Câu trần thuật tiếng Anh: Toàn tập kiến thức và thực hành

câu trần thuật tiếng anh

Câu trần thuật là một trong những loại câu hay gặp nhất trong tiếng Anh.

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm câu trần thuật, cấu trúc cơ bản và phân loại của chúng.

Đặc biệt, ngay sau đây, bạn sẽ biết cách phân biệt và sử dụng câu trần thuật một cách nhuần nhuyễn cả khi nói và khi viết.

Nếu bạn là một người đang học tiếng Anh, tôi tin rằng bạn không thể bỏ qua bài viết này.

Câu Trần Thuật Trong Tiếng Anh Là Gì?

Câu trong tiếng Anh được chia làm 4 loại thường gặp nhất là câu trần thuật (declarative sentence hoặc statement), câu hỏi (interrogative sentence), câu cầu khiến (imperative sentence)câu cảm thán (exclamative sentence).

Trong đó, câu trần thuật là loại câu phổ biến nhất.

Cầu trần thuật tiếng Anh có rất nhiều công dụng và mục đích khác nhau. Chủ yếu, chúng được sử dụng để kể lại, thông báo, xác nhận một sự thật, mô tả, trình bày một sự việc, một trạng thái, tính chất hoặc thông tin nào đó trong thực tế.

Thì phổ biến nhất xuất hiện trong câu trần thuật là thì hiện tại đơn. Cấu trúc câu trần thuật bao gồm đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và kết thúc bằng dấu chấm câu.

Đặc biệt, bạn cần lưu ý, câu trần thuật có thể là một câu khẳng định, hoặc một câu phủ định.

Câu trần thuật có thể là câu khẳng định hoặc phủ định
Câu trần thuật có thể là câu khẳng định hoặc phủ định

Ví dụ về câu trần thuật:

My dad is watching TV.
(Bố tôi đang xem TV)

My dad isn’t watching TV.
(Bố tôi đang không xem TV)

She will not come back in two weeks.
(Cô ấy sẽ không trở lại trong 2 tuần nữa)

She will come back in 2 weeks.
(Cô ấy sẽ trở lại trong vòng 2 tuần nữa)

Phân Loại Câu Trần Thuật Tiếng Anh

Dựa trên cấu trúc ngữ pháp, câu trần thuật được chia làm 4 loại: câu đơn, câu ghép, câu phức và câu ghép phức hợp.

Câu đơn

Câu đơn (simple sentence) là những câu chỉ bao gồm 1 mệnh đề duy nhất với 1 chủ ngữ và 1 vị ngữ. Trong câu đơn có thể có nhiều chủ ngữ HOẶC nhiều vị ngữ.

Ví dụ:

My grandmother is sick.
(Bà tôi đang ốm)

It is a wonderful day.
(Hôm nay là một ngày tuyệt vời)

Mai and Lan are best friends.
(Mai và Lan là đôi bạn thân)

We went out and had lunch.
(Chúng tôi đã ra ngoài và ăn trưa).

Câu ghép trong tiếng Anh

Câu ghép (Compound sentences) là câu gồm có ít nhất 2 mệnh đề độc lập, tức là 2 chủ ngữ và 2 vị ngữ. Hai mệnh đề trong câu ghép thường được ngăn cách bằng dấu phẩy, hoặc liên kết với nhau nhờ các liên từ đẳng lập (ví dụ như and, yet, but,…

Hai mệnh đề trong một câu ghép hoàn toàn tương đương nhau về mặt ngữ nghĩa.

Ví dụ:

I am watching TV and my brother is playing video games.
(Tôi đang xem TV còn em trai tôi đang chơi điện tử)

She wants to go shopping, but he wants to go to the playground.
(Cô ấy muốn đi mua sắm, nhưng cậu ta lại muốn ra sân chơi)

Câu trần thuật trong tiếng Anh được chia làm 4 loại
Câu trần thuật trong tiếng Anh được chia làm 4 loại

Câu phức

Câu phức (complex sentence) gồm có 1 mệnh đề chính và 1 hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Các mệnh đề trong câu phức thường được liên kết với nhau nhờ các liên từ phụ thuộc.

Ví dụ:

He is so nervous because he hadn’t prepared for the exam.
(Anh ấy đang rất lo lắng vì chưa chuẩn bị kỹ cho bài kiểm tra)

When you grow up, you will understand.
(Lớn lên rồi con sẽ hiểu)

Câu ghép phức hợp

Câu ghép phức hợp (Compound-complex sentences) là dạng câu kết hợp giữa câu phức và câu ghép. Câu ghép phức hợp thường có ít nhất 2 mệnh đề chính và ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc.

Ví dụ:

If my dad comes home late, I will take my dinner first, my mom will wait for my dad.
(Nếu như bố tôi về muộn, tôi sẽ ăn tối trước, còn mẹ tôi sẽ chờ bố về)

Một Số Lưu Ý Về Câu Trần Thuật Trong Tiếng Anh

Nhìn chung, câu trần thuật vẫn là loại câu hay gặp nhất trong tiếng Anh. Vì thế, nếu bạn đang học tiếng Anh hoặc dạy tiếng Anh, bạn nhất định phải biết về cấu trúc và công thức câu trần thuật.

Người bản xứ đã chỉ ra 2 lưu ý vô cùng quan trọng về câu trần thuật mà tôi tin là bạn cũng cần nắm rõ.

Lưu ý 1: Bạn cần cân phiệt rạch ròi giữa cấu trúc câu trần thuật và mục đích sử dụng của chúng.

Cấu trúc câu trần thuật trong tiếng Anh là chủ ngữ – vị ngữ.

Tác dụng của câu trần thuật là để thông báo, mô tả, kể một sự thật nào đó.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là như thế. Đôi khi, câu trần thuật được dùng để hỏi, ra lệnh hoặc thậm chí cả bày tỏ cảm xúc.

Điều quan trọng nhất là, đừng thêm dấu hỏi chấm (?) vào cuối câu trần thuật, dù nghe có giống câu hỏi thế nào đi chăng nữa.

Ví dụ:

I wonder if I can get it.
(Tôi không biết là tôi có lấy được nó hay không nữa)

Sulli wants to know whether the party has ended.
(Sulli muốn biết là bữa tiệc đã kết thúc hay chưa)

Câu trần thuật tương tự câu cảm thán và ra lệnh:

You will now open the door.
(Bạn sẽ phải mở cửa ngay bây giờ)

Hanoi was hot.
(Hà Nội nóng thật đấy)

Dù có những mục đích khác nhau (để hỏi, cảm thán, ra lệnh) nhưng tất cả các câu trên đều mang cấu trúc chủ ngữ – vị ngữ cơ bản của câu trần thuật.

Cấu trúc câu nhiều khi không liên quan đến mục đích sử dụng
Cấu trúc câu nhiều khi không liên quan đến mục đích sử dụng

Lưu ý 2: Bạn cần sắp xếp đúng thứ tự các từ trong câu hỏi gián tiếp

Thứ tự các từ trong câu hỏi gián tiếp sẽ tương tự như cách sắp xếp từ trong câu trần thuật.

Ví dụ:

Where is he?
Đúng: She wants to know where he is.
Sai: She wants to know where is he.

Bài Tập Về Câu Trần Thuật Trong Tiếng Anh

Bài 1: Chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây để nhận được câu trần thuật

1) going home tomorrow.
a) I am
b) Am I
c) Is he

2) wrote a letter to the head of the department.
a) Did he
b) Please
c) She

3) guard was sleeping on duty.
a) Why the
b) The
c) Is

4) was a good movie.
a) He
b) She
c) It

5) sister was sick.
a) Why her
b) His
c) Because her

6) a beautiful car.
a) it is
b) is it
c) what

7) _ is pursuing a course in economics.
a) Is he
b) He is
c) Who

8) leaving for Wellington tomorrow.
a) Who is
b) Is she
c) She is

9) to attend the practical today.
a) Are you going
b) Have I
c) I have

10) someone on the door.
a) There is
b) Is there
c) Is

11) seen the movie many times.
a) He has
b) Has he
c) Who has

12) studying well for the exams.
a) Are they
b) They are
c) Is he not

13) loves shopping for festival.
a) She
b) I
c) It

14) very cold outside.
a) Is it
b) Why is it
c) It is

15) new car is red on color.
a) Is my
b) My
c) Why the

16) going for the annual meet.
a) He is
b) Is he
c) Who is

17) received the best student’s award.
a) Did he
b) Who
c) He

18) hates doing homework on Sundays.
a) Did she
b) She
c) Who

19) finding it difficult to meet the demands.
a) She is
b) Is she
c) Are they

20) _ fresh in the morning.
a) Is the air
b) The air is
c) Is it not

Đáp án:
1 – a
2 – c
3- b
4 – c
5 – b
6 – a
7 – b
8 – c
9 – c
10 – a
11 – a
12 – b
13 – a
14 – c
15 – b
16 – a
17 – c
18 – b
19 – a
20 – b

Bài 2: Câu nào trong số các câu sau đây là câu trần thuật?

1) The kids are going to school.

2) What a beautiful day!

3) My friend called to wish me good luck.

4) Please don’t judge people on appearance.

5) She is the best teacher in school.

6) Please maintain silence.

7) Cows love greener pastures.

8) Complete the assignment by tomorrow.

9) I am watching a movie.

10) Is she the best teacher in school?

11) The kids love chocolates.

12) Do the kids need a longer recess period?

13) He purchased a new bike.

14) Get off my back!

15) Get out of this room.

16) The politician was distributing sweets among the poor.

17) Was it necessary to send him an invitation?

18) Close the door.

19) Switch off the fan.

20) I like strong coffee with lots of sugar on top.

Đáp án:
1. Declarative sentence
2. Exclamative sentence
3. Declarative sentence
4. Imperative sentence
5. Declarative sentence
6. Imperative sentence
7.Declarative sentence
8. Imperative sentence
9. Declarative sentence
10. Interrogative sentence
11. Declarative sentence
12. Interrogative sentence
13. Declarative sentence
14. Imperative sentence
15. Imperative sentence
16. Declarative sentence
17. Interrogative sentence
18. Imperative sentence
19. Imperative sentence
20. Declarative sentence

Bài 3: Viết lại các câu sau đây thành câu trần thuật

1) Is it raining outside?

2) Are they expecting better grades this time?

3) Is she participating in the annual fest?

4) Is her car black?

5) It is a beautiful and sunny day!

6) Do I have to complete the homework?

7) Is it working well?

8) Is the principal inspecting the classes?

9) Switch off the lights.

10) Was he listening to the teacher?

11) Were they convinced by the performance?

12) Complete all the pending works by tomorrow.

13) Are we going to the theatre today?

14) Is the dog sleeping on the couch?

15) Have you noticed his new attire?

16) Will she cook dinner tonight?

17) Have they recorded his statement?

18) Am I going to market with him?

19) Is she scared of dogs?

20) Have they been to a hill station?

Đáp án:

1) It is raining outside.

2) They are expecting better grades this time.

3) She is participating in the annual fest.

4) Her car is black.

5) It is a beautiful and sunny day.

6) I do have to complete the homework.

7) It is working well.

8) The principal is inspecting the classes.

9) I will switch off the lights.

10) He was listening to the teacher.

11) They were convinced by the performance.

12) I have to complete all the pending works by tomorrow.

13) We are going to the theatre today.

14) The dog is sleeping on the couch.

15) You have noticed his new attire.

16) She will cook dinner tonight.

17) They have recorded his statement.

18) I am going to the market with him.

19) She is scared of dogs.

20) They have been to a hill station.

Trên đây là tổng hợp toàn bộ các thông tin hữu ích nhất dành cho bạn về câu trần thuật trong tiếng Anh.

Câu trần thuật cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh
Câu trần thuật cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh

Bạn thấy đấy, cũng giống như tiếng Việt, tiếng Anh cũng có nhiều loại câu phục vụ cho những mục đích khác nhau. Trong đó, câu trần thuật sẽ là loại câu bạn thường xuyên gặp nhất.

Hy vọng sau bài viết này, bạn đã biết cách phân biệt câu trần thuật, cũng như tự tin sử dụng loại câu này trong cả văn viết và văn nói nhé.

Hãy like, share bài viết hữu ích này và đừng quên bật thông báo để cập nhật những bài viết mới nhất từ Eng Breaking nhé .

Với Eng Breaking chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng tự học.

Tìm Hiểu Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Eng Breaking Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 3 Tháng Tự Học

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì sách dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách của 3 tháng học, sau 3 tháng học, còn được new 12 lessons tiếp theo để học. Mail nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . Eng breaking giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến eng breaking. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung sách rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • Trang

  đây bạn, gồm bộ sách, tài khoản trực tuyến, app vs cả có thêm quà tặng nữa. Nói chung là đủ món, ^^!

  ThíchPhản hồi15 phút
 • Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.
  Em mình theo khóa này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Phương Kyu

  sách này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi sách rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Lệ Candy

  Mình khá hài lòng với sản phẩm. Hàng đóng gói cẩn thận, giao hàng đúng hạn, chất lượng sách tốt. Bìa ngoài và nội dung trong của sách khá nhiều màu sắc bắt mắt, dễ đọc. Mình mong là theo học quyển này sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra.

  ThíchPhản hồi1 ngày

Với Eng Breaking chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng tự học.

Tìm Hiểu Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Eng Breaking Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 3 Tháng Tự Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *