kỳ thi THPT Quốc gia (đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán,văn…). 

Đọc kỹ yêu cầu của đề bài khi ôn thi THPT quốc gia môn Anh
Đọc kỹ yêu cầu của đề bài khi ôn thi THPT quốc gia môn Anh

Khi hiểu rõ yêu cầu đề bài thì việc tìm kiếm đáp án để trả lời các câu hỏi đúng trọng tâm sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 

Đặc biệt với đề thi môn tiếng Anh, các thí sinh hay bị mất điểm ở phần khoanh từ đồng nghĩa, trái nghĩa vì chưa đọc kỹ yêu cầu của đề là chọn từ đồng hay trái nghĩa. 

4.5. Mẹo làm bài “multiple choice question”

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2023 sẽ gồm 50 câu trắc nghiệm vậy nên Eng Breaking xin giới thiệu đến các bạn mẹo làm bài “multiple choice question” giúp các thí sinh chọn được đáp án đúng nhất.

Ôn thi THPT Quốc gia môn anh dạng bài multiple choice question
Mẹo ôn thi “multiple choice question”

Đầu tiên, thí sinh thử trả lời cầu hỏi và không nhìn đáp án, sau đó nhìn đáp án một lượt và bỏ đi những đáp án chắc chắn sai. Cuối cùng sắp xếp đáp án theo thứ tự từ ít đến đúng nhất từ đó bạn sẽ chọn được đáp án phù hợp nhất. 

Một mẹo nhỏ cho các thí sinh trong trường hợp không biết đáp án chính xác khi đọc đề, bạn nên loại bỏ từ từ các đáp án không có khả năng nhất. Đáp án còn lại cuối cùng chính là câu trả lời thích hợp. 

Mẹo nhỏ nữa mà Eng Breaking muốn chia sẻ đó là hãy gạch chân phần chứa thông tin cho các câu hỏi trong bài. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng định vị được nơi có đáp án mình cần tìm, tránh đọc lan man, gây mất thời gian.

Đối với câu hoàn toàn sai, bạn nên gạch hoặc đánh dấu lúc đó ta sẽ tập trung hơn vào các phương án còn lại.

Multiple choice question là một phương pháp hay và hiệu quả vì vậy thí sinh cần vận dụng vào bài một cách phù hợp để được kết quả tốt nhất. 

4.6. Dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ bài làm và phiếu thi

Trước khi nộp bài, hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kỹ lại thông tin cá nhân, tên tuổi, mã đề,…

Nếu bạn lỡ quên hay ghi sai một trong số những thông tin bên trên rất có thể bạn sẽ không được công nhận bài thi hoặc sẽ phải làm rất nhiều thủ tục để xác nhận lại, điều này có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi các môn khác nữa. 

Bạn cũng cần soát lại phiếu đáp án xem tô đã đúng chưa, tránh trường hợp tô trùng hàng, lệch dòng, nhầm đáp án.

Trên đây, Eng Breaking đã chia sẻ toàn bộ về đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Anh toàn diện nhất gồm cấu trúc đề thi, các dạng bài có trong đề thi và một số mẹo làm bài hiệu quả.

Mong rằng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn trong kỳ thi sắp tới.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài chia sẻ khác về chủ đề ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh tại trang website Eng Breaking và đừng quên chia sẻ với bạn bè để cùng học tốt.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *