Cấu trúc suggest trong tiếng Anh: Dùng như thế nào mới đúng?

cấu trúc suggest

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh được sử dụng để đưa ra lời đề nghị, lời khuyên đối với một vấn đề, sự việc, đối tượng nào đó. 

Vậy cụ thể cấu trúc này được sử dụng như thế nào? Có phải cấu trúc suggest chỉ được dùng để đưa ra lời đề nghị không?

Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về cấu trúc lời đề nghị suggest và một số lưu ý khi sử dụng công thức ngữ pháp này nhé!

Cấu Trúc Suggest Được Sử Dụng Khi Nào?

Cấu trúc suggest là một trong những cấu trúc ngữ pháp phổ biến nhất trong tiếng Anh và thường được sử dụng trong một số trường hợp sau đây:

 • Dùng trong những tình huống trang trọng, chỉ nói chung chung mà không ám chỉ một đối tượng cụ thể nào. Người nghe có thể lựa chọn làm theo, hoặc không làm theo đề nghị được đưa ra. 

Ví dụ: 

Why suggest going to Phu Quoc in May when it will be rainy season there?
(Sao lại đề nghị tới Phú Quốc vào tháng 5 khi lúc đó đang là mùa mưa?)

Cấu trúc này cũng được sử dụng khi người nói muốn nhấn mạnh lời đề nghị, chứ không nhấn mạnh người thực hiện hành động trong lời đề nghị đó. 

Ví dụ: 

Teacher also suggests going with your mother to the parent’s meeting. 
(Giáo viên đề nghị nên đi cùng mẹ tới buổi họp phụ huynh)

Trong một số trường hợp, người nói sử dụng cấu trúc suggest + gerund khi không muốn làm “phật ý” người nghe.

Công thức suggest + gerund thường được dùng thường xuyên hơn trong văn viết, vì văn viết có tính trang trọng hơn so với văn nói.

Ví dụ: 

We suggest reconsidering the problem.
(Chúng tôi đề nghị nên cân nhắc lại vấn đề này.) 

 • Cấu trúc “suggest + that clause” được sử dụng khi muốn đưa ra lời khuyên cho một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng cụ thể.

Ví dụ: 

I suggest that you ask your parents first.
(Tớ đề nghị cậu hỏi ý kiến bố mẹ trước) 

câu đề nghị suggest

Khi chia “suggest” ở thì hiện tại tiếp diễn, người nói đang thể hiện mong muốn đề nghị điều gì đó, hoặc đang giải thích lý do tại sao mình lại đưa ra lời khuyên như vậy.

Ví dụ: 

He is suggesting that we buy some gifts for teachers on Teacher’s Day.
(Anh ấy đang tính đề nghị chúng ta mua quà cho các thầy cô giáo vào ngày Nhà Giáo)  

Cấu trúc suggest thường được sử dụng trong văn nói như sau:

Ví dụ:

I suggested that she should buy a new dress for the party next week.

=  I suggested that she bought a new dress for the party next week.

=  I suggested that she buy a new dress for the party next week.

=  I suggested her buying a new dress for the party next week.

 • Dùng để đề cử, tiến cử ai đó phù hợp cho một chức vụ, hoặc gợi ý đồ vật dùng vào mục đích nào đó.

Ví dụ: 

We suggested her for the post of CEO.
(Chúng tôi đề cử cô ấy giữ chức Giám đốc điều hành)

 • Cấu trúc suggest diễn tả một sự việc, hay một món đồ nào đó có tác dụng chứng minh ai đó đã làm gì.

Ví dụ: 

The shoes suggests that she went somewhere out of town.
(Đôi giày cho thấy cô ấy đã đi đâu đó ra ngoại ô)

 • Cấu trúc suggest cũng được sử dụng khi người nói muốn bóng gió, ám chỉ điều gì đó một cách gián tiếp. 

Ví dụ: 

I didn’t tell her to do that, I only suggested it. 
(Tôi có bảo cô ta phải làm thế đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà) 

 • Cấu trúc “suggest itself to somebody” có nghĩa là chợt nảy ra điều gì.

Ví dụ:

An idea immediately suggested itself to him.
(Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu anh ấy)

Các Cấu Trúc Suggest Thường Gặp Trong Tiếng Anh

Dưới đây là một số cấu trúc suggest thường gặp trong tiếng Anh. Mặc dù đều được sử dụng để đưa ra lời đề nghị, nhưng mỗi cấu trúc dưới đây vẫn có những sắc thái riêng và được sử dụng trong các tình huống cụ thể.

Cấu trúc 1: Suggest + danh từ/ cụm danh từ

Trong cấu trúc Suggest + danh từ/ cụm danh từ, các danh từ và cụm danh từ sẽ đóng vai trò là tân ngữ bổ nghĩa cho động từ suggest.

Ví dụ: 

I suggest a red wine with that dish. 
(Tôi đề nghị dùng vang đỏ ăn kèm với món đó) 

I suggested a romantic movie for her first date. 
(Tôi gợi ý một bộ phim tình cảm cho buổi hẹn hò đầu tiên của cô ấy) 

Nếu muốn diễn tả việc đề nghị, gợi ý cho ai đó làm cái gì, bạn hãy dùng “suggest something to somebody“.

Ví dụ: 

My mom suggested a store to me where I could buy ingredients for my cake. 
(Mẹ tôi gợi ý một cửa hàng để tôi mua mua nguyên liệu làm bánh) 

Can you suggest to me an interesting Youtube channel?
(Cậu có thể gợi ý một kênh Youtube hay hay cho tớ không?

câu suggest

Cấu trúc 2: Suggest + mệnh đề that

Công thức suggest + mệnh đề that được sử dụng khi muốn đưa ra ý kiến, đề xuất nào đó. Trong các tình huống không trang trọng, bạn có thể lược bỏ that.

Trong cấu trúc này, động từ theo mệnh đề that luôn ở dạng nguyên thể không “to”

Ví dụ: 

I suggest (that) we go to the beach this weekend. 
(Tớ đề nghị chúng ta đi biển cuối tuần này)

She suggested that he meet her at the restaurant..
(Cô ấy đề nghị anh ta gặp cô ấy ở nhà hàng) 

Khi muốn đề xuất một việc gì đó trong quá khứ, bạn có thể dùng “should” trong mệnh đề that.

Ví dụ: 

Her boss suggested that she should sign up for the training course.
(Sếp của cô ấy đề nghị cô ấy nên đăng ký tham gia khoá đào tạo) 

Cấu trúc 3: Suggest + V-ing

Khi muốn diễn tả một hành động nhưng không muốn nhắc tới đối tượng sẽ thực hiện hành động đó, bạn có thể sử dụng công thức suggest + V(ing)

Ví dụ: 

I suggest having pizza for dinner.
(Tôi đề nghị tối nay ăn pizza)

They suggested travelling together on holiday.
(Họ đề nghị cùng nhau đi du lịch vào dịp nghỉ lễ)

Cấu trúc 4: Suggest + wh-question 

Lời đề nghị suggest còn được kết hợp với các từ để hỏi như what, when, where, how,…

Ví dụ: 

Could you suggest where I can buy accessories for my new phone?
(Bạn có thể gợi ý xem tôi nên mua phụ kiện cho chiếc điện thoại mới ở đâu không?)

Could you suggest what I should do for our anniversary?
(Bạn có thể gợi ý xem tôi nên làm gì vào ngày kỉ niệm của chúng tôi không?)

công thức suggest

Cấu trúc suggest trong câu gián tiếp

Cấu trúc suggest S + suggest + V(ing) khi đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp sẽ có dạng: S + suggested + that + S + V(inf)

Ví dụ: 

“How about we go to the museum on Friday?” Jane said

Jane suggested that we go to the museum on Friday.

Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng Cấu Trúc Suggest Trong Tiếng Anh

 • Sau suggest không dùng to V

Ví dụ: 

She suggests having a meeting with us as soon as possible.

Sai: She suggests to have a meeting with us as soon as possible.
(Cô ấy đề nghị họp với chúng tôi càng sớm càng tốt).

 • Khi muốn đề nghị ai đó làm gì, không sử dụng cấu trúc suggest + O + to V.

Ví dụ:

 My mom suggested that I should help my cousin with studies.

Sai: My mom suggested me to help my cousin with studies.
(Mẹ tôi đề nghị tôi nên giúp em họ tôi học.)

 • Trong tiếng Anh Bắc Mỹ, theo sau suggest thường là subjunctive verb. Tuy nhiên trong tiếng Anh Anh, sau suggest thường có should theo sau.
cách dùng cấu trúc đề nghị suggest
 • Khi cấu trúc suggest ở thì quá khứ, bạn có thể thêm “should” trong mệnh đề “that”

Ví dụ: 

The doctor suggested that he should do more exercises. 
(Bác sĩ kiến nghị anh ấy nên tập thể dục nhiều hơn).

 • Để viết lại câu với cấu trúc suggest, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Shall we/ Let’s/ Why don’t we + V(inf) hoặc How/ What about V-ing = S + suggest + V(ing) 
(đề nghị cùng nhau làm gì đó)

Ví dụ: 

Let’s go to the park.

I suggest going to the park. (Tôi đề nghị chúng ta đi công viên). 

Bài Tập Thực Hành Cùng Công Thức Đề Nghị Suggest

Bài 1: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc

1. I suggest (collect) old books and notebooks.

2. I suggest that you (work) __________harder on your pronunciation.

3. I suggest (collect) __________unused clothes.

4. I suggest that you (listen) __________to English programmes on the radio or on TV.

5. I suggest (organize) __________a show to raise money.

6. I suggest that you (practice) __________writing English sentences.

7. I suggest (play) soccer after school.

8. I suggest that you (use) __________English with friends in class.

9. I suggest (take) _________a taxi home

10. I suggest that you (practice) __________listening to English lessons on tapes.

11. I suggest (help) __________poor families with their chores.

12. I suggest that you (join) __________English speaking clubs.

13. I suggest (give) __________lessons to poor children.

14. I suggest that you (have) __________a good English dictionary.

15. She suggests (help) _________street children.

Đáp án:

1. collecting

2. work

3. colleting

4. listen

5. organizing

6. practice

7. playing

8. use

9.taking

10. practice

11. helping

12. join

13. giving

14. have

15. helping

Bài 2: Chọn đáp án đúng trong các câu sau

1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam.

A. studies

B. study

C. studying

2. The professor suggested he _____ the research before March.

A. summit

B. summiting

C. summits

3. Her leader suggested _____ on time.

A. being

B. be

C. is

4. Linh suggests they _____ a meeting every week.

A. should have

B. have

C. Both are correct

5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

A. have

B. has

C. having

6. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

A. get

B. gets

C. got

7. We have suggested _____ to London for this winter vacation.

A. going

B. go

C. should go

8. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

A. should play

B. playing

C. plays

9. We suggest _____ a postcard to our grandmother.

A. send

B. sending

C. sent

10. I suggested that we _____ Peter to the party.

A. should invite

B. invite

C. Both are correct

11. It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

A. should close

B. close

C. closing

12. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

A. look

B. looking

C. looks

13. Henry has suggested _____ to the park for a walk.

A. went

B. goes

C. going

14. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution.

A. travel

B. traveling

C. travelled

15. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

A. should eat

B. eating

C. ate

16. My mother suggested I……..harder for next exam.

A. studying

B. study

C. studies

17. Our team leader suggested……….on time.

A. be

B. to be

C. being

18. Jane suggests they…………meeting every month.

A. have

B. should have

C. Both are correct

19. Carol suggests that I……….badminton to be more healthy.

A. should play

B. plays

C. playing

20. It’s cold outside. They suggest……….the door.

A. close

B. to close

C. closing

Đáp án:

1. B

2. A

3. A

4. C

5. A

6. A

7. A

8. A

9. B

10. C

11. C

12. A

13. C

14. B

15. A

16. 1B

17. 2C

18. 3C

19. 4A

20. 5C

Bài 3: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi

1. Why don’t you ask her yourself?

>> I suggest ___

2. “Why don’t you put a better lock on the door, Barry?” said John

>> John suggested ___

3. “Why don’t you put your luggage under the seat?” he asked.

>> He suggested ___

4. Why don’t you meet Mr. Lewis to discuss the pay offer?

>> I suggest ___

5. “You’d better go to the doctor if you’ve got a pain in your back, Anna.” Henry said.

>> Henry suggested ___

6. The doctor advised me to rest.

>> The doctor suggested ___

7. “Let’s go for a walk in the park,” said Andrew.

>> Andrew suggested ___

8. “I’d take a taxi if I were you,” said Peter.

>> Peter suggested ___

9. Someone has suggested abolishing income tax.

>> It has been suggested ___

Đáp án:

1. I suggest you (should) ask her yourself.

2. John suggested (that) Barry put a better lock on the door.

3. He suggested I put my luggage under the seat.

4. I suggest you meet Mr. Lewis to discuss the pay offer.

5. Henry suggested Anna go to the doctor if she had got a pain in her back.

6. The doctor suggested I should rest.

7. Andrew suggested that we go for a walk in the park.

8. Peter suggested I (should) take a taxi.

9. It has been suggested that income tax be abolished.

cách dùng câu suggest

Trên đây là những kiến thức đầy đủ nhất từ cơ bản tới nâng cao về cấu trúc suggest trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm hiểu biết về một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất, đồng thời biết cách bày tỏ lời đề nghị bằng tiếng Anh.

Đừng quên thực hành lí thuyết với một số dạng bài tập câu suggest mà chúng tôi đã sưu tầm trên đây. Chúc bạn học tiếng Anh vui vẻ.

Hãy like, share bài viết này và thường xuyên theo dõi engbreaking.com để cập nhật những kiến thức bổ ích nhất nhé!

Phiên bản Eng Breaking 2022 vượt trội hơn - GOGA: tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn, chúng tôi tin chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện nghe-nói cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày

Với GOGA chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ với 15 phút mỗi ngày.

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *