Cấu trúc do you mind/ would you mind – Công thức, cách dùng và bài tập

would you mind

Công thức would you mind được sử dụng khi muốn yêu cầu, hỏi ý kiến hoặc đề nghị một cách lịch sự. 

Hãy cùng chúng tôi khám phá cách dùng, cấu trúc câu và một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc đặc biệt này trong bài viết nhé!

Cùng đọc tiếp ngay!

Would You Mind Là Gì?

Cấu trúc would you mind được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh khi muốn hỏi hay đề nghị ai đó giúp đỡ một cách lịch sự và trang trọng. 

Bạn có thể hiểu cấu trúc này là “Bạn làm ơn…”; “Bạn vui lòng…”, “Bạn có phiền không nếu…” 

Ví dụ: 

Would you mind if I sat there?
(Bạn có phiền nếu mình ngồi đây không?)

cấu trúc would you mind

Các cấu trúc tương đương

Để xin phép hay đề nghị được làm gì, ngoài công thức would you mind, bạn có thể tham khảo một số cấu trúc có ý nghĩa tương đương dưới đây để sử dụng trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

 • Anybody mind if I… (Có ai phiền không nếu tôi…)
 • I hope you don’t mind, but would it be possible for me to… (Tôi hy vọng là bạn không thấy phiền, nhưng liệu tôi có thể….)
 • Is it alright if I… (Có ổn không nếu tôi…)
 • Would it be OK if I… (Liệu sẽ ổn chứ nếu tôi…)

Cách Dùng Công Thức Would You Mind

Dưới đây là cách sử dụng chi tiết cấu trúc hỏi ý kiến, xin phép và một số công thức cụ thể. 

Lời xin phép lịch sự

Khi muốn đưa ra yêu cầu, hoặc hỏi ý kiến của người nghe một cách lịch sự, ta có cấu trúc would you mind if.

Công thức:

Do you mind + if + S + V(s,es)

Would you mind + if + S + V(ed)

Ví dụ:

Do you mind if I tell your mom?
(Cậu có phiền nếu tớ nói với mẹ cậu không?)

Would you mind if I closed the window?
(Cậu có phiền nếu tớ đóng cửa sổ không?)

Hỏi ý kiến hoặc xin phép

Lời yêu cầu, hỏi ý kiến

Công thức: 

Would/Do you mind + (S) + V-ing

Ví dụ: 

Do you mind being quiet for a minute?
(Cậu làm ơn yên lặng 1 phút thôi được không?)

Would you mind my friend coming with us on the picnic?
(Cậu có đồng ý để bạn tớ đi picnic cùng chúng mình không?)

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc do you mind và would you mind:

 • Would you mind và Do you mind có ý nghĩa tương tự nhau, nhưng Would you mind mang sắc thái lịch sự, trang trọng hơn.
 • Would you mind được dùng với động từ chia ở thì quá khứ. Do you mind đi cùng động từ hiện tại. 

Cách Trả Lời Câu Hỏi Would/Do You Mind Trong Tiếng Anh 

Would/Do you mind if I….  (Bạn có phiền không nếu tôi…)

Nếu thấy phiềnNếu không thấy phiền
I’m sorry, I can’t
(Xin lỗi, tôi không thể).
Please do
(Cứ làm đi)
I’d rather/ prefer you didn’t.
(Bạn đừng làm thế thì hơn)
Please go ahead
(Bạn cứ làm đi)
I’m sorry. That’s not possible.
(Xin lỗi nhé, nhưng không được đâu)
No, I don’t mind.  (Không tôi có thấy phiền gì đâu)
I’d rather not do that
(Tôi thấy không làm vậy thì hơn)
No. I’d be glad to. (Không đâu, tôi rất vui được làm thế)
I wish I could do that but I am busy right now
(Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng tôi đang bận mất rồi)
No. I’d be happy to do.
(Không tôi, rất vui lòng)
No. That would be fine. (Không, không sao hết, cứ làm đi)
Never mind/ you’re welcome. (Không sao đâu)
Not at all. 
(Không hề (phiền chút nào))
No, of course not
(Đương nhiên là không phiền rồi)

 Ví dụ: 

Would you mind if I smoke here?
(Bạn có phiền nếu tôi hút thuốc ở đây không?)

I’d rather you didn’t.
(Tốt hơn hết là đừng)

Do you mind if we sit here?
(Bạn có phiền nếu chúng tôi ngồi đây không?)

Not at all.
(Không sao hết, cứ ngồi đi)

Bài Tập Thực Hành Công Thức Would/Do You Mind

Bài 1: Chia dạng đúng của động từ trong các câu dưới đây

1. Excuse me. Would you mind (put out) _______________ your cigarette? It’s a non-smoking area here.

Oh I’m sorry, I didn’t know.

2. Ma’am, would you mind (open) _______________ up your luggage? I need to look inside.

3. Would you mind (postpone) _______________ the exam?

No, it’s fine, I want everybody to be well prepared.

4.  Would you mind if I (use) _______________ your phone to make a call.

Not at all. Go ahead.

5. While we are away, would you mind if you (take care) _______________ of the cat?

I actually can’t because I will be out of town.

6. Would you mind If I (close) _______________ the back door. I am freezing.

No, you can close it.

7. Would you mind (turn up) —- the volume? I can’t hear anything.

No, not at all.

8.  I can’t figure out how to solve this problem. Would you mind (help) _______________ me?

9. Would you mind if I (sit) _______________ down?

No, go ahead.

10. I am not ready for my presentation yet. Would you mind If I (present) _______________ next week?

That’s OK. I will give you another week.

Đáp án: 

1. putting out

2. opening

3. postponing

4. used

5. took care

6. closed

7. turning up

8. helping

9. sat

10. presented

Bài tập 2: Điền would you mind hoặc would you mind not vào các câu dưới đây

1. _____ waiting for my daughter? She will come soon.

2. _____ putting away the toys? Every room should be tidy.

3. _____ putting the wet towel on the sofa?

4. _____ talking to me tomorrow afternoon? I am very tired now.

5. _____ speaking when you are eating?

6. _____ carrying this heavy suitcase for me?

7. _____ helping my mother to change the sheets?

8. _____ writing these letters with a red pen? My eyes have trouble with red colour.

9. _____ making the street dirty with the garbage?

10. _____ dusting the furniture? I cannot do it because I have asthma.

Đáp án: 

1. Would you mind waiting for my daughter? She will come soon.

2. Would you mind putting away the toys? Every room should be tidy.

3. Would you mind not putting the wet towel on the sofa?

4. Would you mind talking to me tomorrow afternoon? I am very tired now.

5. Would you mind not speaking when you are eating?

6. Would you mind carrying this heavy suitcase for me?

7. Would you mind helping my mother to change the sheets?

8. Would you mind not writing these letters with a red pen? My eyes have trouble with red colour.

9. Would you mind not making the street dirty with the garbage?

10. Would you mind dusting the furniture? I cannot do it because I have asthma.

Bài tập 3: Chia dạng đúng của động từ trong các câu dưới đây

1. Do you mind (smoke) outside, please?

2. Do you mind (speak) a bit louder, please?

3. Do you mind if I (park) here?

4. Do you mind if you (drive) slowly, please?

5. Do you mind (dance) with me?

6. Do you mind if I (postpone)my appointment?

7. Do you mind if I (sit) here?

8. Do you mind not (turn) up the volume?

9. Do you mind if I (use) your dictionary?

10. Do you mind not (drop) your litter in the street, please?

Đáp án:

1. smoking

2. speaking

3. park

4. drive

5. dancing

6. postpone

7. sit

8. turning

9. use

10. dropping

Bài tập 4: Chia dạng đúng của động từ trong các câu dưới đây

1. Do you mind (fix) the broken chair?

2. Would you mind if I (not join) you tonight?

3. Do you mind if I (stay) with you tonight?

4. Would you mind if you (paint) the fences?

5. Do you mind (take) my car to the service?

6. Would you mind (pass) me the salt?

7. Do you mind if I (not come) early tomorrow?

8. Would you mind (send) a letter for me?

9. Do you mind if you (turn) down the music?

10. Would you mind Daniel’s (watch) TV here?

Đáp án:

1. fixing

2. didn’t join

3. stay

4. painted

5. taking

6. passing

7. don’t come

8. sending

9. turn

10. watching

bài tập thực hành công thức do you mind

Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về khái niệm, cách sử dụng và công thức của cấu trúc would/do you mind trong tiếng Anh.

Bạn thấy đấy, đây là một trong những cấu trúc không khó, và cũng thường xuyên gặp nhất trong tiếng Anh giao tiếp.

Tất cả những gì bạn cần làm là ghi nhớ cách chia động từ, cách đáp lời cho câu hỏi would/do you mind và lựa chọn công thức phù hợp với từng loại câu và ngữ cảnh.

Đừng quên thực hành với những bài tập chúng tôi cung cấp phía trên nhé. Chúc bạn học tiếng Anh vui vẻ.

Hãy like, share bài viết này để cổ vũ tinh thần cho chúng tôi và đừng quên tiếp tục theo dõi engbreaking.com để có thêm nhiều kiến thức tiếng Anh bổ ích. 

Phiên bản Eng Breaking 2022 vượt trội hơn - GOGA: tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn, chúng tôi tin chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện nghe-nói cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày

Với GOGA chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ với 15 phút mỗi ngày.

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *