Câu Chẻ (Cleft Sentence): Cách Dùng Và Ví dụ Chuẩn Người Bản Xứ

câu chẻ

Câu chẻ là một loại câu thường được sử dụng để nhấn mạnh thành phần nhất định trong câu.

Bài viết này tổng hợp tất cả những kiến thức về câu chẻ một cách ngắn gọn từ khái niệm, cách dùng, vai trò kèm theo những bài tập bổ ích.

Tìm hiểu câu chẻ cùng Eng Breaking để nắm được những kiến thức về nó trong bài viết dưới đây!

1. Câu chẻ là gì?

Minh họa khái niệm câu chẻ
Minh họa khái niệm câu chẻ

Câu chẻ (tiếng Anh là Cleft Sentences) được học trong chương trình tiếng Anh lớp 11 là một dạng câu thường được sử dụng một cách phổ biến nhằm nhấn mạnh một thành phần nhất định ở trong câu như trạng ngữ, chủ ngữ, tân ngữ, cũng có thể là một sự vật, sự việc, đối tượng nào đó cần chú ý trong câu…

Câu chẻ lớp 11 cũng được xếp vào loại câu ghép bao gồm mệnh đề chính và mệnh đề phụ thường kết hợp với nhau kèm theo các đại từ quan hệ.

Ví dụ:

It was John who got a gift from Mrs. Lucy last month. 

Chính là John người đã nhận món quà từ bà Lucy vào tháng trước. 

➡ Nhấn mạnh vào chủ ngữ John, người nói muốn chú ý tới thông tin rằng người đã thực hiện hành động “got a gift” là John.

It was in this country that Jack and Lisa were born. 

Chính trong đất nước này Jack và Lisa đã được sinh ra. 

➡ Nhấn mạnh vào trạng ngữ chỉ nơi chốn là “this country”.

2. Cấu trúc câu chẻ với “It”

Cấu trúc chung:

It + is/was + thành phần muốn nhấn mạnh + who/whom/that + ….

Thực tế, cách dùng câu chẻ trong tiếng Anh vô cùng đa dạng, có thể dùng để nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ hoặc động từ. Vì thế nên chúng được chia thành nhiều dạng khác nhau, cụ thể như sau.

2.1. Câu chẻ subject focus – nhấn mạnh vào chủ ngữ

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ
Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh chủ ngữ

Ví dụ:

My sister is the most intelligent person in my house. 

Chị gái tôi là người thông minh nhất nhà tôi.

=> It is my sister who/that is the most intelligent person in my house.

Đó là chị gái tôi người thông minh nhất nhà tôi

My cat makes everyone very excited. 

Con mèo của tôi làm cho mọi người vô cùng thích thú.

=> It is my cat that makes everyone very excited.

Đó là con mèo của tôi con vật làm mọi người vô cùng thích thú 

2.2. Câu chẻ object focus – nhấn mạnh vào tân ngữ

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ
Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh tân ngữ

Ví dụ:

The Maths teacher gave his student a lovely notebook. 

Thầy giáo Toán đã tặng học sinh của mình một quyển vở xinh xắn.

=> It was the student that/whom the Maths teacher gave a lovely notebook. 

Đó là bạn học sinh người mà thầy giáo Toán đã tặng một quyển vở xinh xắn

John met Jenny at my birthday party. 

John gặp Jenny tại ở tiệc sinh nhật của tớ.

=> It was Jenny that John met at my birthday party.

Đây là Jenny người mà John đã gặp ở tiệc sinh nhật của tớ.

Xem thêm: Tân Ngữ Trong Tiếng Anh: 7 Cách Sử Dụng Chuẩn Ngữ Pháp

2.3.  Câu chẻ adverbial focus – nhấn mạnh vào trạng từ

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ
Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ

Ví dụ:

I finished an old job last month 

Tôi đã bắt đầu một công việc mới vào tháng trước.

=> It was last month that I finished an old job.

Đó là tháng trước ngày mà tôi kết thúc công việc cũ của mình

My father baked bread for dinner. 

Bố mình đã nướng bánh mì cho bữa tối.

=> It was for dinner that my father baked bread.

Chính là cho bữa tối nên bố mình nướng bánh mì.

Xem thêm: Từ A đến Z Về Trạng Từ Trong Tiếng Anh

2.4. Câu chẻ “it” nhấn mạnh vào các thành phần khác trong câu

Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh các thành phần khác
Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh các thành phần khác

Ví dụ:

John lives in a big house.

John sống trong một căn nhà lớn

⇒ It is a big house that John lives in.

Đó là căn nhà lớn nơi mà John sinh sống.

3. Cấu trúc câu chẻ với “Wh-question”

3.1. Dạng bình thường

Khác với cấu trúc câu chẻ phía trên “It + be” thì cấu trúc câu chẻ khi sử dụng “what” là loại câu chẻ rất đặc biệt sử dụng để nhấn mạnh thông tin xuất hiện ở phía cuối. Mệnh đề “what” thường được đặt ở vị trí đầu câu. 

Cấu trúc câu chẻ với Wh-question
Cấu trúc câu chẻ với Wh-question

Ví dụ:

What he wants to experience the most is to travel to HCM city 

Cái mà anh ấy muốn trải nghiệm nhất là được đi du lịch ở thành phố HCM

What she always values in a relationship is respect. 

Cái mà cô ấy luôn trân trọng trong một mối quan hệ chính là sự tôn trọng.

3.2. Dạng đảo ngược

Cấu trúc của câu chẻ dạng đảo ngược
Cấu trúc của câu chẻ dạng đảo ngược

Ví dụ:

A high score is what Jenny always wants to have. 

Một điểm số cao chính là điều mà Jenny luôn muốn có.

Happiness is what everyone wants. 

Sự hạnh phúc là điều mà bất kỳ ai cũng đều mong muốn.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cấu Trúc Đảo Ngữ (Inversion) Đầy Đủ Nhất

4. Cấu trúc câu chẻ với “all”

Cấu trúc của câu chẻ với “all”
Cấu trúc của câu chẻ với “all”

Ví dụ:

All Laura wants for this Tet holiday is with family. 

Tất cả những điều Laura muốn trong dịp tết này là ở cùng với gia đình.

All I want on this holiday is your happiness. 

Tất cả điều tôi muốn kỳ nghỉ này chính là niềm hạnh phúc của bạn.

5. Cấu trúc câu chẻ với “if”

Cấu trúc của câu chẻ với “if”
Cấu trúc của câu chẻ với “if”

Ví dụ:

If Lan became a Maths teacher it was due to the influence of her mother. 

Nếu Lan trở thành một giáo viên dạy Toán thì đó là do sự tác động của mẹ cô ấy.

If she didn’t get into college it might be because I was careless. 

Nếu tôi không đậu đại học thì có thể là do tôi cẩu thả.

Xem thêm: 6 Dạng Câu Điều Kiện Thông Dụng Nhất Trong Tiếng Anh 

6. Cấu trúc câu chẻ với “there”

Cấu trúc của câu chẻ với “there”
Cấu trúc của câu chẻ với “there”

Ví dụ:

There is a very beautiful skirt my sister really wants to buy. 

Có một chiếc váy ngắn rất đẹp em gái tôi rất muốn mua.

There is a lovely cat he loves very much. 

Có một con mèo đáng yêu anh ấy rất yêu quý.

7. Câu chẻ trong câu bị động tiếng Anh

Về bản chất thì câu chẻ được sử dụng để nhấn mạnh trong câu bị động cũng có cấu trúc giống với dạng  “it is”. Tuy nhiên, chúng lại có đôi chút khác biệt so với các cấu trúc “it is” phía trên.

Vẫn tuân theo quy tắc chia động từ ở dạng bị động, và đưa người hoặc sự vật muốn nhấn mạnh lên đầu câu.Theo đó, cấu trúc của dạng câu này như dưới đây:

Câu chẻ nhấn mạnh trong câu bị động
Câu chẻ nhấn mạnh trong câu bị động

Ví dụ:

Students always forget Maths homework. 

Học sinh luôn quên bài tập Toán về nhà.

=> It is Maths homework that is always forgotten. 

Đó là bài tập Toán về nhà mà luôn bị quên.

Lisa’s friends gave her a lot of presents.

Bạn bè của Lisa đã tặng cô ấy rất nhiều quà.

=> It was Lisa who was given a lot of presents by her friend. 

​​Chính là Lisa là người được bạn của cô ấy tặng rất nhiều quà.

8. Bài luyện tập về câu chẻ trong tiếng Anh

8.1. Bài tập tự luận

Để dễ dàng nắm bắt và củng cố được kiến thức, dưới đây là các dạng bài tập tự luận về các kiểu câu chẻ trong tiếng Anh.

Bài 1: Viết lại những câu dưới đây sử dụng câu chẻ mà không làm thay đổi nghĩa.

1. Her mother often complains about her students whenever they go to her house.

——————————————————————–

2. Mai’s father used to like climbing up trees.

——————————————————————–

3. His sister always makes noise at night.

———————————————————————

4. Their neighbors usually complain about the noise at night.

———————————————————————

5. My girlfriend gave me a bunch of roses last month.

———————————————————————

Đáp án:

1. It is her mother who/that often complains about her students whenever they go to her house. 

2. It was my father who/that used to like climbing up trees.

3. It is his sister who/that always makes noise at night.

4. It is their neighbors who/that usually complain about the noise at night.

5. It was my girlfriend who/that gave me a bunch of roses last month.

Bài 2: Hãy sắp xếp các từ dưới đây thành một câu hoàn chỉnh.

1. It/ she/ her/ that/ changed/ mother’s/ a/ after/ was/ death / lot./ herself

________________________________________

2. going/ to/ am/ I/ the / New York/ that/ in / It/ is/ holiday./ go/ for

________________________________________

3. Australia/ 2013/ got/It/ the / married./settled/ down/ he/ was/ that/ in/ and/ in

________________________________________

4. that/ It/ mom/ was/ their/ gave / on/ her/ wedding / anniversary / dad/ diamond/ ring./ her/ a/

________________________________________

5. some/ It/ in / girlfriend/ me/ took / beautiful/ photos/ my/ was / who/ for/ London.

________________________________________

Đáp án:

1. It was after her mother’s death that she changed herself a lot.

2. It is in New York that I am going to go for the holiday.

3. It was in 2013 that he settled down in the Australia and got married.

4. It was on their wedding anniversary that her dad gave her mom a diamond ring.

5. It was my girlfriend who took some beautiful photos for me in London.

Bài 3: Viết lại những câu thành câu chẻ ở dạng bị động

1. They asked the girl a lot of questions.

—————————————————————————–

2. The cat barked at the stranger.

——————————————————————————

3. My father is making some sandwiches for our lunch.

—————————————————————————-

4. They all saw his wife outside the museum last night.

—————————————————————————–

5. Mr. Jack repaired the roof yesterday morning.

——————————————————————————

Đáp án:

1. It was the girl who was asked a lot of questions by them.

2. It was the stranger who was barked at by the cat.

3. It was some sandwiches that were made for lunch by my father.

4. It was his wife who was seen outside the museum (by them) last night.

5. It was the roof that was repaired by Mr. Jack yesterday morning.

Bài 4: Sử dụng It is / It was  ………..  that với những cụm từ hoặc những từ đã được cho sẵn: 

1. They all look for happiness.

⇒ It ………………………………………………………………………. 

2. She was born in the USA.

⇒ It ……………………………………………………………………….

3. You are going on holiday in April.

⇒ It ……………………………………………………………………….

4.  My secretary sent the bill to her yesterday morning.

⇒ It ……………………………………………………………………….

5.  He met his former teacher on the way to school.

⇒ It ……………………………………………………………………….

6.  Jack’s car didn’t get broken into yesterday morning.

⇒ It ……………………………………………………………………….

7. The hunter lost the lion’s trail in the middle of the jungle.

⇒ It……………………………………………………………………….

8. Fans gave those actors a lot of flowers.

⇒  It was those actors that were … ……………………………………………

9. I studied abroad when I was thirteen. 

⇒ It ………………………………………………………………………. 

10. They always serve a lot of main dishes at the party.

⇒ It is a lot of main dishes that are …………………………………… 

Đáp án:

1. It is happiness that they all look for.

2.  It was in the USA that she was born.

3. It is in April that you are going on holiday.

4. It was my secretary who/that sent the bill to her yesterday morning.

5.  It was his former teacher that he met on the way to school.

6.  It wasn’t Jack’s car that got broken into yesterday morning.

7.  It was in the middle of the jungle that the hunter lost the lion’s trail.

8. It was the actors that were given a lot of flowers by fans.

9. It was when I was thirteen that I studied abroad.

10. It is a lot of main dishes that are always served at the party.

Bài 5: Sử dụng cấu trúc câu chẻ đã được học để viết lại những câu dưới đây.

1. I was most glad about the waiters at this restaurant.

⇒ What __________. (be glad about)

2. She can’t stand the noise.

⇒ It’s __________. (the noise)

3. Lucy didn’t pay for the meal, Jack did.

⇒ It __________. (Lucy)

4. She’s always late for school. It really annoys other students in her class.

⇒ What __________. (annoy)

5. Did he choose the guitar?

⇒ Was __________. (he)

Đáp án:

(1) What I was most glad about was the waiters at this restaurant

(2) It’s the noise that I can’t stand

(3) It was Lucy who didn’t pay for the meal

(4) What really annoys other students in her class is that she’s always late for school

(5) Was it he who choose the guitar

8.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu chẻ tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp và đời sống. Dưới đây là những câu bài tập câu chẻ trắc nghiệm hữu ích để luyện tập cách sử dụng nó.

Chọn phương án đúng cho mỗi câu dưới đây:

1. ____ my mother bought the crab.

A. It was from Milan’s shop that 

B. I was from Milan’s shop where

C. It was Milan’s shop which

D. It was Milan’s shop that

2. It was Lisa ____ to help me.

A. comes

B. that comes

C. to come

D. who came

3. ____ the police had rescued from the big fire.

A. The baby girl

B. The baby girl that

C. It was the baby girl whom

D. It is the baby girl whom

4. ____ his sister gave her the fish tank.

A. It was on her birthday when

B. It was her birthday on that

C. It was her birthday that

D. It was on her birthday that

5. ____ I first met my girlfriend.

A. It was in London that

B. It was in London where

C. It was London that

D. It was London which

6. ____ on the smartphone.

A. It is her sister whom is

B. It was her sister whom is

C. It was her sister who is

D. It is her sister who is

7. ____ a high level of cholesterol.

A. It is cheese that contain

B. Those are cheese it contains

C. It is cheese that contains

D. It is cheese contain

8. ____ Brazil won the World Cup.

A. It was in 1968 that

B. It was on 1968 that

C. It was in 1968 when

D. It was 1968 in that

9. ____ they all look for.

A. That happiness

B. It is happiness that

C. Happiness it is that

D. Happiness it is

10. ____ her how to play the drum.

A. It was her father who taught

B. Her father who taught

C. It was her father taught

D. It is her father teaching

Bảng đáp án:

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
A D C D A C C A B A

Lời Kết

Eng Breaking đã tổng hợp chi tiết các kiến thức cần nắm được và các bài tập tự luận, trắc nghiệm bổ ích về câu chẻ và các trường hợp đặc biệt của câu chẻ. 

Sau khi tham khảo bài viết, nắm được và vận dụng được kiến thức này, đừng quên chia sẻ bài viết hữu ích này cho những người xung quanh.

Đừng quên theo dõi Eng Breaking để cập nhật thường xuyên và đăng ký khóa học để biết thêm những thông tin hữu ích khác về các loại câu trong tiếng Anh.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *