Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2023: Cập nhật Full 24 Mã Đề

đáp án đề tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Chiều 29/6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh và cũng hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đề thi môn Tiếng Anh năm 2023 gồm có 24 mã đề, mỗi mã đề có 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Đáp án mã đề tất cả các mã đề 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,… 424 sẽ được cập nhật nhanh và chính xác nhất tại bài viết dưới đây của Eng Breaking.

Hãy cập nhật ngay!

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi THPT Quốc Gia 2023 Các Môn (Update Mới Nhất)

Table of Contents
2. Toàn bộ đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 (24 mã đề)

1. Nhận định tình hình chung về đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Chiều ngày 29/6, các thí sinh đã chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với bài thi Tiếng Anh

Cấu trúc đề thi tiếng Anh không có nhiều điểm khác với đề thi minh hoạ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đây. Thí sinh có 60 phút để hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm với lượng kiến thức trải dài thuộc các dạng bài sau:

Cấu trúc đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023
Cấu trúc đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Cập nhật mới nhất về đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023:

Đề thi năm 2023 được đánh giá vừa sức học sinh, tuy nhiên độ phân hoá không cao so với đề thi chính thức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Các đơn vị kiến thức được hỏi chủ yếu trong chương trình Tiếng Anh lớp 12 , không xuất hiện dạng câu hỏi mới, lạ, câu hỏi cực khó

(Đang cập nhật)

2. Toàn bộ đáp án đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 (24 mã đề)

(Đang cập nhật)

2.1. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401

1.D 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.C 9.A 10.C
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C
31.B 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.C

2.2. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 402

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.A
11.C 12.B 13.A 14.C 15.A 16.C 17.D 18.A 19.B 20.A
21. C 22. A 23. C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.C 39.B 40.A
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.C 47.C 48.A 49.D 50.D

2.3. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 403

1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.B 14.B 15.B 16.D 17.C 18.A 19.D 20.A
21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.D
31.A 32.B 33.C 34.D 35.B 36.B 37.D 38.C 39.A 40.A
41.D 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.A 48.D 49.D 50.C

2.4. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 404

1.C 2.D 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.C 22.A 23.D 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.D 38.D 39.C 40.C
41.A 42.D 43.D 44.D 45.D 46.D 47.C 48.C 49.D 50.D

2.5. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 405

1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A
11.A 12.B 13.C 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B
21A 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.C
31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.B
41.B 42.B 43.D 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.D 50.B

2.6. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 406

1.D 2.D 3.B 4.B 5.C 6.D 7.B 8.A 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27.A 28.A 29.A 30.D
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.D
41.C 42.A 43.D 44.C 45.C 46.C 47.D 48.A 49.C 50.C

2.7. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 407

1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.B 13.C 14.C 15.B 16.A 17.D 18.A 19.A 20.D
21.D 22.D 23.D 24.A 25. A 26.D 27.A 28.C 29. C 30.D
31.B 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.B 47.A 48.C 49.D 50.C

2.8. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 408

1.D 2.B 3.B 4.B 5.A 6.C 7.B 8.A 9.B 10.B
11.D 12.B 13.A 14.D 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.A 24.D 25.D 26.B 27.A 28.D 29.A 30.D
31.A 32.D 33.D 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.C
41.A 42.B 43.A 44.C 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.B

2.9. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 409

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.C 10.D
11.A 12.A 13.C 14.C 15.C 16.B 17.D 18.D 19.C 20.B
21D 22.B 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.D 44.C 45.D 46.C 47.D 48.A 49.C 50.B

2.10. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 410

1.A 2.D 3.A 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.A
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.D 23.D 24.A 25.B 26.B 27.C 28.C 29.C 30.A
31.C 32.C 33.A 34.A 35.B 36.C 37.C 38.B 39.B 40.A
41.B 42.A 43.B 44.B 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

2.11. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 411

1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.C 20.C
21B 22.C 23.D 24.B 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.A 42.D 43.A 44.A 45.D 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D

2.12. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 412

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 17.D 18.A 19.D 20.A
21.A 22.C 23.D 24.C 25.B 26.C 27.D 28.A 29.A 30.A
31.C 32.A 33.C 34.D 35.D 36.A 37.A 38.A 39.C 40.C
41.C 42.D 43.A 44.C 45.D 46.D 47.D 48.D 49.C 50.A

2.13. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 413

1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A 10.C
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21.C 22.D 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.A
41.B 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.B 48.D 49.C 50.D

2.14. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 414

1.B 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C
11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.D 24.A 25.C 26.A 27.A 28.D 29.C 30.D
31.B 32.D 33.C 34.D 35.C 36.C 37.C 38.D 39.B 40.B
41.D 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.C 49.D 50.B

2.15. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 415

1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.D
11.B 12.A 13.A 14.C 15.D 16.D 17.A 18.B 19.D 20.B
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.C 28.B 29.D 30.C
31.A 32.A 33.C 34.C 35.D 36.C 37.A 38.B 39.B 40.B
41.A 42.A 43.C 44.A 45.B 46.A 47.B 48.C 49.B 50.A

2.16. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 416

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21A 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.B 28.B 29.D 30.A
31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A

2.17. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 417

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.D 28.B 29.D 30.A
31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A

2.18. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 418

1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.D
11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.B 19.C 20.B
21D 22.A 23.D 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.B 30.B
31.B 32.D 33.B 34.C 35.D 36.D 37.A 38.C 39.A 40.C
41.A 42.B 43.D 44.A 45.D 46.D 47.D 48.A 49.C 50.C

2.19. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 419

1.D 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B 8.A 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21.B 22.A 23.A 24.D 25.B 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.B
41.A 42.D 43.A 44.D 45.D 46.C 47.A 48.D 49.D 50.D

2.20. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 420

1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.C 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D
21C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.C 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.B
41.B 42.C 43.B 44.D 45.D 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

2.21. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 421

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.D 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.C
41.B 42.C 43.C 44.B 45.B 46.D 47.A 48.C 49.C 50.B

2.22. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 422

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.B 28.B 29.B 30.D
31.D 32.B 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.D 42.B 43.B 44.C 45.A 46.D 47.D 48.C 49.D 50.B

2.23. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 423

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.A 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.B 28.B 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.C 42.D 43.B 44.C 45.A 46.D 47.D 48.C 49.D 50.B

2.24. Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 424

1.D 2.A 3.D 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C
11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.C 19.B 20.C
21.A 22.A 23.B 24.B 25.B 26.D 27.B 28.D 29.C 30.A
31.D 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.D 38.A 39.B 40.A
41.C 42.A 43.D 44.B 45.A 46.C 47.B 48.C 49.A 50.A

Lời Kết

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết các mã đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2023.

Mong rằng với phần chia sẻ trên đã giúp ích cho các thí sinh nhanh chóng đối chiếu và dự đoán được điểm của mình để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

Để tìm đọc thêm các thông tin khác về kỳ thi THPT Quốc gia 2023 hay tìm hiểu về các kiến thức tiếng Anh thú vị, hãy truy cập trang chủ Engbreaking.com hoặc đăng ký khóa học ngay hôm nay.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *