235+ Từ vựng tiếng anh chuyên ngành ô tô bạn nhất định nên biết

từ vựng tiếng anh chuyên ngành ô tô

Ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây cùng với nhiều ngành kỹ thuật khác. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ngành này hay chỉ đơn giản là đam mê những chiếc xe 4 bánh, đừng bỏ qua bài viết này để biết thêm những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô cực đỉnh và các tài liệu ngành thú vị không nên bỏ qua. Đọc tiếp nhé!

Tại Sao Phải Học Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô?

Chuyên ngành ô tô là chuyên ngành đòi hỏi kỹ năng chuyên môn và kiến thức ngành cực tốt. Theo đuổi ngành này, dù bạn mới chỉ đang là sinh viên, kỹ thuật viên, quản đốc,… bạn cũng cần biết tiếng Anh chuyên ngành ô tô.

Các tài liệu chuyên ngành ô tô đều sử dụng tiếng Anh 

Các tài liệu về chuyên ngành ô tô hiện nay hầu hết đều được dịch từ tư liệu nước ngoài với các thông số, thông tin kỹ thuật hoàn toàn bằng tiếng Anh. Để hiểu ý nghĩa thực sự của những tài liệu này, bạn cần có tiếng Anh chuyên ngành để hiểu đúng những thông số cần thiết.

Học tiếng Anh chuyên ngành ô tô để sử dụng thiết bị thành thạo

Các bộ phận, hệ thống đặc biệt trên các dòng xe mới hiện nay đều cực kỳ phức tạp, cần có các dụng cụ, máy móc hiện đại mới có thể đo đạc chính xác. Hiện nay, hầu hết các dụng cụ, máy móc này đều sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ vận hành. Vì thế, biết tiếng Anh chuyên ngành ô tô sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng máy móc một cách dễ dàng mà không tốn thời gian. 

Biết tiếng Anh chuyên ngành ô tô sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có

Tất cả mọi tài liệu, thông tin hướng dẫn, máy móc, thiết bị đều hiển thị bằng tiếng Anh. Nếu không biết tiếng Anh chuyên ngành, bạn sẽ khó tránh khỏi hiểu sai các mã lệnh. Đặc biệt, với những sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, không biết tiếng Anh sẽ khiến bạn mắc những lỗi sai rất cơ bản.

Thăng tiến trong công việc

Trong bất kỳ ngành nghề nào, không chỉ trong lĩnh vực Cơ khí hay Ô tô, biết tiếng Anh là bạn đã có nhiều lợi thế hơn so với đồng nghiệp cùng ngành. Biết tiếng Anh chuyên ngành ô tô, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội đọc tài liệu nước ngoài, mở rộng kiến thức và thích nghi với công nghệ mới dễ dàng. Kiến thức càng nhiều, trình độ được nâng cao, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội trong công việc. 

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô vô cùng đa dạng, phong phú được chia thành nhiều nhánh khác nhau. Trong phần này, tôi sẽ gửi đến các bạn một số từ vựng chuyên ngành nổi bật và cơ bản nhất. Nếu có nhu cầu biết thêm từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô, bạn có thể tham khảo thêm ở các nguồn tài liệu sẽ được đề cập trong phần sau nhé. 

Các loại xe ô tô 

 1. Car /kɑ:/: ô tô nói chúng
 2. Van /væn/: Xe tải nhỏ
 3. Cab /kæb/: taxi
 4. Tram /træm/: xe điện
 5. Minicab /’minikæb/: Taxi đặt qua tổng đài
 6. Caravan /’kærəvæn/: Xe nhà di động
 7. Universal /ju:ni’və:sl/: loại Xe 4 chỗ có ca-bin kéo dài và gắn liền với khoang hành lý
 8. Cabriolet /kæbriou’lei/: Xe 2 cửa mui trần
 9. Pick-up: Xe bán tải
 10. Sedan /si’dæn/: Xe hơi 4 chỗ ngồi, 4 cửa,  ca-pô và khoang hành lý thấp hơn ca-bin.
 11. Roadster /’roudstə/: dòng xe hai cửa, mui trần, có 2 chỗ ngồi.
 12. Concept Car /’kɔnsept kɑ:/: các mẫu xe trưng bày, chưa được đưa vào dây chuyền sản xuất, chưa chính thức bán ra thị trường
 13. Minivan /’mini væn/: dòng xe có ca-bin kéo dài và không có cốp sau, có thể có từ 6 – 8 chỗ ngồi.

Cấu tạo các bộ phận của ô tô bằng tiếng Anh

 1. Bumper /ˈbʌmpə/: bộ phận hãm xung
 2. Headlight /ˈhɛdlʌɪt/: đèn pha
 3. Turn signal /təːn ˈsɪɡn(ə)l/: (đèn) báo rẽ
 4. Parking light /ˈpɑːkɪŋ laɪt/: đèn phanh
 5. Fender /ˈfɛndə/: cái chắn bùn
 6. Tire /tʌɪə/: lốp xe
 7. Hubcap /ˈhʌbkap/: ốp vành
 8. Hood /hʊd/: mui xe
 9. Windshield /ˈwɪn(d)ʃiːld/: kính chắn gió
 10. Wiper /ˈwʌɪpə/: thanh gạt nước
 11. Side mirror /sʌɪd ˈmɪrə/: Gương chiếu hậu
 12. Roof rack /ruːf rak/: Giá nóc
 13. Sunroof /ˈsʌnruːf/: Cửa sổ nóc
 14. Antenna /anˈtɛnə/: ăng ten
 15. Rear window /rɪə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ sau
 16. Rear defroster /rɪə diːˈfrɒstə /: nút sấy kinh sau
 17. Trunk /trʌŋk/: cốp xe
 18. Tail light /teɪl lʌɪt/: đèn hậu
 19. Brake light /breɪk lʌɪt/: đèn phanh
 20. Backup light /ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
 21. License plate /ˈlʌɪs(ə)ns pleɪt/: biển số xe
 22. Exhaust pipe /ɪɡˈzɔːst pʌɪp/: ống xả
 23. Muffler /ˈmʌflə/: bộ tiêu âm
 24. Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số
 25. Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăng
 26. jack /dʒæk/: cái kích
 27. Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe dự phòng
 28. Lug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: dụng cụ tháo lốp xe
 29. Flare /flɛː/: đèn báo khói
 30. Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
 31. Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửa
 32. Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khí
 33. Engine /ˈɛndʒɪn/: động cơ
 34. Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăng
 35. Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệt
 36. Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệt
 37. Fan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạt
 38. Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điện
 39. Dipstick /ˈdɪpstɪk/: que thăm nhớt
 40. Battery /ˈbat(ə)ri/: ắc quy
 41. Air pump /ɛː pʌmp/: ống bơm hơi
 42. Gas pump /ɡas pʌmp/: bơm xăng
 43. Nozzle /ˈnɒz(ə)l/: vòi bơm xăng
 44. Gas cap /ɡas kap/: nắp bình xăng
 45. Gas /ɡas/: xăng
 46. Oil /ɔɪl/: dầu
 47. Coolant /ˈkuːl(ə)nt/: châm nước giải nhiệt
 48. Air /ɛː/: khí
 49. Air bag /ɛːbaɡ/: túi khí
 50. Visor /ˈvʌɪzə/: tấm che nắng
 51. Rearview mirror ˈmɪrə/: kính chiếu sau
 52. Dashboard /ˈdaʃbɔːd/: bảng đồng hồ
 53. Temperature Gauge /ˈtɛmp(ə)rətʃə ɡeɪdʒ/: Đồng hồ nhiệt độ
 54. Gas gauge /ɡas ɡeɪdʒ/: nhiên liệu kế
 55. Speedometer /spiːˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ
 56. Odometer /əʊˈdɒmɪtə/: đồng hồ đo quãng đường xe đã đi
 57. Warning lights /ˈwɔːnɪŋ lʌɪtz/: đèn cảnh báo
 58. Steering column /stɪəʳɪŋˈkɒləm/: trụ lái
 59. Steering Wheel /stɪəʳɪŋ wiːl/: tay lái
 60. Tape deck /teɪp dɛk/: máy phát cát-sét
 61. Cruise control /kruːz kənˈtrəʊl/: hệ thống điều khiển hành trình
 62. Horn /hɔːn/: còi
 63. Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: bộ phận khởi động
 64. Vent /vent/: lỗ thông hơi
 65. Navigation System /navɪˈɡeɪʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống điều hướng
 66. Radio /ˈreɪdiəʊ/: đài
 67. CD player /ˌsiːˈdiː ˈpleɪə/: máy phát nhạc
 68. Heater /ˈhiːtə/: máy sưởi
 69. Air conditioning /ɛː kənˈdɪʃ(ə)nə/: điều hòa
 70. Defroster /diːˈfrɒstə/: hệ thống làm tan băng
 71. Power outlet /ˈpaʊə ˈaʊtlɛt/: ổ cắm điện
 72. Glove compartment /glʌv kəmˈpɑːtmənt/: ngăn chứa đồ nhỏ
 73. Emergency Brake /ɪˈmɜːdʒəntsi breɪk/: phanh tay, phanh khẩn cấp
 74. Brake: /breɪk/ phanh
 75. Accelerator /əkˈsɛləreɪtə/ – chân ga
 76. Automatic transmission / ɔːtəˈmatɪk transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số tự động
 77. Gearshift /ˈgɪəʃɪft/: cần sang số
 78. Manual transmission /ˈmanjʊ(ə)l transˈmɪʃ(ə)n/: hệ thống sang số sàn
 79. Stick shift /gɪəʳ ʃɪft/: cần số
 80. Clutch /klʌtʃ/: côn
 81. Door lock /dɔːʳ lɒk/: khóa cửa
 82. Door handle /dɔːʳ ˈhændļ/: tay cầm mở cửa
 83. Shoulder harness /ˈʃəʊldə ˈhɑːnəs/: dây an toàn sau lưng
 84. Armrest /ˈɑːmrest/: cái tựa tay
 85. Headrest /ˈhed.rest/: chỗ tựa đầu
 86. Seat /siːt/: chỗ ngồi, ghế ngồi
 87. Seat belt /siːt bɛlt/: dây an toàn
 88. Grill /ɡrɪl/: ga lăng tản nhiệt
 89. Shield /ʃiːld/: khiên xe
 90. Front fender /frʌnt ˈfɛndə/: chắn bùn trước
 91. Wheel /wiːl/: bánh xe
 92. Door post /dɔː pəʊst/: trụ cửa
 93. Outside mirror /aʊtˈsʌɪd ˈmɪrə/: gương chiếu hậu
 94. Roof post /ruːf pəʊst/: trụ mui
 95. Quarter window /ˈk(w)ɔːtə ˈwɪndəʊ/: cửa sổ một phần tư
 96. Back fender /bak ˈfɛndə/: chắn bùn sau
 97. Window frame /ˈwɪndəʊ freɪm/: khung cửa sổ
 98. Windshield washer /ˈwɪndskriːn ˈwɒʃə /: cần gạt nước
 99. Distributor /dɪˈstrɪbjʊtə/: bộ chia điện
 100. Dish brake /dɪʃ breɪk/: đĩa phanh
 101. Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
 102. Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của động cơ
 103. Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
 104. Indicator /ˈɪndɪkeɪtə/: đèn báo hiệu
 105. Tachometer /taˈkɒmɪtə/: đồng hồ đo tốc độ làm việc của động cơ
 106. Handbrake /ˈhan(d)breɪk/: phanh tay
 107. Spare wheel /wiːl/: Lốp dự phòng
 108. Body side moulding /ˈbɒdi sʌɪd ˈməʊldɪŋ/: đường gờ bên hông xe
 109. Line shaft /lʌɪn ʃɑːft/: trục chuyền động chính
 110. Parking sensor /pɑːk ɪŋ ˈsɛnsə/: cảm biến trước sau
 111. Power steering /ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ/: tay lái trợ lực
 112. Exhaust system /ɪɡˈzɔːst ˈsɪstəm/: hệ thống pô xe hơi
 113. Rear axle /rɪə ˈaks(ə)l/: cầu sau
 114. Shock absorber /ʃɒk əbˈsɔːbə/: bộ giảm xóc
 115. Crankcase /ˈkraŋkkeɪs/: các-te động cơ
 116. Oil pan / ɔɪl pan/: các-te dầu
 117. Master cylinder / ˈmɑːstə ˈsɪlɪndə/: xy lanh chính
 118. Luggage rack /ˈlʌɡɪdʒ rak/: khung để hành lý
 119. Brake light / breɪk lʌɪt/: đèn phanh
 120. Backup light / ˈbakʌp lʌɪt/: đèn lùi xe
 121. Carburetor /kɑːbjʊˈrɛtə/: bộ chế hòa khí
 122. Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz/: ống nước giải nhiệt
 123. Tail gate /teɪl ɡeɪt/: cốp xe
 124. Ignition /ɪɡˈnɪʃ(ə)n/: sự đánh lửa
 125. Tire iron /tʌɪə ˈʌɪən/: cần nạy vỏ xe
 126. Wheel nuts /wiːl nʌtz/: đai ốc bánh xe
 127. Suspension /səˈspɛnʃ(ə)n/: hệ thống treo
 128. Screen wash reservoir ˈrɛzəvwɑː
 129. Bodywork /ˈbɒdɪwəːk/: khung xe
 130. Cylinder head /ˈsɪlɪndə hɛd /: nắp máy
 131. Coolant reservoir / ˈkuːl(ə)nt ˈrɛzəvwɑː/: bình chứa chất tải lạnh
 132. Brake fluid reservoir /breɪk ˈfluːɪd ˈrɛzəvwɑː/: bình dầu phanh xe
 133. Tire pressure /tʌɪə ˈprɛʃə/: áp suất lốp
 134. Fuse box /fjuːz bɒks/: hộp cầu chì
 135. Cam belt /kam bɛlt/: dây kéo
 136. Turbocharger /ˈtəːbəʊtʃɑːdʒə/: bộ tăng áp động cơ
 137. Chassis /ˈʃasi/: sắc xi
 138. Parking brake /pɑːk ɪŋ breɪk/: phanh đỗ xe

Các chữ viết tắt tiếng Anh chuyên ngành ô tô

 1. Anti-lock Brake System (ABS):  Hệ thống chống bó cứng phanh tự động
 2. 4 Wheel drive (4 WD, 4×4): Dẫn động bốn bánh chủ động
 3. AFL: Đèn pha mở dải chiếu sáng theo góc lái
 4. Brake Assist (ABS): Hệ thống hỗ trợ phanh gấp
 5. Adaptive Restrain Technology System (ARTS): Hệ thống kích hoạt túi khí khi xảy ra va chạm theo những thông số điện tử cài đặt trước 
 6. Continuously Variable Transmission (CVT): Hộp số truyền động bằng đai thang tự động biến tốc vô cấp
 7. Computer Active Technology Suspension (CATS): Hệ thống treo điện tử tự động điều chỉnh độ cứng theo điều kiện vận hành
 8. I4, I6: Dạng động cơ gồm 4 hoặc 6 xi-lanh, xếp thẳng hàng
 9. Air Conditioning (A/C): Hệ thống điều hòa không khí
 10. All Wheel Steering (AWS): Hệ thống lái cho cả bốn bánh
 11. Brake Horse Power (BHP): Đơn vị đo công suất thực của động cơ
 12. Central Locking (C/L): Hệ thống khóa trung tâm
 13. Cruise Control (C/C): Hệ thống đặt tốc độ cố định trên đường cao tốc
 14. Electric Windows (E/W): Hệ thống cửa điện
 15. Electronic Stability Programme (ESP): Hệ thống cân bằng xe tự động điện tử
 16. Electric Sunroof (ESR): Cửa nóc vận hành bằng điện
 17. Electric Door Mirrors  (EDM): Hệ thống gương điện
 18. Factory Fitted Sunroof (FFSR): Cửa nóc do nhà chế tạo thiết kế
 19. Headlamp Wash/Wipe (HWW): Hệ thống làm sạch đèn pha
 20. Liquefied Petroleum Gas (LPG): Khí hóa lỏng
 21. Limited Slip Differential (LSD): Hệ thống chống trượt của vi sai
 22. Long Wheelbase (LWB): Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe
 23. Power Assisted Steering (PAS): Trợ lực lái
 24. Rear Wheel Drive (RWD): Hệ thống dẫn động cầu sau
 25. Satellite Radio: Hệ thống đài phát thanh qua vệ tinh
 26. Heated Front Screen: Hệ thống sưởi ấm kính phía trước
 27. Satellite navigation (sat nav): định vị vệ tinh

Một số thuật ngữ chuyên nghiệp khác

 1. Oil drain Plug: Ốc xả nhớt
 2. Pulleyl: Puli
 3. Fan belt: Dây đai
 4. Water pump: Bơm nước
 5. Fan: Quạt gió
 6. Alternator: Máy phát điện
 7. Valve spring: Lò xo van
 8. Valve Cover: Nắp đậy xupap
 9. Fuel Pressure Regulator: Bộ điều áp nhiên liệu
 10. Cylinder Head: Nắp quy lát
 11. Fuel Rail: Ống dẫn nhiên liệu
 12. Instake Manifold: Cổ hút
 13. Intake Pipe: Đường ống nạp
 14. Intercooler: Két làm mát không khí.
 15. Motor Mount: Cao su chân máy
 16. Charge Pipe: Ống nạp
 17. Wastergate Actuator: Dẫn động khí thải.
 18. Tubocharge: Tuabin khí nạp.
 19. Down Pipe: Ống xả
 20. Distributor: Bộ denco
 21. Pistons: Pit tông
 22. Valves: Xu páp
 23. Mirrors: Gương chiếu hậu
 24. Tailgates Trunk Lids: Cửa cốp sau.
 25. Tail Lights: Đèn sau
 26. Step Bumpers: Cản sau
 27. A/C Condensers: Dàn nóng
 28. Doors: Cửa hông
 29. Radiators:  Két nước
 30. Fenders: ốp hông
 31. Headlights: đèn đầu
 32. Bumpers: Cản trước
 33. Grilles: Ga lăng
 34. Radiator Supports: Lưới tản nhiệt
 35. Header & Nose Panels: Khung ga lăng
 36. Hoods: Nắp capo
 37. Brakes: Phanh
 38. Steering system: Hệ thống lái
 39. Ignition System: Hệ thống đánh lửa
 40. Engine Components: Linh kiện trong động cơ.
 41. Lubrication system: Hệ thống bôi trơn.
 42. Fuel Supply System: Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
 43. Braking System: Hệ thống phanh.
 44. Safety System: Hệ thống an toàn.
 45. AC System: Hệ thống điều hòa
 46. Auto Sensors: Các cảm biến trên xe
 47. Suspension System: Hệ thống treo
 48. Electrical System: Hệ thống điện
 49. Starting System: Hệ thống khởi động
 50. Transmission System: Hệ thống hộp số
 51. Exhaust System: Hệ thống khí thải.
 52. Adaptive Cruise Control: Hệ thống kiểm soát hành trình
 53. Electronic Brake System: Hệ thống phanh điện tử
 54. Sensor Cluster: Cảm biến ly hợp.
 55. Gateway Data Transmitter: Hộp trung tâm ( xe Đức )
 56. Force Feedback Accelerator Pedal: Bộ nhận biết bàn đạp ga
 57. Door Control Unit: Bộ điều khiển cửa
 58. Sunroof Control Unit: Bộ điều khiển cửa sổ trời.
 59. Reversible Seat Belt Pretensioner: Bộ căng dây đai
 60. Seat Control Unit: Bộ điều khiển ghế ngồi
 61. Closing Velocity Sensor: Cảm biến
 62. Side Satellites: Cảm biến va chạm thân xe
 63. Upfront Sensor: Cảm biến va chạm phía trước.
 64. Airbag Control Unit: Hệ thống túi khí.
 65. Camera System: Hệ thống camera
 66. Front Camera System: Hệ thống camera trước.
 67. Electronically Controlled Steering: Hệ thống điều khiển lái điện

Các Trang Web Uy Tín Học Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

Để học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô và tìm hiểu thêm nhiều thông tin bổ ích về ngành, dưới đây là 5 địa chỉ web mà bạn không nên bỏ qua.

Automotive News

Đối với những ai có đam mê với chuyên ngành ô tô, Automotive News là một cái tên không thể bỏ qua. Tại đây cung cấp chủ yếu là các blog, tin tức, bài báo liên quan tới lĩnh vực ô tô. Kể từ khi thành lập năm 1996 tới nay, trang web này vẫn luôn là trang tin hàng đầu về ngành công nghiệp ô tô.

Automotive News luôn đăng tải những tin tức thời sự nhất về ô tô với các định dạng phong phú như văn bản, ảnh, video, animation,… Trang web sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức tiếng Anh hữu ích về chuyên ngành ô tô. 

Automotive World

Cũng giống như Automotive News, Automotive World là trang tin có tuổi đời lâu năm chuyên cung cấp các thông tin, bài phân tích, nghiên cứu về chuyên ngành ô tô. Trang web có giao diện khá thân thiện, dễ sử dụng. Tại đây, bạn có thể thỏa sức tìm kiếm chủ đề mình yêu thích, cập nhật thông tin mới nhất và nâng trình tiếng Anh chuyên ngành ô tô.  

Top 4 Quyển Sách Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

Ngoài các trang web chuyên đăng tải tin tức, kiến thức mới nhất về chuyên ngành ô tô, dưới đây là 3 cuốn sách về tiếng Anh chuyên ngành ô tô lý tưởng dành cho bạn nếu bạn đang muốn tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu. 

English for the Automobile Industry

Đây là giáo trình tiếng Anh về ngành Công nghiệp Ô tô do Oxford Business English xuất bản. Cuốn sách này sẽ vô cùng có ích với những ai đang muốn cải thiện giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác.

Cuốn sách tổng hợp thông tin khá đầy đủ và chuyên nghiệp. Tuy vậy, nội dung cuốn sách vẫn có những từ vựng chuyên ngành khá phức tạp nên sẽ phù hơp với người có trình độ tiếng Anh khá.

Special English for Automobile Engineering

Special English for Automobile Engineering là một phiên bản “dễ nhằn” hơn so với  English for the Automobile Industry. Cuốn sách không chỉ cung cấp cho bạn kho từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô phong phú mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại xe cũng như cách chúng vận hành. Cuốn sách có cả bản dịch tiếng Việt nên bạn có thể đọc và tìm hiểu dễ dàng hơn. 

English for Automobile and Machine Design Technology

Đây là cuốn sách về chuyên ngành ô tô của tác giả người Việt Lê Thảo Loan được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. English for Automobile and Machine Design Technology được đánh giá là phù hợp với người có trình độ tiếng Anh khá do nội dung bên trong cũng bao gồm nhiều thuật ngữ chuyên môn hơi phức tạp. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ các kiến thức về công nghệ ô tô cũng như chế tạo máy. 

Sách Automobile Engineering

Quyển Automobile Engineering tổng hợp đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực cơ khí ô tô. Đây là cuốn sách khá phù hợp với các bạn sinh viên mới ra trường, đang có nhu cầu muốn học hỏi và nghiên cứu chuyên sâu về ngành.

Automobile Engineering sẽ giúp bạn học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô thông qua những hình ảnh minh họa rất chi tiết. Cách học này giúp bạn ghi nhớ từ vựng nhanh hơn và dễ dàng áp dụng vào thực tế hơn. 

Trên đây là tổng hợp hơn 200 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô và các tài liệu thú vị bạn không nên bỏ qua nếu muốn tìm hiểu về ngành này. Như đã đề cập ở trên, nếu bạn đang tìm hiểu hay theo học chuyên ngành ô tô, biết tiếng Anh chuyên ngành sẽ mang tới cho bạn nhiều lợi thế trong công việc và học tập.

Nếu bạn chỉ đơn giản muốn tìm hiểu ngành này vì đam mê, hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kha khá vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ô tô.

Đừng quên like và chia sẻ bài viết này tới những người bạn cùng chung sở thích và tiếp tục ủng hộ engbreaking.com trong những bài viết tiếp theo nhé!

Phiên bản Eng Breaking 2022 vượt trội hơn - GOGA: tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn, chúng tôi tin chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện nghe-nói cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày

Với GOGA chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ với 15 phút mỗi ngày.

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *