How much: Hiểu Rõ Cách Dùng, Cấu Trúc Và Phân Biệt Với How Many

how much

How much là một cấu trúc được sử dụng để hỏi về số lượng của những danh từ không đếm được và phổ biến hơn là để hỏi giá tiền.

Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ những kiến thức về khái niệm, cấu trúc, cách dùng và cả cách phân biệt giữa hai cấu trúc dễ nhầm lẫn là how muchhow many.

Ngoài ra, Eng Breaking cũng mang tới cho người học một bộ bài tập tự luận và trắc nghiệm có đáp án để việc tự học đạt kết quả tốt hơn.

1. How much là gì?

Mang ý nghĩa giống với “How many”, “How much” cũng mang nghĩa là “bao nhiêu”, nó được sử dụng chủ yếu ở những câu nghi vấn nhưng ở một số trường hợp thì cũng có thể sử dụng với câu khẳng định.

How much là gì?
How much là gì?

Ví dụ:

Lisa just doesn’t care how much John can earn.

Lisa chỉ không quan tâm John có thể kiếm được bao nhiêu.

How much Linda admired her sister’ work at the company.

Linda rất khâm phục công việc của chị gái của cô ấy trong công ty.

Don’t come back, no matter how much your boyfriend begs you!

Dù bạn trai cậu có van xin đến nhường nào cũng đừng nên trở lại!

2. Cách dùng How much

How much chỉ xuất hiện ở vị trí phía trước danh từ không đếm được trong tiếng Anh. Những danh từ không đếm được đó thường cần phải dùng đến những đại lượng khác mới đo lường được chúng (như lít,  ki-lô-gam, cốc, bình…)

Ngoài ra, để hỏi xem có bao nhiêu thì có thể sử dụng được cả How much lẫn How many, nhưng để hỏi về giá của một mặt hàng thì chỉ được phép sử dụng đến cấu trúc How much, đó cũng chính là một điểm lưu ý cần ghi nhớ trong cách sử dụng của How much và How many.

Ví dụ: 

How much butter would Misa like to buy? 

Lisa muốn mua bao nhiêu bơ?

→ She wants to buy 250 grams. 

Cô ấy muốn mua 250 gram.

How much is that skirt? 

Chiếc chân váy đó bao nhiêu tiền?

→ It is 15 dollars. 

Nó có giá 15 đô la.

3. Cấu trúc của How much

How much được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau mà mỗi mục đích thì đều có cấu trúc câu và động từ đi kèm khác nhau.

Bởi vậy dưới đây là những cấu trúc của how much hay nói cách khác là how much + với những gì.

3.1. Cấu trúc how much hỏi số lượng với động từ “to be”

Cấu trúc: How much + uncountable noun (danh từ không đếm được) + is there?

→ There is/are + từ để chỉ số lượng hoặc đơn vị cân đo, đong, đếm được.

Ví dụ:

How much rice is there in the rice jar? 

Có bao nhiêu cơm trong hũ đựng gạo?

→ There are only 3 bowls. 

Chỉ còn có 3 bát gạo thôi.

How much butter is there in the box? 

Có bao nhiêu bơ trong hộp?

→ There are 350 grams. 

Trong đó có 350 gram bơ.

Ví dụ về cấu trúc how much hỏi số lượng với động từ "to be"
Ví dụ về cấu trúc how much hỏi số lượng với động từ “to be”

3.2. Cấu trúc how much hỏi số lượng với động từ thường

Cấu trúc: How much + uncountable noun (danh từ không đếm được) + do/does/ did + S + V?

→ S + V + từ dùng để chỉ số lượng.

Ví dụ:

How much orange juice do you want? 

Bạn muốn bao nhiêu nước cam?

→ I want one orange juice glass only. 

Tôi chỉ muốn một ly nước cam thôi.

How much beef does your sister need for cooking? 

Chị gái của bạn cần bao nhiêu thịt bò để nấu ăn?

→ My sister needs 2,5 kilos. 

Chị gái tôi cần 2,5 kg.

Ví dụ về cấu trúc how much hỏi số lượng với động từ thường
Ví dụ về cấu trúc how much hỏi số lượng với động từ thường

3.3. Cấu trúc how much hỏi giá cả với động từ “to be”

Cấu trúc: How much + is/are + S?

→ S + is/are + giá tiền của đồ vật.

Ví dụ:

How much is Mina’s t-shirt? 

Cái áo của Mina bao nhiêu tiền?

→ It is 250.000 VND. 

Nó có giá là 250.000 đồng

How much is this bicycle? 

Chiếc xe đạp này có giá bao nhiêu?

→ It is 70 dollars. 

Nó có giá là 70 đô la.

Ví dụ về cấu trúc how much hỏi giá cả với động từ "to be"
Ví dụ về cấu trúc how much hỏi giá cả với động từ “to be”

3.4. Cấu trúc how much hỏi giá cả với động từ thường

Cấu trúc: How much + do/does + S + cost? 

→ S + cost/costs + giá tiền của đồ vật.

Ví dụ: 

How much does it cost?

Cái này có giá bao nhiêu?

It costs 50 dollars

Nó có giá là 50 đô la

How much does Linh’s smartphone cost? 

Điện thoại thông minh của Linh có giá bao nhiêu?

→ It costs 18 millions VND. 

Nó có giá là 18 triệu đồng

How much does Thao’s dress cost? 

Chiếc đầm của Thảo có giá bao nhiêu?

→ It costs 3 millions VND. 

Nó có giá là 3 triệu đồng.

Ví dụ về cấu trúc how much hỏi giá cả với động từ thường
Ví dụ về cấu trúc how much hỏi giá cả với động từ thường

Cùng Eng Breaking tham khảo cuộc hội thoại sử dụng How much trong clip dưới đây:

4. Phân biệt how much how many

Để không bị nhầm lẫn và dễ hiểu khi sử dụng, các bạn có thể xem bảng phân biệt cách dùng giữa hai cấu trúc How much và How many dưới đây: 

Phân biệt giữa hai cấu trúc How much và How many
How many How much
Giống nhau How many và how much đều là những từ được sử dụng với mục đích hỏi số lượng trong tiếng Anh
Cả hai từ đều được dùng nhằm chỉ ra một số lượng lớn và nhiều của các sự việc hoặc sự vật
Chúng thường được đặt ở vị trí phía trước một danh từ có vai trò cung cấp thêm ý nghĩa cho danh từ đó
Khác nhau How many được sử dụng và đứng phía trước danh từ đếm được How much được sử dụng và đứng phía trước danh từ không đếm được
How much còn có thể sử dụng với mục đích hỏi giá của một mặt hàng

5. Bài luyện tập How much how many

Bài 1: Dựa vào lý thuyết về cách dùng How much và How many để điền cấu trúc phù hợp vào mỗi câu dưới đây:

1. ………………………..meat is there in the fridge?

2. ………………………..potatoes does Linda want?

3. ………………………..languages does Anna speak?

4. ………………………..boys are there in her class?

5. ………………………..rice does your brother eat everyday?

6. ………………………..kilos of beef does your sister want to buy?

7. ………………………..tea did Anna drink?

8. ………………………..pets are there in this house? 

Đáp án:

1. How much meat is there in the fridge?

2. How many potatoes does Linda want?

3. How many languages does Anna speak?

4. How many girls are there in Jenny’s class?

5. How much rice does your brother eat everyday?

6. How many kilos of beef does your sister want to buy?

7. How much tea did Anna drink?

8. How many pets are there in this house?

Bài 2: Điền vào chỗ trống much/many hoặc cấu trúc How much/ How many

1. ___________ beer is there in the fridge?

2. ___________ apples do you want?

3. ___________ languages do you speak?

4. ___________ people are there in the room?

5. ___________ days are there in a week?

6. ___________ coffee do you drink everyday?

7. ___________ kilos of rice do you want?

8. ___________ soda does he want?

9. They don’t have ___________ bananas, and they don’t have  ___________ fruit juice.

10. How _____________ is this? It’s nine dollars.

11. How _________________ do you want? Seven, please.

12. I wrote _________________ letters.

13. I visited _____________________ European cities.

14. He hasn’t got _________________ patience.

15. How ________ does the dress cost ?

16. ________ is a bar of soap?

17. ________ notebooks are there on the shelf?

18. How ________ lemons are there in the fridge?

19. _________________soup is there in the fridge?

20. _________________carrots do you want?

21. _________________languages does your brother speak?

22. _________________boys are there in your class?

23. _________________days are there in a month?

24. _________________tea do you drink everyday?

Đáp án:

1. How much

2. How many

3. How many

4. How many

5. How many

6. How much

7. How many

8. How much

9. Many/ much

10. Much

11. Many

12. Many

13. Many

14. Much

15. Much

16. How much

17. How many

18. Many

19. How much

20. How many

21. How many

22. How many

23. How many

24. How much

Bài 3: Sửa lỗi trong những câu sau: (mỗi câu 1 lỗi) 

1. How many sugar is there? ==>

2. How much bananas are there? ==>

3. How many pen are there on the desk? ==>

4. How much water are there in this glass? ==>

5. How many tables does you have? ==>

6. How much bread does Tom has? ==>

7. How brothers many have you got? ==>

8. How beef much has John got? ==>

9. How many tables there are in our class? ==>

10. How much fish there is in the fridge? ==>

Đáp án:

1. many → much 

2. much → many 

3. pen → pens

4. are → is 

5. does → do 

6. has → have

7. brothers many → many brothers

8. beef much → much beef  

9. there are → are there

10. there is → is there

Bài tập 4: Dịch những câu dưới đây sang tiếng Anh và sử dụng cấu trúc How much và How many:

1. Nhà của bạn có bao nhiêu chiếc tủ lạnh?

2. Lisa có bao nhiêu đôi giày vậy?

3. Bạn ăn bao nhiêu đường mỗi ngày?

4. Bạn phải trả bao nhiêu tiền để có được bức tranh này?

5. Chiếc váy của bạn có giá bao nhiêu vậy?

Đáp án:

1. How many fridges are there in your house? 

2. How many pairs of shoes does Lisa have?

3. How much sugar do you eat everyday?

4. How much money do you have to pay to get this house?

5. How much is your dress? 

Bài 5: Thêm những cấu trúc How many, How much và is/are there hoặc do/does … have, have/has… got để hoàn thành những câu hỏi dưới đây

1. tea/ in the cup? ==>

2. glasses/ in the box? ==>

3. apples/ on the table? ==>

4. butter/ in the fridge? ==>

5. chairs/ in the room? ==>

6. butter/ in the box? ==>

7. notebooks/ you? ==>

8. meat/ she? ==>

9. stamps/ you? ==>

10. sugar/ Alice? ==>

11. CDS/ he? ==>

12. cheese/ they? ==>

13. erasers/ you? ==>

14. money/ your father? ==>

15. hats/ they? ==>

16. perfume/ Susan? ==>

17. shirts/ Jack? ==>

18. oil/ you? ==>

Đáp án:

1. How much tea is there in the cup?

2. How many glasses are there in the box?

3. How many apples are there on the table?

4. How much butter is there in the fridge?

5. How many chairs are there in the room?

6. How much butter is there in the box?

7. How many notebooks do you have?

8. How much meat does she have?

9. How many stamps do you have?

10. How much sugar does Alice have?

11. How many CDs does he have?

12. How much cheese do they have?

13. How many erasers have you got?

14. How much money has your father got?

15. How many hats have they got?

16. How much perfume has Susan got?

17. How many shirts has Jack got?

18. How Much Oil Have You Got?

Bài 6: Viết câu hỏi cho phần gạch chân sử dụng cấu trúc how many và how much.

1. There are 12 staff members in this office.

….……………………………………………………..

2. Anna has three sisters.

….……………………………………………………..

3. There is little juice in this glass.

….……………………………………………………..

4. There is 15 minutes left.

….……………………………………………………..

5. They have one glass of lemon juice for dinner.

….……………………………………………………..

Đáp án:

1. How many staff members are there in this office?

2. How many sisters does Anna have?

3. How much juice is there in this glass?

4. How much time is left?

5. How much lemon juice do they have for dinner?

Bài 7: Điền many/much/how much/how many vào chỗ trống:

1. We don’t have ___________ orange, and we don’t have ___________ orange juice.

2. How _____________ is this? It’s ten dollars.

3. How _________________ do you want? Six, please.

4. I wrote _________________ poems.

5. I visited _____________________ European cities.

6. She hasn’t got _________________ patience.

7. How ________ does the shirt cost ?

8. ________ is a bar of soap?

9. ________ books are there on the shelf?

10. How ________ eggs are there in this box?

Đáp án:

1. Many / much

2. Much

3. Many

4. Many

5. Many

6. Much

7. Much

8. How much

9. How many

10. Many

Bài 8: Sửa lỗi trong những câu sau: (mỗi câu 1 lỗi)

1. How many chocolate is there? ==>

2. How much oranges are there? ==>

3. How many pencil are there on the desk? ==>

4. How much water are there in the glass? ==>

5. How many chairs does you have? ==>

6. How much bread does Mary has? ==>

7. How sisters many have you got? ==>

8. How sugar much has Timmy got? ==>

9. How many boys there are in your class? ==>

10. How much meat there is in the fridge? ==>

Đáp án:

1. many → much

2. much → many

3. pencil → pencils

4. are → is

5. does → do

6. has → have

7. sisters many → many sisters

8. sugar much → much sugar

9. there are → are there

10. there is → is there

Bài 9:  Gạch dưới những danh từ không đếm được ở những câu dưới đây:

1. potato/ biscuit/ sugar/ cherry

2. coffee/ egg/ apple/ banana

3. cake/ olive/ cheese/ strawberry

4. sandwich/ burger/ pineapple/ meat

5. carrot/ milk/ lemon/ orange

Đáp án

1. potato/ biscuit/ sugar / cherry

2. coffee / egg/ apple/ banana

3. cake/ olive/ cheese / strawberry

4. sandwich/ burger/ pineapple/ meat

5. carrot/ milk / lemon/ orange

Bài 10: Chọn ra đáp án đúng cho những câu dưới đây:

1. ________meat does he want?

A. How much        B. How many         C. How         D. How long

2. ________oranges do they want?

A. How often         B. How many         C. How much         D. How

3. ________tomatoes do you want? – Two dozen.

A. How much         B. How many         C. How         D. What

4. There are ________ things to do here

A. many         B. much         C. a lot         D. little

5. They haven’t got ________ time

A. much         B. a lot         C. many         D. some

6. How much rice does my mother ________?

A. want         B. wants         C. wanting         D. to want

7. How ________ eggs are there in the tray?

A. many         B. much         C. some         D. any

8. How ________ does the shirt cost?

A. many         B. much         C. some         D. any

9. How much ________ the gloves?

A. do         B. does         C. are         D. is

10.________ much is a loaf of bread?

A. What         B. Where         C. When         D. How

Bảng đáp án:

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
A B B A A A A B C D

Lời kết

Trên đây là toàn bộ những kiến thức được chắt lọc và trình bày ngắn gọn, dễ hiểu về cấu trúc How much. Hãy học tập chăm chỉ và luyện bộ bài tập phía dưới để đạt được kết quả tốt.

Một điều quan trọng là đừng quên theo dõi Eng Breaking để được cập nhật thêm nhiều kiến thức thú vị khác trong tiếng Anh.

Cuối cùng, hãy chia sẻ bài viết này với những người muốn tự học và ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh ở xung quanh bạn.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *