53+ Mẫu Bài Viết Về Bạn Thân Bằng Tiếng Anh Hay Nhất 2023

Viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Một bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh cần những ý chính gì, triển khai ra sao cho hấp dẫn?

Bài viết tiếng Anh về bạn thân là một trong những đề bài thường gặp khi học tiếng Anh.

Để có một bài viết hoàn chỉnh về chủ đề này, Eng Breaking giúp bạn nắm rõ từ bố cục tới từ vựng và các mẫu câu để bạn áp dụng vào bài làm của mình, kèm theo mẫu bài viết chi tiết để bạn tham khảo trong bài viết dưới đây.

1. Bố cục mẫu bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Chi tiết bố cục bài viết tiếng Anh về bạn thân
Bố cục bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Khi viết một bài văn hoặc đoạn văn, chúng ta nên bắt đầu bằng việc xác định bố cục và lên dàn ý cho toàn bộ bài viết.

Điều này sẽ giúp cho bài văn của các bạn đầy đủ các ý cần thiết và dễ dàng hơn cho bước triển khai phía sau.

Các bài viết đều có bố cục gồm 3 phần chính: mở bài, thân bài, kết bài. 

Tham khảo bố cục mẫu sau đây cho bài viết tiếng Anh về bạn thân.

Mở bài: Giới thiệu về người bạn thân của bạn 

Tại phần này bạn học có thể mở đầu bài viết theo 2 cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Lưu ý, tại phần này, bạn chỉ cần giới thiệu chung về người bạn của mình, ví dụ như tên, tuổi, hoặc một nét đặc trưng nổi bật của người bạn đó,… 

Thân bài: Miêu tả chi tiết khi viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Phần hai của bài viết cũng là phần chính, bạn học sẽ bắt đầu miêu tả cụ thể về người bạn thân với các ý chính sau:

 • Ngoại hình: dáng người, khuôn mặt, chiều cao, mái tóc, làn da,…
 • Tính cách: bạn thấy bạn thân của mình là người như thế nào, cách người bạn đó đối xử với mọi người ra sao?,…
 • Điều người bạn thân đó thích hoặc không thích
 • Sở trường, sở đoản 
 • Điều gì ở người bạn thân làm cho bạn yêu mến?
 • Một kỷ niệm hoặc những việc bạn cùng bạn thân chia sẻ

Ngoài ra, tùy theo người viết sẽ có cách sắp xếp, triển khai ý riêng, các bạn học có thể linh hoạt theo nội dung mình muốn viết.

Kết bài: Tổng kết, trình bày cảm nghĩ

Kết lại bài viết, bạn có thể khái quát lại về nội dung của bài. Đồng thời, hãy nêu những cảm xúc, suy nghĩ hoặc hy vọng về tương lai của bạn đối với bạn thân cũng như tình bạn này.

2. Một số từ vựng sử dụng trong bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Để từ bố cục triển khai thành các ý của bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh được hay và sự miêu tả được chính xác, sâu sắc, các bạn nên trang bị cho mình vốn từ vựng cần thiết.

Với chủ đề viết về bạn thân bằng tiếng Anh, Eng Breaking tổng hợp những bộ từ vựng thông dụng liên quan đến miêu tả bạn bè, ngoại hình, tính cách,… giúp bạn ứng dụng nhanh chóng và phù hợp vào bài văn của mình.

Từ vựng sử dụng trong bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh
Từ vựng sử dụng trong bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh

2.1. Từ vựng chỉ bạn thân

Từ vựng Phiên âm  Dịch nghĩa
Best friend /bɛst frɛnd/ Bạn thân nhất
Bestie /ˈbestē/ Bạn thân
Bosom friend /ˌbʊz.əm ˈfrend/ Bạn thân
Buddy  /ˈbʌd.i/ Bạn bè
Childhood friend /ˈʧaɪldhʊd frɛnd/ Bạn thời thơ ấu
Chum  /tʃʌm/ Bạn cùng phòng, bạn thân
Close friend  /kləʊs frɛnd/ Người bạn thân
Companion  /kəmˈpæn.jən/ Bạn đồng hành
Confidant /ˈkɑːn.fə.dænt/ Tri kỷ, thân tín
Crony /ˈkroʊ.ni/ Bạn thân thiết
Familiar /fəˈmɪl.i.jɚ/ Bạn thân, người thân cận
Flatmate  /ˈflæt.meɪt/ Bạn cùng phòng
Intimate /ˈɪn.tə.mət/ Bạn thân
Mate  /meɪt/ Bạn
Pal /pal/ Người bạn
Partner  /ˈpɑːrt.nɚ/ Cộng sự
Pen-friend /pɛn-frɛnd/ Bạn qua thư
Soulmate  /ˈsoʊl.meɪt/ Tri kỷ, bạn tâm giao
Teammate  /ˈtiːm.meɪt/ Đồng đội

2.2. Từ vựng miêu tả ngoại hình

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Average height /’ævəridʤ hait/ chiều cao trung bình
Chubby  /ˈtʃʌb.i/ mũm mĩm
Curly hair /ˈkɝː.li her/ tóc xoăn
Dark skin /dɑːrk skɪn/ da tối màu
Fair skin /fer skɪn/ da trắng
Fat /fæt/ béo
Fit  /fit/ vừa vặn
Frail  /freil/ yếu đuối, mỏng manh
Good-looking /ˌɡʊdˈlʊk.ɪŋ/ ưa nhìn
Handsome /ˈhæn.səm/ đẹp trai
Long hair  /lɑːŋ her/ tóc dài
Medium built  /’mi:djəm bild/ hình thể trung bình
Muscular /’mʌskjulə/ nhiều cơ bắp
Obese /ou’bi:s/ béo phì
Overweight  /’ouvəweit/ quá cân
Plump  /plʌmp/ tròn trĩnh
Pretty /ˈprɪt̬.i/ xinh
Short /ʃɔ:t/ thấp
Short hair  /ʃɔːrt her/ tóc ngắn
Shortish /’ʃɔ:tiʃ/ hơi thấp
Skinny  /’skini/ ốm, gầy
Slender  /’slendə/ mảnh khảnh
Slim /slim/ mảnh khảnh
Stocky  /’stɔki/ chắc nịch
Stout /stout/ hơi béo
Tall  /tɔ:l/ cao
Tallish /’tɔ:liʃ/ hơi cao, cao dong dỏng
Tanned skin /tænd skɪn/ da rám nắng
Thin /θin/ gầy
Well-built  /ˌwel ˈbɪlt/ hình thể đẹp
Well-proportioned figure  /wel prəˈpɔːʃənd ‘figə/ cân đối

2.3. Từ vựng miêu tả tính cách

Từ vựng Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
Brainy  /’breini/ thông minh
Calm  /kɑ:m/ điềm tĩnh
Carefree  /’keəfri:/ vô tư
Cautious  /’kɔ:∫əs/ cẩn trọng
Cheerful  /’tʃjəful/ vui vẻ
Confident  /’kɔnfidənt/ tự tin
Courageous  /kə’reidʒəs/ dũng cảm
Determined  /di’tə:mind/ quyết đoán
Diligent  /’dilidʒənt/ siêng năng
Easy going  /’i:zi ‘gouiɳ/ dễ tính
Emotional  /ɪˈmoʊʃənl/ hay cảm động
Friendly  /’frendli/ thân thiện
Generous  /’dʤenərəs/ hào phóng
Gentle  /’dʤentl/ dịu dàng
Gracious  /ˈɡreɪʃəs/ tử tế, thanh tao
Handy /hændi/ tháo vát
Honest  /’ɔnist/ trung thực
Hot-tempered /hɔt ‘tempə/ nóng tính
Humorous  /’hju:mərəs/ hài hước
Imaginative /i’mædʤinətiv/ trí tưởng tượng phong phú
Impatient  /im’peiʃənt/ thiếu kiên nhẫn
Jolly /’dʤɔli/ vui vẻ
Mature  /məˈtʃʊr/ chín chắn
Mischievous  /ˈmɪstʃəvəs/  tinh nghịch
Modest  /’mɔdist/ khiêm tốn
Moody  /’mu:di/ đa sầu đa cảm
Observant /əbˈzərvənt/ tinh ý 
Optimistic  /ˌɑptəˈmɪstɪk/ lạc quan
Outgoing  /aut ‘gouiɳ/ dễ gần
Polite  /pə’lait/ lịch sự
Reliable /ri’laiəbl/ đáng tin cậy
Sensible  /’sensəbl/ nhạy cảm
Serious /’siəriəs/ nghiêm túc
Shy /ʃai/ nhút nhát
Sociable  /’souʃəbl/ hòa đồng
Strict  /strikt/ nghiêm khắc
Talkative  /’tɔ:kətiv/ hoạt ngôn
Thoughtful  /’θɔ:tful/ chu đáo
Tolerant /’tɔlərənt/ bao dung
Witty /’witi/ dí dỏm

2.4. Một số thành ngữ về bạn bè

Bên cạnh các từ vựng trên, sử dụng thêm các thành ngữ về bạn bè cũng sẽ giúp bài viết của bạn thêm hấp dẫn và các ý được diễn đạt hay hơn.

Dưới đây là một số thành ngữ và ví dụ bạn có thể tham khảo và kết hợp vào phần phù hợp với bài viết của mình

Thành ngữ về bạn bè có thể sử dụng trong bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh
Thành ngữ về bạn bè có thể sử dụng trong bài viết
Thành ngữ  Dịch nghĩa Ví dụ
A shoulder to cry on Người luôn lắng nghe bạn My best friend is always by my side and gives me a shoulder to cry on when I feel bad.
Người bạn thân nhất của tôi luôn ở bên cạnh tôi và lắng nghe khi tôi cảm thấy tồi tệ.
Be (as) thick as thieves Thân thiết, gắn bó với nhau như hình với bóng We see them together all the time, they are as thick as thieves.
Lúc nào chúng ta cũng thấy họ đi cùng nhau, họ luôn bên nhau như hình với bóng.
Enjoy each other’s company Thích ở bên cạnh nhau The couple enjoys each other’s company, they feel comfortable.
Cặp đôi thích ở bên cạnh nhau, họ cảm thấy thoải mái. 
Get on like a house on fire Trở nên thân thiết, gần gũi một cách nhanh chóng I still remember the first time we met at the library and we have got on like a house on fire since then.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở thư viện và kể từ đó chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết.
Joined at the hip  Vô cùng thân thiết, không thể tách rời  The twins are joined at the hip, they spend time doing everything together.
Cặp song sinh dường như không thể tách rời, họ dành thời gian làm mọi thứ cùng nhau.
Know someone inside out Biết, hiểu rõ về một người They have been intimate for 15 years. Hoa knows An inside out.
Họ đã thân thiết trong 15 năm. Hoa biết rất rõ về An.
Near and dear to someone Rất quan trọng đối với ai đó Linh’s friends are near and dear to her.
Bạn bè của Linh rất quan trọng với cô ấy.
Speak the same language Hợp, hiểu rõ đối phương, cùng quan điểm về nhiều vấn đề Ly and Minh speak the same language so they usually discuss about several problems.
Lý và Minh hiểu rõ đối phương nên họ thường thảo luận về một số vấn đề.
Strike up a friendship Kết giao, kết bạn với ai đó Lyn and I share the same taste thus we struck up a friendship when we first met at school.
Lyn và tôi có cùng sở thích nên chúng tôi đã kết bạn khi lần đầu tiên gặp nhau ở trường.
Through thick and thin Luôn đồng hành, ủng hộ nhau cả lúc tốt đẹp hay khi khó khăn We’ve been good friends for 10 years. We have really been through thick and thin with each other.
Chúng tôi đã là bạn tốt trong 10 năm. Chúng tôi đã thực sự trải qua nhiều khó khăn và điều tuyệt vời với nhau.

3. Một số mẫu câu có thể sử dụng trong bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Nội dung các mẫu câu viết về bạn thân bằng tiếng Anh
Nội dung các mẫu câu viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Tùy vào cách viết, chúng ta sẽ có những bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh khác nhau. Tuy nhiên, các bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh thường có một số câu miêu tả, diễn đạt tương tự nhau. 

Eng Breaking tổng hợp 10 mẫu câu thường dùng trong bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh gửi tới bạn đọc.

3.1. Mẫu câu giới thiệu chung khi viết về bạn thân bằng tiếng Anh

I have a best friend named Elle, we have always been together since our childhood.

Tôi có một người bạn thân nhất tên là Elle, chúng tôi đã luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ.

At school, Nam – my best friend is the person who accompanies and helps me whenever I feel bad.

Ở trường, Nam – người bạn thân nhất của tôi là người luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cảm thấy tồi tệ.

3.2. Mẫu câu miêu tả về ngoại hình

Tom has a well-proportioned figure and curly brown hair.

Tom có dáng người cân đối và mái tóc nâu xoăn

Linda is a lovely girl with short black hair and a round face.

Linda là một cô gái đáng yêu với mái tóc đen ngắn và gương mặt tròn

3.3. Mẫu câu miêu tả tính cách

My best friend is very active and approachable, she always makes everyone happy.

Bạn thân của tôi rất năng động và dễ gần, cô ấy luôn làm mọi người vui vẻ.

He’s a smart, quiet person, and he’s also very considerate and caring.

Cậu ấy là một người thông minh, kiệm lời và cũng rất ân cần, chu đáo

3.4. Mẫu câu viết về bạn thân bằng tiếng Anh kể về lần đầu gặp gỡ

We first met at the beginning of 10th grade, we were placed in the same group, and we’ve been close ever since.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào đầu năm lớp 10, chúng tôi được xếp vào cùng một nhóm và chúng tôi thân nhau kể từ đó.

I met him on the neighborhood’s football team, he is a good player and I ask for his contact to strike up a friendship.

Tôi gặp anh ấy trong đội bóng của khu phố, anh ấy là một cầu thủ giỏi và tôi đã liên lạc với anh ấy để kết bạn.

3.5. Mẫu câu về tần suất các cuộc hẹn, buổi gặp mặt

Now, Nhung and I go to different schools, so we can only see each other on weekends.

Bây giờ, tôi và Nhung học khác trường nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần.

She and I live in the same neighborhood, so we go to school together every day.

Cô ấy và tôi ở cùng khu phố nên chúng tôi cùng rủ nhau đi học mỗi ngày.

3.6. Mẫu câu về điều bạn yêu thích ở bạn thân

I really admire his kindness and hard work, I always try to learn from him this personality.

Tôi rất ngưỡng mộ sự tốt bụng và chăm chỉ của cậu ấy, tôi luôn cố gắng học hỏi theo cậu ấy tính cách này.

Ever since the day we met, I have always been impressed with her smile and the way she comforts me makes me feel very pleasant.

Kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, tôi luôn ấn tượng với nụ cười của cô ấy và cách cô ấy an ủi tôi khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.

3.7. Mẫu câu về thời gian làm bạn, bên cạnh nhau

We have been intimate for 15 years and have gone through thick and thin with each other. 

Chúng tôi đã thân thiết được 15 năm và đã trải qua nhiều thăng trầm với nhau.

I’ve only been friends with him for a year but we know each other inside out and share the same interests in many fields.

Tôi mới làm bạn với anh ấy được một năm nhưng chúng tôi hiểu nhau rất rõ và có cùng sở thích trong nhiều lĩnh vực.

3.8. Mẫu câu về hoạt động chung với bạn thân

He often invites me to play games or basketball every Saturday.

Cậu ấy thường rủ tôi chơi game hoặc bóng rổ mỗi thứ 7

We often go out to eat and watch movies together when we have free time.

Chúng tôi thường cùng nhau đi ăn và xem phim mỗi khi có thời gian rảnh. 

3.9. Mẫu câu viết về bạn thân bằng tiếng Anh kể sở trường, sở thích

Hanna loves playing sports and is especially good at swimming.

Hanna thích chơi thể thao và đặc biệt rất giỏi môn bơi.

He is very knowledgeable about the cuisines of different countries and often cooks on the weekends.

Cậu ấy rất hiểu biết về ẩm thực các nước và thường nấu ăn vào cuối tuần.

3.10. Mẫu câu về cảm nghĩ của bạn về bạn thân và tình bạn 

I really appreciate this friendship and hope that we can be together for a long time.

Tôi rất trân quý tình bạn này và mong rằng chúng tôi có thể đồng hành cùng nhau thật lâu.

Although we sometimes quarrel, but I like her very much and hope that we can be together to share joys and sorrows.

Tuy rằng đôi khi chúng tôi còn cãi vã, nhưng tôi rất quý cô ấy và mong rằng chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn

4. 53+ mẫu bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Các bài viết mẫu về bạn thân trong tiếng Anh
Các bài viết mẫu về bạn thân trong tiếng Anh

Với bộ từ vựng cùng những mẫu câu xoay quanh chủ đề bạn thân, giờ là lúc hoàn thiện một bài viết hoàn chỉnh cho đề bài này.

Eng Breaking gửi tới bạn một số mẫu đoạn văn viết về bạn thân bằng tiếng Anh.

Đoạn văn 1

Chi has been my classmate and also my best friend since grade 7. Chi is a pretty girl with long black hair and an average height. She has brown eyes and wears cute pink glasses. My friend is cheerful and witty. I love all the stories that she tells. However, when needed, she is also a mature and determined person. At school, she is not a very hard-working student because she is more interested in drawing. Her pictures are great, she gave me a portrait of myself for my birthday – one of my best presents ever. Later on, she wants to be an artist and enjoys drawing the world around her. We meet daily in class but at the weekend, we sometimes hang out and talk in a cafe. Chi has always been by my side and is a reliable who I can share everything with. I hope that our friendship will last for a long time in the future. 

Chi là bạn cùng lớp và cũng là bạn thân nhất của tôi từ năm lớp 7. Chi là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài và chiều cao trung bình. Cô ấy có đôi mắt nâu và đeo cặp kính màu hồng dễ thương. Bạn tôi là người vui vẻ và hóm hỉnh. Tôi yêu tất cả những câu chuyện mà cô ấy kể. Tuy nhiên, khi cần, cô ấy cũng là người chín chắn và cương quyết. Ở trường, cô ấy không phải là một học sinh chăm chỉ lắm vì cô ấy thích vẽ hơn. Những bức tranh của cô ấy thật tuyệt, cô ấy đã tặng tôi một bức chân dung của chính mình nhân ngày sinh nhật của tôi – một trong những món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Sau này, cô ấy muốn trở thành một họa sĩ và thích vẽ thế giới xung quanh mình. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày trong lớp nhưng vào cuối tuần, chúng tôi thỉnh thoảng đi cà phê và nói chuyện. Chi luôn ở bên cạnh tôi và là người đáng tin cậy mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ. Tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài trong một thời gian dài trong tương lai.

Đoạn văn 2

Each of us has bosom friends who have an indispensable place in our hearts. Minh, Nam, and I are classmates and they are always my best pals until now. We first met each other on the football team of the school and got on like a house on fire. They are really interesting people. Minh and Nam both have well-proportioned figures since they do a lot of exercise and love playing sports. Minh is humorous, mischievous, and a bit impatient but is also warm-hearted. He helps other people a lot and always cheers me up when I’m in a bad mood. Nam is a bit different from Minh. He is calm, thoughtful, and cautious. He is a reliable that we can depend on. Despite having different personalities, we speak the same language and share the same tastes. We usually play football together in the afternoon when we finish classes. We enjoy each other’s company and go through thick and thin together. Nam and Minh are near and dear to me. Hope that we can always accompany each other. 

Mỗi người trong chúng ta đều có những người bạn tri kỷ, những người có một vị trí không thể thiếu trong trái tim của chúng ta. Minh, Nam và tôi là bạn cùng lớp và họ luôn là những người bạn thân nhất của tôi cho đến tận bây giờ. Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong đội bóng của trường và nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ là những người thực sự thú vị. Minh và Nam đều có thân hình cân đối nhờ chăm tập thể dục và thích chơi thể thao. Minh hài hước, tinh nghịch và hơi nóng nảy nhưng cũng rất ấm áp. Anh ấy giúp đỡ người khác rất nhiều và luôn cổ vũ tôi khi tôi có tâm trạng không tốt. Nam hơi khác Minh. Anh ấy bình tĩnh, chu đáo và thận trọng. Anh ấy là một người đáng tin cậy mà chúng ta có thể dựa vào. Mặc dù có những tính cách khác nhau, chúng tôi luôn hiểu rõ đối phương và chia sẻ cùng sở thích. Chúng tôi thường chơi bóng đá cùng nhau vào buổi chiều khi chúng tôi kết thúc giờ học. Chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian bên nhau và cùng nhau vượt qua những lúc vui vẻ hay khó khăn. Nam và Minh gần gũi và thân thiết với tôi. Mong rằng chúng ta luôn có thể đồng hành cùng nhau.

Đoạn văn 3

I met my best friend, Sarah, on the first day of high school. We were both nervous and didn’t know anyone, so we gravitated towards each other. We quickly bonded over our love of books, music, and movies. We would spend hours talking about our favorite books and movies, and we often go to the library together to check out new books. We also loved to go to concerts and movies together. We were always there for each other, through thick and thin. We laughed together, cried together, and supported each other through everything. I am so grateful to have Sarah in my life. She is my best friend, and I know that we will be friends forever.

Tôi đã gặp người bạn thân nhất của mình, Sarah, vào ngày đầu tiên đến trường trung học. Cả hai chúng tôi đều lo lắng và không biết ai, vì vậy chúng tôi bị hút về phía nhau. Chúng tôi nhanh chóng gắn bó với nhau vì tình yêu với sách, âm nhạc và phim ảnh. Chúng tôi sẽ dành hàng giờ để nói về những cuốn sách và bộ phim yêu thích của mình, thậm chí chúng tôi còn cùng nhau đến thư viện để xem những cuốn sách mới. Chúng tôi cũng thích đi xem hòa nhạc và xem phim cùng nhau. Chúng tôi luôn ở đó vì nhau, vượt qua khó khăn và khó khăn. Chúng tôi đã cười cùng nhau, khóc cùng nhau và hỗ trợ nhau vượt qua mọi thứ. Tôi rất biết ơn khi có Sarah trong đời. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi, và tôi biết rằng chúng tôi sẽ là bạn mãi mãi.

Đoạn văn 4 – viết về bạn thân bằng tiếng Anh

My best friend in the neighborhood is a boy named Mark. He is about my age, with short brown hair and hazel eyes. He is always smiling and has a great sense of humor. Mark is the kind of person who is always up for anything, whether it’s playing video games, riding our bikes, or just hanging out. One time, I was having a really bad day. I had gotten into a fight with my parents and I was feeling really down. Mark came over to my house and we just talked for hours. He listened to me vent and he didn’t judge me. He just made me feel better. Mark is a great friend and I am so lucky to have him in my life. He is always there for me, no matter what. He is the kind of friend that you can always count on.

Người bạn thân nhất của tôi trong khu phố là một cậu bé tên là Mark. Anh ấy trạc tuổi tôi, với mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt màu hạt dẻ. Anh ấy luôn mỉm cười và có khiếu hài hước tuyệt vời. Mark là kiểu người luôn sẵn sàng cho mọi thứ, cho dù đó là chơi trò chơi điện tử, đạp xe hay chỉ đi chơi. Một lần, tôi đã có một ngày thực sự tồi tệ. Tôi đã cãi nhau với bố mẹ và tôi cảm thấy thực sự thất vọng. Mark đến nhà tôi và chúng tôi nói chuyện hàng giờ liền. Anh ấy lắng nghe tôi trút bầu tâm sự và anh ấy không phán xét tôi. Anh ấy chỉ làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Mark là một người bạn tuyệt vời và tôi thật may mắn khi có anh ấy trong đời. Anh ấy luôn ở đó vì tôi, không có vấn đề gì. Anh ấy là kiểu người bạn mà bạn luôn có thể tin cậy.

Đoạn văn 5

My best friend is Anna. She has long brown hair and green eyes. She is tall and slim. She always wears fashionable clothes and accessories. She is very beautiful, but she is also very smart and kind. She loves reading books and learning new things. She is good at both literature and science. She is also very creative and artistic. She likes to draw and paint. She has a great sense of humor and always makes me laugh. She is loyal and supportive. She always listens to me and gives me good advice. She is the best friend I could ever ask for.

Bạn thân nhất của tôi là Anna. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu và đôi mắt màu xanh lục. Cô ấy cao và mảnh khảnh. Cô ấy luôn mặc quần áo và phụ kiện thời trang. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cô ấy cũng rất thông minh và tốt bụng. Cô ấy thích đọc sách và học hỏi những điều mới. Cô ấy giỏi cả văn và khoa học. Cô ấy cũng rất sáng tạo và nghệ thuật. Cô ấy thích vẽ và sơn. Cô ấy có khiếu hài hước tuyệt vời và luôn khiến tôi cười. Cô ấy chân thành và luôn ủng hộ. Cô ấy luôn lắng nghe tôi và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Cô ấy là người bạn tốt nhất mà tôi có thể yêu cầu.

Đoạn văn 6 – viết về bạn thân bằng tiếng Anh

I met my best friend, Michael, when we were both in the first grade. We were both shy and didn’t know many people, so we gravitated towards each other. We quickly became inseparable. We did everything together, from playing video games to riding our bikes to the park. Michael was always there for me, no matter what. When I was going through a tough time, he was always there to listen and offer support. He was also the first person I would tell when I had good news. Michael and I went to different high schools, but we stayed in touch. We would talk on the phone and visit each other whenever we could. After high school, we went to different colleges, but we still made time to see each other.

Tôi gặp người bạn thân nhất của mình, Michael, khi cả hai chúng tôi học lớp một. Cả hai chúng tôi đều nhút nhát và không biết nhiều người, vì vậy chúng tôi bị hút về phía nhau. Chúng tôi nhanh chóng trở nên không thể tách rời. Chúng tôi đã làm mọi thứ cùng nhau, từ chơi trò chơi điện tử đến đạp xe đến công viên. Michael luôn ở đó vì tôi, bất kể chuyện gì xảy ra. Khi tôi gặp khó khăn, anh ấy luôn ở bên lắng nghe và động viên. Anh ấy cũng là người đầu tiên tôi kể khi có tin vui. Michael và tôi học khác trường trung học, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Chúng tôi sẽ nói chuyện qua điện thoại và thăm nhau bất cứ khi nào có thể. Sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi học khác trường nhưng vẫn dành thời gian để gặp nhau.

Đoạn văn 7

I have a best friend on my football team named Jack. He is a year older than me, but we have been friends since we were in the same class in elementary school. Jack is a great player and he is always there to support me, both on and off the field. He is also a great friend and we always have a lot of fun together. Jack is about 6′ tall and has short brown hair. He is always smiling and has a great sense of humor. He is kind and compassionate. I am so grateful to have Jack as my best friend. He is a great player, a great friend, and a great person. I know that I can always count on him, both on and off the field.

Tôi có một người bạn thân nhất trong đội bóng tên là Jack. Anh ấy hơn tôi một tuổi, nhưng chúng tôi đã là bạn từ khi học cùng lớp ở trường tiểu học. Jack là một cầu thủ tuyệt vời và anh ấy luôn ở bên để hỗ trợ tôi, cả trong và ngoài sân cỏ. Anh ấy cũng là một người bạn tuyệt vời và chúng tôi luôn có nhiều niềm vui bên nhau. Jack cao khoảng 6′ và có mái tóc ngắn màu nâu. Anh ấy luôn mỉm cười và có khiếu hài hước tuyệt vời. Anh ấy tốt bụng và từ bi. Tôi rất biết ơn khi có Jack là người bạn tốt nhất của tôi. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời và một con người tuyệt vời. Tôi biết rằng tôi luôn có thể tin tưởng vào anh ấy, cả trong và ngoài sân cỏ.

Đoạn văn 8

Linh is my online best friend. She has long, flowing hair that is the color of honey. Her eyes are a deep blue, and they sparkle with intelligence and kindness. We met through a mutual interest in gaming, and we’ve been friends for over 5 years now. We talk almost every day, and we’ve helped each other through some tough times. Linh is always with me, especially when I need her. She’s the most supportive and caring person I know. She’s also incredibly funny, and she always knows how to make me laugh. I’m so grateful to have Linh in my life. She’s a true friend, and I don’t know what I would do without her.

Linh là bạn thân trên mạng của tôi. Cô ấy có mái tóc dài bồng bềnh màu mật ong. Đôi mắt của cô ấy có màu xanh thẳm, và chúng lấp lánh sự thông minh và lòng tốt. Chúng tôi gặp nhau nhờ cùng sở thích chơi game và chúng tôi đã là bạn được hơn 5 năm rồi. Chúng tôi nói chuyện hầu như mỗi ngày và chúng tôi đã giúp đỡ nhau vượt qua một số thời điểm khó khăn. Linh luôn ở bên tôi, nhất là khi tôi cần. Cô ấy là người hỗ trợ và quan tâm nhất mà tôi biết. Cô ấy cũng cực kỳ hài hước, và cô ấy luôn biết cách làm tôi cười. Tôi rất biết ơn khi có Linh trong đời. Cô ấy là một người bạn thực sự, và tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có cô ấy.

Đoạn văn 9

My best friend, Kate, and I have been friends since we were in kindergarten. We have always shared a love of reading, and we would often spend hours after school curled up in a corner with our noses in a book. As we got older, our interests expanded to include other things like music, movies, and travel. We still love to read, but we also enjoy going to concerts, seeing movies, and exploring new places together. I know that I can always count on her to listen to me, offer me advice, and make me laugh. She is also the most fun-loving and adventurous person I know. We always have a great time together, no matter what we are doing. I am so grateful to have her in my life.

Bạn thân nhất của tôi, Kate, và tôi đã là bạn từ khi còn học mẫu giáo. Chúng tôi luôn có chung niềm yêu thích đọc sách, và chúng tôi thường dành hàng giờ sau giờ học để cuộn tròn trong một góc và chúi mũi vào một cuốn sách. Khi lớn hơn, sở thích của chúng tôi mở rộng sang những thứ khác như âm nhạc, phim ảnh và du lịch. Chúng tôi vẫn thích đọc sách, nhưng chúng tôi cũng thích đi xem hòa nhạc, xem phim và khám phá những địa điểm mới cùng nhau. Tôi biết rằng tôi luôn có thể tin tưởng rằng cô ấy sẽ lắng nghe tôi, cho tôi lời khuyên và khiến tôi cười. Cô ấy cũng là người thích vui vẻ và mạo hiểm nhất mà tôi biết. Chúng tôi luôn có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, bất kể chúng tôi đang làm gì. Tôi rất biết ơn khi có cô ấy trong đời.

Đoạn văn 10

Having a best friend who is also a roommate is a great experience. My best friend, Trang, is the most amazing person I know. She is kind, funny. We have been friends since we met in college, and we have shared so many wonderful experiences together. We have traveled the world, laughed until our sides hurt, and supported each other through thick and thin. Trang is the most supportive friend I could ask for. She is always there to listen to me, offer me advice, and make me laugh. I am so grateful to have her in my life.

Có một người bạn thân cũng là bạn cùng phòng là một trải nghiệm tuyệt vời. Bạn thân nhất của tôi, Trang, là người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Cô ấy tốt bụng, hài hước. Chúng tôi đã là bạn kể từ khi gặp nhau ở trường đại học, và chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời cùng nhau. Chúng tôi đã đi khắp thế giới, cười cho đến khi hai bên đau đớn, và hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Trang là người bạn hỗ trợ nhiều nhất mà tôi có thể nhờ đến. Cô ấy luôn ở đó để lắng nghe tôi, cho tôi lời khuyên và khiến tôi cười. Tôi rất biết ơn khi có cô ấy trong đời.

Đoạn văn 11 – viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Having a best friend in another city can be tough, but it is also one of the most unique and beautiful relationships one can have. My best friend, Hoa, who lives in another city, is someone who has been there for me through thick and thin. She is an active, funny, and kind girl. We have managed to stay connected through messages, phone calls, and video chats. Despite the physical distance, our emotional connection has only grown stronger over the years. We share everything from our personal lives to our deepest fears, and our conversations are filled with laughter, support, and love. Though we don’t see each other as often as we’d like to, every time we do, it’s like we’ve never been apart. No matter the distance, my best friend will always be an integral part of my life, and our bond will continue to thrive for years to come.

Có một người bạn thân ở một thành phố khác có thể khó khăn, nhưng đó cũng là một trong những mối quan hệ độc đáo và đẹp đẽ nhất mà một người có thể có. Người bạn thân nhất của tôi, Hoa, sống ở một thành phố khác, là người đã ở bên tôi những lúc khó khăn và vất vả. Cô là một cô gái năng động, hài hước và tốt bụng. Chúng tôi đã cố gắng duy trì kết nối thông qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và trò chuyện video. Bất chấp khoảng cách vật lý, mối liên hệ tình cảm của chúng tôi ngày càng bền chặt hơn trong những năm qua. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ, từ cuộc sống cá nhân cho đến những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất, và những cuộc trò chuyện của chúng tôi tràn ngập tiếng cười, sự ủng hộ và tình yêu thương. Mặc dù chúng tôi không gặp nhau thường xuyên như chúng tôi muốn, nhưng mỗi lần như vậy, chúng tôi như chưa bao giờ xa nhau. Bất kể khoảng cách, người bạn thân nhất của tôi sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới.

Đoạn văn 12

My best friend’s name is Jessica, and she is the most beautiful person both inside and out. Her stunning green eyes perfectly complement her long, golden locks that cascade down her back. She has a contagious smile that lights up any room she walks into. Jessica’s personality is what draws people to her, though. She is an extremely kind, genuine, and empathetic person who always puts others’ needs ahead of her own. She is incredibly loyal and trustworthy, and I know I can count on her for anything. She has a great sense of humor and is always up for a good laugh. We share a lot of common interests, including hiking, traveling, and trying new foods. Together, we have experienced some of the best moments in life, and I am so grateful to have her in my life. Overall, Jessica is an amazing friend who is beautiful both inside and out, and I feel lucky to have her as my best friend.

Người bạn thân nhất của tôi tên là Jessica, và cô ấy là người xinh đẹp nhất cả trong lẫn ngoài. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô ấy bổ sung hoàn hảo cho những lọn tóc dài vàng óng xõa xuống sau lưng. Cô ấy có một nụ cười dễ lây lan, thắp sáng bất kỳ căn phòng nào cô ấy bước vào. Tuy nhiên, tính cách của Jessica là điều thu hút mọi người đến với cô ấy. Cô ấy là một người cực kỳ tốt bụng, chân thật và đồng cảm, luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình. Cô ấy cực kỳ trung thành và đáng tin cậy, và tôi biết tôi có thể tin tưởng vào cô ấy về bất cứ điều gì. Cô ấy có khiếu hài hước tuyệt vời và luôn sẵn sàng cười sảng khoái. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều sở thích chung, bao gồm đi bộ đường dài, du lịch và thử những món ăn mới. Cùng nhau, chúng tôi đã trải qua một số khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời, và tôi rất biết ơn khi có cô ấy trong đời. Nhìn chung, Jessica là một người bạn tuyệt vời xinh đẹp cả trong lẫn ngoài, và tôi cảm thấy thật may mắn khi có cô ấy là bạn thân nhất của mình.

Đoạn văn 13

I am fortunate enough to have a best friend like Nam. He is someone who is highly intelligent and driven, always striving to be the best in his academic pursuits. His love for learning is infectious, often rubbing off on those around him, including myself. With him by my side, studying no longer feels like a chore, but rather a fun and engaging activity. Our study sessions are filled with laughter, as we exchange knowledge and insights on various topics. One of the things I admire most about my friend is his unwavering commitment to excellence. He spends countless hours studying and reviewing material, always pushing himself to achieve more. Yet, despite his academic success, he remains humble and always willing to lend a helping hand. I am grateful to have such an amazing friend in my life, who not only inspires me to do my best but also makes me appreciate the joy of learning.

Tôi thật may mắn khi có một người bạn thân như Nam. Anh ấy là một người rất thông minh và có định hướng, luôn cố gắng trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực học tập của mình. Tình yêu học tập của anh ấy có tính lây lan, thường ảnh hưởng đến những người xung quanh anh ấy, bao gồm cả tôi. Có anh ấy bên cạnh, tôi không còn cảm thấy việc học như một việc vặt mà là một hoạt động thú vị và hấp dẫn. Các buổi học của chúng tôi tràn ngập tiếng cười khi chúng tôi trao đổi kiến thức và hiểu biết về các chủ đề khác nhau. Một trong những điều tôi ngưỡng mộ nhất ở bạn mình là cam kết kiên định hướng tới sự xuất sắc của anh ấy. Anh ấy dành vô số thời gian để nghiên cứu và xem xét tài liệu, luôn thúc đẩy bản thân đạt được nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, bất chấp thành công trong học tập, anh ấy vẫn khiêm tốn và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tôi biết ơn vì có một người bạn tuyệt vời như vậy trong đời, người không chỉ truyền cảm hứng cho tôi cố gắng hết sức mà còn khiến tôi trân trọng niềm vui học tập.

Đoạn văn 14

My best friend is Alex. He is a tall boy but a bit chubby, he looks cute and bright. My best friend is an interesting mix of hot-tempered and kind. On one hand, he can fly off the handle at the slightest provocation, yelling and screaming his frustration at the world. On the other hand, he has a heart of gold and will do anything for the people he cares about. Despite his temper, he is fiercely loyal and will stand up for his friends no matter what. His kind heart often shines through after an outburst, as he quickly calms down and apologizes for his behavior. It can be tough to handle his hot-headedness at times, but I know that his kindness more than makes up for it.

Bạn thân nhất của tôi là Alex. Anh ấy là một cậu bé cao nhưng hơi mũm mĩm, anh ấy trông dễ thương và sáng sủa. Người bạn thân nhất của tôi là sự pha trộn thú vị giữa nóng tính và tốt bụng. Một mặt, anh ta có thể bay khỏi tay cầm khi bị khiêu khích nhỏ nhất, la hét và hét lên sự thất vọng của mình với thế giới. Mặt khác, anh ấy có một trái tim vàng và sẽ làm bất cứ điều gì cho những người anh ấy quan tâm. Bất chấp tính nóng nảy của mình, anh ấy rất trung thành và sẽ đứng lên bảo vệ bạn bè của mình bất kể điều gì. Trái tim nhân hậu của anh ấy thường tỏa sáng sau một cơn bộc phát, khi anh ấy nhanh chóng bình tĩnh lại và xin lỗi về hành vi của mình. Đôi khi có thể khó xử lý tính nóng nảy của anh ấy, nhưng tôi biết rằng lòng tốt của anh ấy nhiều hơn là bù đắp cho điều đó.

Đoạn văn 15

My best friend, Stacy, is a determined girl who never gives up on her goals. She has always been passionate about being a good class monitor and has succeeded in achieving that goal. She takes her responsibilities seriously, making sure that everything runs smoothly in the classroom. Stacy’s organizational skills and attention to detail make her an ideal fit for the position. Her dedication to her duties has earned her the respect and admiration of her peers and teachers. Not only is Stacy an exceptional class monitor, but she is also a loyal and supportive friend who always encourages me to pursue my dreams and goals. I admire her determination and strive to emulate her hardworking spirit.

Bạn thân nhất của tôi, Stacy, là một cô gái kiên định và không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Cô ấy luôn đam mê trở thành một lớp trưởng giỏi và đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đó. Cô ấy thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc, đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong lớp học. Kỹ năng tổ chức và sự chú ý đến từng chi tiết của Stacy khiến cô ấy trở thành người lý tưởng phù hợp với vị trí này. Sự tận tụy với nhiệm vụ của cô đã khiến cô được bạn bè và giáo viên tôn trọng và ngưỡng mộ. Stacy không chỉ là một lớp trưởng xuất sắc mà còn là một người bạn trung thành và luôn sẵn sàng hỗ trợ, luôn khuyến khích tôi theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Tôi ngưỡng mộ quyết tâm của cô ấy và cố gắng noi theo tinh thần chăm chỉ của cô ấy.

Đoạn văn 16

My best friend in secondary school, Shusie was a constant source of comfort and support during those turbulent teenage years. We met in our freshman year and quickly bonded over our shared love of music and movies. We spent countless lunch breaks discussing our favorite bands and actors, and we often stayed up late into the night chatting on the phone. She was always there to listen when I needed to vent about something, and her unwavering loyalty and kindness never failed to lift my spirits. Even though we’ve since gone our separate ways, I will always treasure the memories of our friendship and hold her dear to my heart.

Người bạn thân nhất của tôi ở trường cấp hai, Shusie là nguồn an ủi và hỗ trợ thường xuyên trong suốt những năm thiếu niên đầy sóng gió đó. Chúng tôi gặp nhau vào năm thứ nhất và nhanh chóng gắn bó với nhau vì tình yêu âm nhạc và phim ảnh chung. Chúng tôi đã dành vô số giờ nghỉ trưa để thảo luận về các ban nhạc và diễn viên yêu thích của mình, và chúng tôi thường thức khuya để trò chuyện qua điện thoại. Cô ấy luôn ở đó để lắng nghe khi tôi cần trút bầu tâm sự về điều gì đó, và lòng trung thành và lòng tốt kiên định của cô ấy không bao giờ thất bại trong việc vực dậy tinh thần của tôi. Mặc dù chúng tôi đã đường ai nấy đi nhưng tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm về tình bạn của chúng tôi và giữ cô ấy thân yêu trong trái tim mình.

Đoạn văn 17 – viết về bạn thân bằng tiếng Anh

My best friend, Mark, is tall with a lean build and striking green eyes. He has short dark hair which he styles in a messy yet fashionable way. Mark is a fashion icon, always with the latest trends, but somehow manages to make them his own. He’s confident and outgoing, which makes him a people person and fun to hang out with. He can hold a conversation on any topic and adds humor and wit to it. He’s also a supportive and empathetic listener, lending a shoulder to cry on or offering practical advice. Mark is the kind of person who brightens up a room, and I’m lucky to have him as my best friend.

Bạn thân nhất của tôi, Mark, cao với dáng người gầy và đôi mắt xanh nổi bật. Anh ấy có mái tóc ngắn sẫm màu được tạo kiểu lộn xộn nhưng vẫn thời trang. Mark là một biểu tượng thời trang, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất, nhưng bằng cách nào đó, anh ấy đã biến chúng thành của riêng mình. Anh ấy tự tin và hướng ngoại, điều này khiến anh ấy trở thành một người hòa đồng và vui vẻ khi đi chơi cùng. Anh ấy có thể tổ chức một cuộc trò chuyện về bất kỳ chủ đề nào và thêm vào đó sự hài hước và dí dỏm. Anh ấy cũng là một người lắng nghe động viên và đồng cảm, cho bạn một bờ vai để khóc hoặc đưa ra lời khuyên thiết thực. Mark là kiểu người làm bừng sáng căn phòng, và tôi thật may mắn khi có anh ấy là bạn thân nhất của mình.

Đoạn văn 18

My best friend in ballet class – James is more than just a dance buddy. She is the epitome of grace and elegance on the dance floor, and I always find myself in awe of her incredible talent and dedication. She’s not afraid to push herself to be the best dancer she can be, and her infectious energy and positive attitude often rub off on the rest of us in class. But beyond her dancing skills, what I admire most about my friend is her unwavering kindness and support for her fellow dancers. Whether we’re struggling with a particularly tricky move or just having a tough day, she’s always there with a smile and encouraging words to lift us up. Her friendship and support are absolutely invaluable, and I feel grateful to have her by my side in ballet class.

Người bạn thân nhất của tôi trong lớp múa ba lê – James không chỉ là một người bạn nhảy. Cô ấy là mẫu mực của sự duyên dáng và thanh lịch trên sàn nhảy, và tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ tài năng và sự cống hiến đáng kinh ngạc của cô ấy. Cô ấy không ngại thúc đẩy bản thân trở thành vũ công giỏi nhất có thể, và năng lượng truyền nhiễm và thái độ tích cực của cô ấy thường ảnh hưởng đến những người còn lại trong lớp chúng tôi. Nhưng ngoài kỹ năng khiêu vũ của cô ấy, điều tôi ngưỡng mộ nhất ở bạn tôi là lòng tốt và sự hỗ trợ không ngừng của cô ấy dành cho các vũ công đồng nghiệp của mình. Cho dù chúng tôi đang vật lộn với một bước đi đặc biệt khó khăn hay chỉ trải qua một ngày khó khăn, cô ấy luôn ở đó với nụ cười và những lời động viên để nâng đỡ chúng tôi. Tình bạn và sự hỗ trợ của cô ấy là hoàn toàn vô giá, và tôi cảm thấy biết ơn khi có cô ấy ở bên cạnh tôi trong lớp múa ba lê.

Đoạn văn 19

My best friend, Chi, has an incredibly interesting personality that never fails to keep me thoroughly entertained. She is outgoing, confident, and always willing to try new things, which keeps our friendship dynamic and exciting. Despite her bubbly demeanor, she is also a great listener and always offers thoughtful advice when I need it the most. Chi is also incredibly creative, always coming up with unique and imaginative ideas that inspire me to be more adventurous and open-minded. She has a contagious energy that draws people towards her and makes her someone that you’ll never forget once you’ve met her. Overall, Chi is an exceptional person and a true friend that I feel incredibly lucky to have in my life.

Người bạn thân nhất của tôi, Chi, có một tính cách vô cùng thú vị luôn khiến tôi cảm thấy thích thú. Cô ấy hướng ngoại, tự tin và luôn sẵn sàng thử những điều mới, điều này giúp tình bạn của chúng tôi luôn năng động và thú vị. Mặc dù có thái độ sôi nổi nhưng cô ấy cũng là một người biết lắng nghe và luôn đưa ra những lời khuyên chu đáo khi tôi cần nhất. Chi cũng vô cùng sáng tạo, luôn nghĩ ra những ý tưởng độc đáo và giàu trí tưởng tượng, truyền cảm hứng cho tôi phiêu lưu và cởi mở hơn. Cô ấy có một năng lượng lan tỏa thu hút mọi người về phía cô ấy và khiến cô ấy trở thành người mà bạn sẽ không bao giờ quên một khi đã gặp cô ấy. Nhìn chung, Chi là một người đặc biệt và là một người bạn thực sự mà tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có được trong đời.

Đoạn văn 20

My best friend, Tim, is a real troublemaker, but I love him all the same. He’s the kind of guy who is always up for a laugh and never takes life too seriously. He’s the one who is always cracking jokes, pulling pranks, and making everyone around him laugh. He’s also the one who is always pushing the boundaries, getting into mischief, and generally causing some kind of trouble. But despite all his naughtiness, he’s got a heart of gold and would do anything for his friends. He’s the kind of friend who makes life more fun and exciting, even if he sometimes gets us all into trouble!

Bạn thân nhất của tôi, Tim, là một kẻ chuyên gây rối thực sự, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Anh ấy là kiểu người luôn cười và không bao giờ quá coi trọng cuộc sống. Anh ấy là người luôn pha trò, chơi khăm và khiến mọi người xung quanh cười. Anh ấy cũng là người luôn phá vỡ ranh giới, nghịch ngợm và thường gây ra một số rắc rối. Nhưng bất chấp tất cả sự nghịch ngợm của mình, anh ấy có một trái tim vàng và sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn bè của mình. Anh ấy là kiểu người bạn khiến cuộc sống trở nên vui vẻ và thú vị hơn, ngay cả khi đôi khi anh ấy khiến tất cả chúng ta gặp rắc rối!

Đoạn văn 21

Lucy and Emily had been best friends since elementary school. They were two peas in a pod and could always be found together, whether it was playing sports, studying for exams, or just hanging out on lazy afternoons. Lucy was the more outgoing of the two, with a bubbly personality that could light up any room. She was always up for trying new things, making her the perfect partner in crime for Emily. Emily, on the other hand, was the quieter of the pair, but no less kindhearted. She was intelligent and driven, with a natural talent for art that she loved to share with Lucy. Together, they balanced each other out perfectly, and their friendship only grew stronger as they got older. They supported each other through the highs and lows of their teenage years, from first crushes to breakups and everything in between. They were truly inseparable, and anyone who knew them could see that their bond was unbreakable.

Lucy và Emily là bạn thân từ thời tiểu học. Họ giống như hai hạt đậu trong một cái vỏ và luôn có thể được tìm thấy cùng nhau, cho dù đó là chơi thể thao, ôn thi hay chỉ đi chơi vào những buổi chiều lười biếng. Lucy là người hướng ngoại hơn trong hai người, với tính cách sôi nổi có thể thắp sáng bất kỳ căn phòng nào. Cô ấy luôn sẵn sàng thử những điều mới, khiến cô ấy trở thành đối tác phạm tội hoàn hảo cho Emily. Mặt khác, Emily là người ít nói hơn trong cặp đôi, nhưng không kém phần tốt bụng. Cô ấy thông minh và có định hướng, với tài năng nghệ thuật bẩm sinh mà cô ấy muốn chia sẻ với Lucy. Cùng nhau, họ cân bằng nhau một cách hoàn hảo và tình bạn của họ chỉ trở nên bền chặt hơn khi họ già đi. Họ hỗ trợ nhau vượt qua những thăng trầm của tuổi thiếu niên, từ những lần phải lòng đầu tiên cho đến những cuộc chia tay và mọi thứ ở giữa. Họ thực sự không thể tách rời, và bất cứ ai biết họ đều có thể thấy rằng mối quan hệ của họ là không thể phá vỡ.

Đoạn văn 22

My best friend is an incredibly handsome guy. He has a chiseled jawline that seems to have been carved out of marble, and piercing blue eyes that could capture anyone’s attention. He’s tall and lean, with a muscular build that he works hard to maintain. He has a charming smile that lights up his whole face, and a great sense of style that always has him looking sharp. Despite his good looks, he’s incredibly humble and down to earth. He’s always willing to lend a helping hand, and his infectious personality makes it easy to be around him. His good looks are just a bonus to his kind heart and wonderful personality.

Bạn thân nhất của tôi là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Anh ta có đường viền hàm sắc nét dường như được chạm khắc từ đá cẩm thạch và đôi mắt xanh sắc sảo có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Anh ấy cao và gầy, với thân hình vạm vỡ mà anh ấy tập luyện chăm chỉ để duy trì. Anh ấy có một nụ cười quyến rũ làm bừng sáng cả khuôn mặt và một phong cách tuyệt vời luôn khiến anh ấy trông sắc sảo. Mặc dù có vẻ ngoài điển trai nhưng anh ấy cực kỳ khiêm tốn và thực tế. Anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ một tay và tính cách dễ lây lan của anh ấy khiến bạn dễ dàng ở bên anh ấy. Vẻ ngoài điển trai của anh ấy chỉ là phần thưởng cho trái tim nhân hậu và tính cách tuyệt vời của anh ấy.

Đoạn văn 23

I recently met a new friend – Hanna who quickly became my best friend. She is the most genuine and caring person I have ever known. Her smile is infectious and her laugh is contagious. She is always there for me when I need her, whether it’s just to talk or to help me through a tough time. We share so many common interests, from our love of music to our passion for traveling. One of the things I admire most about her is her determination and perseverance. She inspires me to be a better person every day. I am so grateful to have her in my life and I know that our friendship will last a lifetime.

Gần đây tôi đã gặp một người bạn mới – Hanna, người nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của tôi. Cô ấy là người chân thật và chu đáo nhất mà tôi từng biết. Nụ cười của cô ấy dễ lây lan và tiếng cười của cô ấy dễ lây lan. Cô ấy luôn ở bên tôi khi tôi cần cô ấy, dù chỉ là nói chuyện hay giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều sở thích chung, từ tình yêu âm nhạc đến niềm đam mê du lịch. Một trong những điều tôi ngưỡng mộ nhất ở cô ấy là sự quyết tâm và kiên trì. Cô ấy truyền cảm hứng cho tôi để trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Tôi rất biết ơn khi có cô ấy trong đời và tôi biết rằng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài suốt đời.

Đoạn văn 24

I am thrilled to have found my new best buddy – Tuan, on my basketball team. We share a passion for the game and enjoy spending time practicing, playing games, and discussing strategies. Our friendship grew stronger as we encouraged each other, pushed ourselves to improve, and celebrated each other’s success. Our friendship is not limited to basketball, as we connected on a personal level, sharing stories, interests, and plans for the future. I feel grateful to have found someone so talented, dedicated, and supportive in my team, and I am looking forward to more exciting games and memorable experiences together.

Tôi rất vui vì đã tìm được người bạn thân mới – Tuấn, trong đội bóng rổ của mình. Chúng tôi có chung niềm đam mê với trò chơi và thích dành thời gian luyện tập, chơi trò chơi và thảo luận về các chiến lược. Tình bạn của chúng tôi ngày càng bền chặt khi chúng tôi khuyến khích lẫn nhau, thúc đẩy bản thân tiến bộ và chúc mừng thành công của nhau. Tình bạn của chúng tôi không chỉ giới hạn trong bóng rổ, khi chúng tôi kết nối ở mức độ cá nhân, chia sẻ những câu chuyện, sở thích và kế hoạch cho tương lai. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã tìm được một người rất tài năng, tận tâm và hỗ trợ trong đội của mình, và tôi mong chờ những trận đấu thú vị hơn và những trải nghiệm đáng nhớ cùng nhau.

Đoạn văn 25

I have a foreign best friend named Yeon, whom I met during my study abroad program in South Korea. Yeon is an incredibly kind and outgoing person, and we clicked right away. Despite being from completely different parts of the world, we share many common interests such as K-dramas, food, and fashion. Yeon has taught me so much about Korean culture and language, and I have also introduced her to aspects of my own culture. We have had so many fun and unforgettable experiences together, from exploring Seoul’s bustling streets to trying out new foods. I am truly grateful to have Yeon as a friend, and I know that our friendship will continue to grow even though we live in different countries.

Tôi có một người bạn thân người nước ngoài tên là Yeon, người mà tôi đã gặp trong chương trình du học ở Hàn Quốc. Yeon là một người vô cùng tốt bụng và cởi mở, và chúng tôi đã bấm nút ngay lập tức. Mặc dù đến từ những nơi hoàn toàn khác nhau trên thế giới, chúng tôi có nhiều sở thích chung như phim truyền hình Hàn Quốc, ẩm thực và thời trang. Yeon đã dạy tôi rất nhiều về văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc, và tôi cũng đã giới thiệu cho cô ấy những khía cạnh trong văn hóa của chính tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị và khó quên cùng nhau, từ khám phá những con phố nhộn nhịp của Seoul đến thử những món ăn mới. Tôi thực sự biết ơn khi có bạn Yeon và tôi biết rằng tình bạn của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mặc dù chúng tôi sống ở các quốc gia khác nhau.

Đoạn văn 26

Hoàng is my male best friend and there are no words to describe just how wonderful he is. He is charismatic, jovial, and has an infectious personality that draws everyone to him. He is always ready to listen, offer advice, and make you laugh when you need it the most. He is insightful and empathetic, always putting others’ needs before his own. He is dedicated to his passions and works hard to achieve his goals. To top it off, he is undeniably handsome with his sparkling eyes and warm smile. I consider myself lucky to have such an amazing friend like Hoàng in my life.

Hoàng là người bạn nam thân nhất của tôi và không có từ nào để diễn tả anh ấy tuyệt vời như thế nào. Anh ấy lôi cuốn, vui tính và có một tính cách dễ lây lan thu hút mọi người đến với anh ấy. Anh ấy luôn sẵn sàng lắng nghe, đưa ra lời khuyên và chọc cười bạn khi bạn cần nhất. Anh ấy sâu sắc và đồng cảm, luôn đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của mình. Anh ấy tận tụy với đam mê của mình và làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Trên hết, không thể phủ nhận anh đẹp trai với đôi mắt lấp lánh và nụ cười ấm áp. Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người bạn tuyệt vời như Hoàng trong đời.

Đoạn văn 27

Thu is the definition of a strict best friend. She is someone who doesn’t sugarcoat or hold back, her honesty and directness always shining through. Thu is the kind of friend who will call you out when you’re in the wrong, but stick by your side no matter what. Her tough love may catch you off guard at first, but you quickly come to appreciate her unwavering dedication to your success and happiness. Thu is also incredibly reliable, always there in a pinch, and willing to drop everything to help out. Despite her no-nonsense attitude, Thu has a huge heart and deeply cares about those close to her. Ultimately, you can always count on Thu to be both a thoughtful and stern presence in your life.

Thu là định nghĩa của một người bạn thân nghiêm khắc. Cô ấy là người không bao giờ che đậy hay giấu giếm, sự trung thực và thẳng thắn của cô ấy luôn tỏa sáng. Thu là kiểu người bạn sẽ chỉ trích bạn khi bạn sai, nhưng sẽ luôn ở bên cạnh bạn dù thế nào đi chăng nữa. Sự nghiêm khắc của cô ấy có thể khiến bạn mất cảnh giác lúc đầu, nhưng bạn sẽ nhanh chóng đánh giá cao sự cống hiến không ngừng nghỉ của cô ấy cho thành công và hạnh phúc của bạn. Thu cũng cực kỳ đáng tin cậy, luôn có mặt trong hoàn cảnh khó khăn và sẵn sàng bỏ mọi thứ để giúp đỡ. Mặc dù có thái độ thẳng thắn, Thu có một trái tim bao la và quan tâm sâu sắc đến những người gần gũi với cô. Cuối cùng, bạn luôn có thể tin tưởng rằng Thu sẽ hiện diện vừa chu đáo vừa nghiêm khắc trong cuộc đời bạn.

Đoạn văn 28

Sam is my best friend, and he is one of the most athletic people I know. He has always had a passion for sports, and he participates in various sports throughout the year. He is competitive, and he pushes himself to be the best he can be. Sam will always challenge me to join him for a run or play a game of basketball, and he motivates me to stay active and healthy. He is knowledgeable about different sports, and he enjoys sharing his expertise with others. Sam’s enthusiasm for sports is contagious, and he inspires me to pursue my athletic goals.

Sam là bạn thân nhất của tôi, và anh ấy là một trong những người lực lưỡng nhất mà tôi biết. Anh ấy luôn có niềm đam mê thể thao và anh ấy tham gia nhiều môn thể thao khác nhau trong suốt cả năm. Anh ấy có tính cạnh tranh, và anh ấy thúc đẩy bản thân trở thành người giỏi nhất có thể. Sam sẽ luôn thách thức tôi cùng anh ấy chạy bộ hoặc chơi một trận bóng rổ, và anh ấy thúc đẩy tôi luôn năng động và khỏe mạnh. Anh ấy am hiểu về các môn thể thao khác nhau và anh ấy thích chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình với người khác. Sự nhiệt tình của Sam đối với thể thao rất dễ lây lan và anh ấy đã truyền cảm hứng cho tôi theo đuổi các mục tiêu thể thao của mình.

Đoạn văn 29

Lan is a lovely, sweet, and kind-hearted person, but there’s no denying that she is incredibly clumsy. She seems to have a knack for tripping over nothing and knocking things over without even trying. Every time we go out together, I find myself holding my breath, waiting for her next mishap. Even simple tasks like carrying a cup of coffee can quickly turn disastrous when Lan is involved. Despite all this, her clumsy nature is a small price to pay for the joy and laughter she brings into our lives. I’ve learned to embrace her quirkiness and appreciate her for who she is – my lovable and clumsy best friend.

Lan là một người đáng yêu, ngọt ngào và tốt bụng, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy rất vụng về. Cô ấy dường như có sở trường vấp ngã và làm đổ mọi thứ mà không cần cố gắng. Mỗi lần chúng tôi đi chơi cùng nhau, tôi lại thấy mình nín thở, chờ đợi điều không may tiếp theo của cô ấy. Ngay cả những nhiệm vụ đơn giản như bưng một tách cà phê cũng có thể nhanh chóng trở thành thảm họa khi có sự tham gia của Lan. Bất chấp tất cả những điều này, bản tính vụng về của cô ấy là một cái giá nhỏ phải trả cho niềm vui và tiếng cười mà cô ấy mang đến cho cuộc sống của chúng tôi. Tôi đã học cách chấp nhận sự kỳ quặc của cô ấy và đánh giá cao con người thật của cô ấy – người bạn thân đáng yêu và vụng về của tôi.

Đoạn văn 30

I have a foreign best friend named Christ. He hails from the beautiful land of Greece and we met during our college years. Christ is one of the kindest and most caring individuals I have ever met. His passion for life, love for his family and friends, and enthusiasm for exploring new cultures and cuisines are all aspects that I truly admire about him. Christ’s sense of humor and infectious smile brings joy and laughter to everyone around him. Even though we live in different parts of the world now, we make sure to keep in touch with each other through video calls and messages. I cherish our friendship, and I feel blessed to have Christ in my life.

Tôi có một người bạn thân người nước ngoài tên là Christ. Anh ấy đến từ vùng đất xinh đẹp Hy Lạp và chúng tôi gặp nhau trong những năm đại học. Chúa Kitô là một trong những cá nhân tử tế và chu đáo nhất mà tôi từng gặp. Niềm đam mê cuộc sống, tình yêu dành cho gia đình và bạn bè cũng như sự nhiệt tình khám phá các nền văn hóa và ẩm thực mới của anh ấy là tất cả những khía cạnh mà tôi thực sự ngưỡng mộ ở anh ấy. Khiếu hài hước và nụ cười dễ lây lan của Christ mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Mặc dù hiện tại chúng tôi sống ở những nơi khác nhau trên thế giới, nhưng chúng tôi đảm bảo giữ liên lạc với nhau thông qua các cuộc gọi video và tin nhắn. Tôi trân trọng tình bạn của chúng ta, và tôi cảm thấy được ban phước khi có Đấng Christ trong cuộc sống của mình.

Đoạn văn 31

Helen is a very special friend of mine. She is one of the most genuine, kind-hearted, and compassionate people I have ever met. Her infectious energy and positive attitude make her a joy to be around, and she has a way of making everyone feel comfortable in her presence. Helen is incredibly loyal, and she has been there for me through thick and thin. She is always willing to listen and offer advice, and her wisdom and insight have been invaluable to me. Helen has a great sense of humor and loves to laugh, and her infectious laugh is something that always brightens my day. I am so grateful to have her in my life, and I know that our friendship will continue to grow and flourish for many years to come.

Helen là một người bạn rất đặc biệt của tôi. Cô ấy là một trong những người chân thật, tốt bụng và từ bi nhất mà tôi từng gặp. Năng lượng truyền nhiễm và thái độ tích cực của cô ấy khiến cô ấy rất vui khi được ở bên cạnh và cô ấy có cách khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi có mặt cô ấy. Helen cực kỳ trung thành, và cô ấy đã ở đó vì tôi trong mọi khó khăn và thử thách. Cô ấy luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên, sự khôn ngoan và hiểu biết sâu sắc của cô ấy là vô giá đối với tôi. Helen có khiếu hài hước tuyệt vời và rất thích cười, và tiếng cười có sức lan tỏa của cô ấy là thứ luôn khiến một ngày của tôi bừng sáng. Tôi rất biết ơn khi có cô ấy trong đời, và tôi biết rằng tình bạn của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và nảy nở trong nhiều năm tới.

Đoạn văn 32

Mai is a pretty and sweet best friend that lights up any room she walks into. With her infectious laugh and quirky personality, she has a way of making any situation fun and exciting. She loves trying new things and isn’t afraid to be herself, which is what I admire most about her. Whether it’s a spontaneous dance party or a heartfelt conversation, Mai is always there to lift me up and remind me that everything will be okay. Her positive attitude and kind heart make her a true gem in my life, and I am grateful to have her as my best friend.

Mai là một người bạn thân xinh đẹp và ngọt ngào, thắp sáng bất kỳ căn phòng nào cô ấy bước vào. Với tiếng cười có sức lan tỏa và tính cách kỳ quặc, cô ấy có cách làm cho mọi tình huống trở nên vui vẻ và thú vị. Cô ấy thích thử những điều mới và không ngại là chính mình, đó là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở cô ấy. Cho dù đó là một bữa tiệc khiêu vũ ngẫu hứng hay một cuộc trò chuyện chân thành, Mai luôn ở bên để nâng đỡ tôi và nhắc nhở tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thái độ tích cực và trái tim nhân hậu của cô ấy khiến cô ấy trở thành viên ngọc quý thực sự trong cuộc đời tôi, và tôi rất biết ơn khi có cô ấy là người bạn thân nhất của mình.

Đoạn văn 33

Minh is my desk-mate best friend who sits beside me in class every day. She has been my friend since the beginning of the school year and we have grown close over time. Minh is a kind-hearted person who is always there for me when I need someone to talk to. She is funny and has a great sense of humor that never fails to make me laugh. Whenever I am feeling down, she knows exactly how to cheer me up. Minh is intelligent and hardworking, but never takes herself too seriously. She is always up for a good time and makes the classroom a much more enjoyable place to be. I am grateful to have her as my friend and deskmate.

Minh là người bạn thân cùng bàn của tôi, người ngồi cạnh tôi trong lớp mỗi ngày. Cô ấy là bạn của tôi từ đầu năm học và chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn theo thời gian. Minh là một người tốt bụng luôn ở bên tôi khi tôi cần ai đó để tâm sự. Cô ấy hài hước và có khiếu hài hước tuyệt vời khiến tôi không bao giờ ngừng cười. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn, cô ấy biết chính xác cách làm tôi vui lên. Minh thông minh và chăm chỉ, nhưng không bao giờ quá coi trọng bản thân. Cô ấy luôn sẵn sàng cho một khoảng thời gian vui vẻ và làm cho lớp học trở thành một nơi thú vị hơn nhiều. Tôi rất biết ơn khi có cô ấy là bạn và bạn cùng bàn của tôi.

Đoạn văn 34

Kim is not just a best friend, but a true soulmate. From the moment we met, there was an instant connection that has only grown stronger over the years. She’s the kind of person who is always there for you no matter what, with a warm smile and an open heart. Whether we’re laughing until we cry or sharing our deepest fears and concerns, I know that I can always count on her unwavering support and understanding. Kim is curious, adventurous, and always up for trying new things, and she has an infectious energy that I can’t help but be drawn to. She is truly one of a kind, and I feel incredibly grateful to have her in my life.

Kim không chỉ là một người bạn tốt nhất, mà còn là một tri kỉ thực sự. Kể từ thời điểm chúng tôi gặp nhau, đã có một mối liên hệ ngay lập tức và chỉ phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm qua. Cô ấy là kiểu người luôn ở bên bạn dù thế nào đi chăng nữa, với nụ cười ấm áp và trái tim rộng mở. Cho dù chúng tôi đang cười cho đến khi chúng tôi khóc hay chia sẻ những nỗi sợ hãi và mối quan tâm sâu sắc nhất của mình, tôi biết rằng tôi luôn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ và thấu hiểu không ngừng của cô ấy. Kim tò mò, thích phiêu lưu và luôn sẵn sàng thử những điều mới, đồng thời cô ấy có một nguồn năng lượng lan tỏa mà tôi không thể không bị thu hút. Cô ấy thực sự là một người có một không hai, và tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi có cô ấy trong đời.

Đoạn văn 35

Ly is my best friend and one of the most dexterous people I know. She has an incredible ability to maneuver through tight spaces and complete intricate tasks with ease. Whenever we play video games or board games, Ly always comes out on top because of her quick reflexes and precision movements. Her dexterity also extends to her artistic abilities – she can create beautiful and intricate designs with just a pencil and paper. But Ly’s greatest strength is her ability to adapt and learn quickly, which makes her an excellent problem solver. Her dexterity and adaptability make her an incredible friend and someone I feel lucky to know.

Ly là bạn thân nhất của tôi và là một trong những người khéo léo nhất mà tôi biết. Cô ấy có một khả năng đáng kinh ngạc để di chuyển trong không gian chật hẹp và hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp một cách dễ dàng. Bất cứ khi nào chúng tôi chơi trò chơi điện tử hoặc trò chơi cờ bàn, Ly luôn đứng đầu vì phản xạ nhanh và động tác chính xác của cô ấy. Sự khéo léo của cô ấy cũng mở rộng đến khả năng nghệ thuật của cô ấy – cô ấy có thể tạo ra những thiết kế đẹp và phức tạp chỉ bằng bút chì và giấy. Nhưng điểm mạnh nhất của Ly là khả năng thích ứng và học hỏi nhanh, điều này khiến cô ấy trở thành một người giải quyết vấn đề xuất sắc. Sự khéo léo và khả năng thích ứng của cô ấy khiến cô ấy trở thành một người bạn đáng kinh ngạc và là người mà tôi cảm thấy may mắn khi được biết.

Đoạn văn 36

Hùng, my best friend, is the epitome of a well-built individual. He exudes confidence and poise, which is evident in the way he carries himself. Not only is he physically fit and strong, but he also possesses a strong mental fortitude that makes him an exceptional companion. Hùng has an infectious personality and a great sense of humor, making him the life of any party or social gathering. He always stands by me through thick and thin, and I can always count on him for support and guidance. His unwavering loyalty and unwavering commitment to our friendship make him a true gem, and I am grateful to have him as my best friend.

Hùng, người bạn thân nhất của tôi, là mẫu mực của một cá nhân được xây dựng tốt. Anh ấy toát lên sự tự tin và đĩnh đạc, điều này thể hiện rõ trong cách anh ấy thể hiện bản thân. Anh ấy không chỉ có thể chất khỏe mạnh mà còn sở hữu một tinh thần kiên cường khiến anh ấy trở thành một người bạn đồng hành đặc biệt. Hùng có tính cách dễ lây lan và khiếu hài hước tuyệt vời, khiến anh trở thành tâm điểm của bất kỳ bữa tiệc hay cuộc tụ tập xã hội nào. Anh ấy luôn sát cánh bên tôi dù khó khăn hay khó khăn, và tôi luôn có thể tin tưởng vào anh ấy để được hỗ trợ và hướng dẫn. Lòng trung thành kiên định và cam kết không lay chuyển của anh ấy đối với tình bạn của chúng tôi khiến anh ấy trở thành một viên ngọc quý thực sự, và tôi rất biết ơn khi có anh ấy là bạn thân nhất của mình.

Đoạn văn 37

My best friend Khánh is a vibrant and charming person who is younger than me. Despite the age difference, we share deep and meaningful connections. Khánh’s youthful energy brings new experiences and perspectives to our friendship. She is incredibly adventurous and loves trying new things, from traveling to trying out new foods. Her passion for life is contagious, and it’s hard not to feel uplifted by her presence. Khánh is an excellent listener, always there for me when I need someone to talk to. I am grateful to have her as my best friend, and I look forward to making many more memories together.

Khánh, bạn thân nhất của tôi, là một người sôi nổi và thu hút, trẻ hơn tôi. Bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, chúng tôi chia sẻ những kết nối sâu sắc và có ý nghĩa. Sức trẻ của Khánh mang đến những trải nghiệm và góc nhìn mới cho tình bạn của chúng tôi. Cô ấy cực kỳ thích phiêu lưu và thích thử những điều mới, từ đi du lịch đến thử những món ăn mới. Niềm đam mê cuộc sống của cô ấy rất dễ lây lan và thật khó để không cảm thấy phấn chấn trước sự hiện diện của cô ấy. Khánh là một người biết lắng nghe, luôn ở bên tôi khi tôi cần ai đó tâm sự. Tôi rất biết ơn khi có cô ấy là người bạn thân nhất của mình và tôi mong muốn cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nữa.

Đoạn văn 38 – viết về bạn thân bằng tiếng Anh

Hải is my best friend and one of the quietest people I’ve ever met. He is an introverted person who prefers to spend time alone rather than socializing in groups. Despite his reserved nature, he has a kind and gentle personality that makes people feel comfortable around him. He enjoys deep conversations and can spend hours discussing philosophical topics with me. Hải is also a very creative person, and he spends a lot of time writing and drawing. Even though he doesn’t like being the center of attention, his talent and creativity have gained him a lot of respect and admiration among his close friends. Overall, Hải is a thoughtful and introspective person who values self-reflection and personal growth.

Hải là bạn thân nhất của tôi, và là một trong những người ít nói nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy là một người hướng nội, thích dành thời gian ở một mình hơn là giao lưu theo nhóm. Mặc dù bản tính dè dặt, anh ấy có một tính cách tốt bụng và dịu dàng khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy. Anh ấy thích những cuộc trò chuyện sâu sắc và có thể dành hàng giờ để thảo luận về các chủ đề triết học với tôi. Hải cũng là một người rất sáng tạo, anh dành nhiều thời gian để viết và vẽ. Mặc dù anh ấy không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng tài năng và sự sáng tạo của anh ấy đã khiến anh ấy nhận được rất nhiều sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ những người bạn thân của mình. Nhìn chung, Hải là một người chu đáo và nội tâm, coi trọng việc tự suy nghĩ và phát triển cá nhân.

Đoạn văn 39

Ninh is a carefree best friend who always sees the positive side of things. He’s a breath of fresh air, always willing to try new things and never afraid to take risks. Ninh has an infectious laugh and a contagious energy that draws people toward him. He’s the kind of friend who will drop everything to make sure you are okay. He’s spontaneous, often suggesting spontaneous adventures and weekend getaways. With Ninh around, one cannot help but have a good time. He is a true free spirit who inspires others to live life to the fullest.

Ninh là một người bạn thân vô tư, luôn nhìn thấy mặt tích cực của mọi thứ. Anh ấy là một luồng gió mới, luôn sẵn sàng thử những điều mới và không bao giờ ngại chấp nhận rủi ro. Ninh có một nụ cười lan tỏa và một nguồn năng lượng lan tỏa thu hút mọi người về phía anh ấy. Anh ấy là kiểu người bạn sẽ từ bỏ mọi thứ để đảm bảo rằng bạn vẫn ổn. Anh ấy tự phát, thường đề xuất những cuộc phiêu lưu tự phát và những chuyến đi nghỉ cuối tuần. Với Ninh ở bên, người ta không thể không có một khoảng thời gian vui vẻ. Anh ấy là một tinh thần tự do thực sự, người truyền cảm hứng cho những người khác sống hết mình.

Đoạn văn 40

Hà has been my best friend for as long as I can remember. She is a slender girl with curly hair. Hà looks smart and active. We met in kindergarten, and since then, we’ve been inseparable. She’s always been there for me through thick and thin, whether it’s to cry or laugh with me. Hà has a heart of gold and an infectious laugh that can make anyone feel better. We’ve been through so much together, from childhood antics to teenage turmoil. Still, through it all, our friendship has only grown stronger. One thing that always strikes me about Hà is her unwavering kindness and empathy for others. She’s always looking out for those in need, and that’s one of the many things I admire about her. I’m fortunate to have such a thoughtful and loyal best friend like Hà in my life, and I can’t imagine my life without her.

Hà đã là người bạn tốt nhất của tôi từ lâu như tôi có thể nhớ. Cô ấy là một cô gái mảnh khảnh với mái tóc xoăn. Hà trông thông minh và năng động. Chúng tôi gặp nhau ở trường mẫu giáo, và kể từ đó, chúng tôi không thể tách rời. Cô ấy luôn ở bên tôi dù khó khăn hay khó khăn, dù là cùng tôi khóc hay cười. Hà có một trái tim vàng và một giọng cười truyền nhiễm có thể khiến bất cứ ai cũng cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, từ những trò hề thời thơ ấu đến những rắc rối ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, thông qua tất cả, tình bạn của chúng tôi chỉ ngày càng bền chặt. Một điều luôn khiến tôi ấn tượng về Hà là lòng tốt và sự đồng cảm không lay chuyển của cô ấy đối với người khác. Cô ấy luôn quan tâm đến những người gặp khó khăn, và đó là một trong nhiều điều tôi ngưỡng mộ ở cô ấy. Tôi thật may mắn khi có một người bạn thân chu đáo và trung thành như Hà trong đời, và tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu không có cô ấy.

Lời kết

Bài viết đã tổng hợp những điều cần chuẩn bị từ bố cục tới từ vựng và các mẫu câu giúp bạn sẵn sàng làm một bài viết về bạn thân bằng tiếng Anh hoàn chỉnh.

Chia sẻ ngay nếu bạn thấy hữu ích để học tập cùng bạn bè và đăng ký khóa học để biết thêm về cách làm bài viết cho các chủ đề khác tại Eng Breaking.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *