Hướng dẫn chi tiết cấu trúc Too to và một số cấu trúc tương đồng

cấu trúc too to

Bạn đã biết cách dùng cấu trúc too to để diễn tả mức độ chưa?

Nếu câu trả lời là chưa, bài viết này chính là dành cho bạn!

Cấu trúc too… to và các cấu trúc tương đồng được sử dụng rất nhiều trong cả văn nói lẫn văn viết tiếng Anh.

Hãy cùng Engbreaking.com khám phá công thức, cách sử dụng của cấu trúc too… to và một số lưu ý để áp dụng chúng hiệu quả hơn nhé!

Cấu Trúc Too to Trong Tiếng Anh

Cấu trúc “too… to…” trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả tình trạng, mức độ của một hành động, sự việc nào đó quá mức thông thường.

Too… to…:… quá… đến nỗi không thể làm gì…

Hai sự việc được diễn tả trong câu too… to thường có mối liên hệ với nhau.

Công thức too… to

Công thức: S + be + too + adj + (for sb) + to + v

Ví dụ:

She is too old to play that game.
(Cô ấy quá tuổi để chơi trò đó rồi)

He’s too short to become a basketball player.
(Anh ấy quá thấp để trở thành tuyển thủ bóng rổ) 

 • Cấu trúc too to với trạng từ

Công thức: S + be + too + adv + (for sb) + to + v

Ví dụ:

He speaks too fast for me to catch up with his words
(Anh ấy nói nhanh đến nỗi tôi không bắt kịp anh ấy đang nói cái gì)

The team plays too badly to win.
(Đội này chơi kém tới nỗi còn lâu mới thắng được)

 • Công thức Too… to… với danh từ

Cấu trúc: Too + many + N (danh từ đếm được số nhiều) + (to)…

Ví dụ:

She has bought too many lipsticks since she was at the age of 20 to count them. 
(Cô ấy đã mua nhiều son từ năm 20 tuổi tới nỗi không đếm xuể) 

 • Cấu trúc: Too + much + N (danh từ không đếm được số nhiều) + (to)…

Ví dụ: 

We have too much money to buy just a house. 
(Chúng tôi có nhiều tiền tới nỗi không thể chỉ mua 1 căn nhà là hết) 

 • Mệnh đề too… to với động từ khuyết thiếu “can”

Công thức: S + tobe/V + too + adj/adv + that + S + can/could (not) + Vinf +…

Ví dụ:

She is too tall that she can’t stand up on the bus. 
(Cô ấy quá cao đế nối không thể đứng trên xe buýt được)

This dress is too expensive that I couldn’t buy it.
(Cái váy này đắt đến nỗi tôi không mua nổi)

cấu trúc too to

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc too… to

 • Khi sử dụng cấu trúc too… to để nối 2 câu đơn, nếu chủ ngữ 2 câu giống nhau thì không cần có cụm “for somebody”.

Ví dụ:

My sister is too weak. She can’t exercise.

=> My sister is too weak to exercise. 
(Chị gái tôi yếu tới nỗi chẳng tập tành gì nổi)

 • Nếu tân ngữ của câu 2 thay cho chủ ngữ câu 1, bạn cần bỏ tân ngữ của câu 2 đi.

Ví dụ:

The tea was too hot. They can’t drink it.

=> The tea was too hot for them to drink.
(Trà nóng tới nỗi họ không uống được)

 • Nếu đứng trước tính từ hoặc trạng từ có những từ mang ý nghĩa nhấn mạnh như so, very, quite, extremely,… bạn cần loại bỏ các từ này khi chuyển sang cấu trúc too… to

Ví dụ:

He was so busy. He couldn’t sleep enough.

=> He was too busy to sleep enough. 
(Anh ấy quá bận để ngủ đủ) 

Các Cấu Trúc Tương Đồng Với Cấu Trúc Too To

Cấu trúc so that

Câu trúc so that trong tiếng Anh có nghĩa là quá … đến nỗi mà và thường được dùng với nghĩa tương đồng với cấu trúc too to.

 • so that với tính từ: S + be + so + adj + that + S + V

Ví dụ:

I was so tired that I had to stay at home all day.
(Tôi mệt đến mức phải ở nhà cả ngày)

 • So …that” với trạng từ: S + V + so + adv + that + S + V

Ví dụ:

He speaks so loudly that everyone is annoyed.
(Anh ấy nói to đến nỗi khiến mọi người khó chịu.)

 • So …that” với động từ chỉ tri giác như seem, feel, taste, smell, sound, look….: S + động từ tri giác + so + adj + that + S + V

Ví dụ:

She looks so pretty that no one can take their eyes off her. 
(Cô ấy đẹp tới nỗi không ai có thể rời mắt) 

 • So …that với much/many/few/little

Ví dụ:

She has so many shoes that she spends much time choosing the suitable one.
(Cô ấy có nhiều giày đến nỗi cô ấy mất rất nhiều thời gian để chọn lựa một đôi phù hợp)

I have so much work that I wasn’t able to sleep last night.
(Tôi nhiều việc tới nỗi tối qua không được ngủ)

 • “So …that” với danh từ đếm được số ít: S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that + S + V

Ví dụ 1:

It was so big a house that all of us could stay in it. 
(Căn nhà lớn đến nỗi tất cả chúng tôi đều có thể ở trong đó được)

Cấu trúc such that

S + V + such + (a/an) + adj + N + that + S + N

Lưu ý: a/an chỉ dùng với danh từ số ít, đếm được

Ví dụ:

She is such a beautiful girl that every man falls in love with.
(Cô ấy đẹp tới nỗi mọi người đàn ông đều yêu mến)

công thức too to và enough to

Cấu trúc enough… to

Cấu trúc enough… to… có nghĩa là “… đủ… để làm gì…”

 • Enough to với tính từ

Công thức:  S + be + adj + enough + (for sb) + to V

Ví dụ: 

She is old enough to understand everything.
(Cô ấy đủ trưởng thành để hiểu được mọi chuyện rồi)

The house is big enough for 10 people to live in it.
(Căn nhà đủ lớn cho 10 người sống trong đó) 

 • Enough to với trạng từ

Công thức: S + V + adv + enough + (for sb) + to V

Ví dụ:

He run fast enough to catch the bus.
(Anh ấy chạy đủ nhanh để bắt kịp xe buýt) 

She sings well enough to be a singer.
(Cô ấy hát đủ hay để trở thành một ca sĩ)

 • Enough to với danh từ

Cấu trúc: S + V/tobe + enough + noun + (for sb) + to V

Ví dụ:

We have enough food for 10 people. 
(Chúng tôi có đủ thức ăn cho 10 người)

She takes enough medicine to get better from a cold.
(Cô ấy uống đủ thuốc để đỡ cảm cúm hơn) 

Xem thêm một số cấu trúc phổ biến khác:

Bài Tập Ứng Dụng Cấu Trúc Too… To

Bài 1: Viết lại các câu dưới đây thành 1 câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc too… to

 1. The place was very noisy. I couldn’t hear anything properly.
 2. He earns very little. He cannot keep his family in comfort.
 3. I know him very well. I don’t like him.
 4. She was very anxious about her husband. She could not think about anything else.
 5. She is very clumsy. She cannot handle glassware carefully.
 6. He is very poor. He cannot send his children to school.
 7. The puzzle was very difficult. I could not solve it.
 8. He is very strong. You cannot beat him.
 9. The house is very small. It cannot accommodate everybody.
 10. He is very stupid. He will not pass the test.
 11. He is very old. He cannot walk without support.
 12. She was very distressed. She could not answer my questions.
 13. You are very young. You cannot get married.
 14. She is very shy. She cannot perform on stage.
 15. His ideas are very complicated. I cannot comprehend them.
 16. The water is very salty. I cannot drink it.
 17. We arrived very late. We could not have dinner.

Đáp án:

 1. The place was too noisy to hear anything properly.
 2. He earns too little to keep his family in comfort.
 3. I know him too well to like him.
 4. She was too anxious about her husband to think about anything else.
 5. She is too clumsy to handle glassware carefully.
 6. He is too poor to send his children to school. 
 7. The puzzle was too difficult for me to solve (it).
 8. He is too strong for you to beat (him).
 9. The house is too small to accommodate everybody.
 10. He is too stupid to pass the test.
 11. He is too old to walk without support.
 12. She was too distressed to answer my questions. 
 13. You are too young to get married.
 14. She is too shy to perform on stage.
 15. His ideas are too complicated for me to comprehend (them).
 16. The water is too salty to drink. 
 17. We arrived too late to have dinner.

Bài 2: Điền too hoặc enough vào các chỗ trống dưới đây sao cho thích hợp.

 1. I left the coffee for a minute to cool because it was _____ hot to drink.
 2. He wasn’t strong _____ to lift that heavy box.
 3. There aren’t _____ policemen in our town.
 4. Do you have _____ information to help me with this problem?
 5. It is _____ difficult to do for a little child.
 6. I do not have _____ much time to prepare dinner.
 7. I didn’t buy the car because it was _____ expensive.
 8. He didn’t work hard _____ to pass the exam.
 9. My mum can’t sleep because she drinks _____ much coffee.
 10. She isn’t old_____ to start driving.

Đáp án:

 1. Too
 2. Enough
 3. Enough
 4. Enough
 5. Too
 6. Too
 7. Too
 8. Enough
 9. Too
 10. Enough
cách dùng too to

Trên đây là các kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc too… to và một số cấu trúc có ý nghĩa tương đồng mà tôi muốn bạn nắm rõ.

Bạn thấy đấy, đây không phải là cấu trúc khó sử dụng, và lý thuyết cần nhớ cũng “ngắn” hơn rất nhiều so với nhiều công thức khác trong ngữ pháp tiếng Anh.

Tuy nhiên, cá nhân tôi rất thích sử dụng “too… to” khi giao tiếp tiếng Anh vì chúng giúp thể hiện rõ sắc thái, cảm xúc của bạn đối với vấn đề mà bạn đang muốn đề cập tới.

Hy vọng bạn sẽ sớm nắm rõ cách sử dụng các cấu trúc thể hiện mức độ này và giao tiếp linh hoạt hơn nhé!

Đừng quên like, share bài viết này và theo dõi engbreaking.com mỗi tuần để cập nhật những kiến thức tiếng Anh bổ ích nhất. 

Phiên bản Eng Breaking 2022 vượt trội hơn - GOGA: tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn, chúng tôi tin chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện nghe-nói cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày

Với GOGA chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ với 15 phút mỗi ngày.

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

Open this in UX Builder to add and edit content

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *