Luyện nghe tiếng Anh cơ bản: 25 bài nghe ngắn thú vị

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản bằng các câu chuyện ngắn có thể giúp các bạn ở trình độ “Beginning” lên một cấp độ mới trong việc học tiếng Anh. Bạn không chỉ biết thêm nhiều từ mới mà khả năng nghe sẽ tăng lên rất nhiều.

Quá trình này có thể diễn biến khá chậm nhưng những gì nó mang lại cho bạn lại rất hiệu quả.

Học tiếng Anh thông qua các mẩu chuyện, cuốn sách sẽ giúp bạn đạt tới sự lưu loát hơn bao giờ hết.

Nếu khả năng nghe tiếng Anh của bạn chưa tốt. Hãy áp dụng 3 bước luyện Nghe Ngấm để hiểu rõ giọng chuẩn Anh-Mỹ dưới đây.

3 lý do giải thích tại sao bạn nên luyện nghe tiếng Anh cơ bản bằng truyện ngắn

1. Tăng vốn từ vựng và hoàn thiện khả năng ngữ pháp nhanh chóng

Các câu chuyện ngắn đơn giản chỉ có một lượng từ mới nhỏ và nhất định sẽ khiến bạn thấy thoải mái khi nghe, đọc.

Bạn sẽ không bị choáng ngợp và thấy chán vì quá nhiều từ mới hay khô khan như các giáo trình được biên soạn để học tiếng Anh.

Một câu chuyện bao giờ cũng thú vị và dễ nhớ hơn những mớ lý thuyết thông thường chứ!

Bạn cũng có thể thấy được sự khác nhau giữa các từ, cụm từ được sử dụng trong từ văn cảnh và ý nghĩa khác nhau.

Tiếng Anh cũng giống tiếng Việt ở chỗ: khi bạn đặt từ vào văn cảnh khác nhau, bạn sẽ hiểu và dịch chúng theo ý nghĩa khác nhau.

[Download]: Hướng dẫn nghe hiểu tiếng Anh chỉ sau 1 tháng, Checklist 3 bước luyện nghe + audio thực hành trực tiếp đang được 115.300 người đang áp dụng thành công. Click để sử dụng ngay

2. Học tiếng Anh với tốc độ của riêng bạn.

Bạn có thể nghe lại nhiều lần, bao nhiêu lâu tùy thích, rèn luyện phát âm sao cho chuẩn xác cũng như ghi lại những câu, cụm từ mà bạn thấy hay ra một cuốn sổ tay riêng đem theo bên mình.

Như trong bộ giáo trình Eng Breaking, có 2 tốc độ “slow” và “native” cho người học. Mỗi một tốc độ lại có điểm hay riêng:

Tốc độ “slow” sẽ cho bạn nghe rõ phát âm chính xác của từng từ, bao gồm cả các âm đuôi và cách nhấn trọng âm.

Còn ở tốc độ “native”, bạn được nghe tốc độ thật của người bản xứ.

Bạn sẽ biết cách nối âm ra sao (linking sound), cách nhấn trọng âm trong câu thế nào, và bạn sẽ thấy với một vài từ không quan trọng, người bản xứ sẽ nói lướt qua rất nhanh, gần như là “nuốt” luôn từ đó nên bạn có thể không nghe thấy được.

Bạn có thể tham khảo bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp Eng Breaking tại đây.

Học tập thoải mái luôn là cách hữu hiệu để tăng hiểu quả làm việc.

3. Việc nghe, đọc rất thú vị!

Sau tất cả, việc nghe, đọc truyện tiếng Anh là một cách thư giãn thú vị mà không có bất cứ sự căng thẳng nào.

Nếu bạn là một người thích đọc sách hay thích nghe kể chuyện, nhưng lại sợ đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, vậy hãy bắt đầu từ những mẩu chuyện ngắn trước.

Đừng lo! Tôi sẽ từng bước giúp bạn đạt được điều đó. Với mỗi một mẩu chuyện ngắn bạn được nghe, bạn sẽ càng cải thiện được nhiều thứ.

[Download]: Hướng dẫn nghe hiểu tiếng Anh chỉ sau 1 tháng, Checklist 3 bước luyện nghe + audio thực hành trực tiếp đang được 115.300 người đang áp dụng thành công. Click để sử dụng ngay

25 truyện ngắn tiếng Anh đơn giản dễ nghe, dễ đọc

1. Try to sleep

Norma went to bed. It was eleven o’clock. She turned out the light.

She lay in bed. It was dark. It was quiet. She couldn’t sleep. She closed her eyes. She tried to sleep, but she couldn’t.

She turned the light back on. She opened her book. She started to read her book. It was a good book. She read one page. Then she read another page.

After a while, she felt sleepy. She closed the book. She turned out the light. She closed her eyes. She went straight to sleep.

2. The Shoe Shine

Danny looked at his brown shoes. They looked old and dirty. They needed a shine. It was time to shine his brown shoes.

He got a rag. He got a shoe brush. He got a can of polish. He opened the can of polish. He put the rag around his finger. He scooped out a bit of polish with his finger. He rubbed the polish all over the left shoe. He brushed the left shoe. He brushed it and brushed it.

The shoe began to shine. It looked like a new shoe. Then Danny put polish on the right shoe. He brushed the right shoe until it looked like a new shoe.

3. A Thin Man

Richard is a light eater. He doesn’t eat much. He isn’t a heavy eater. He eats a light breakfast, a light lunch, and a light dinner.

Richard is not fat. He is thin. He will always be thin, because he is a light eater.

He eats a bowl of cereal for breakfast. He eats a bowl of cereal with milk. He eats a sandwich for lunch. Sometimes it’s a fish sandwich. He likes fish.

He eats rice and vegetables for dinner. All he eats for dinner is rice and vegetables. He will never get fat.

4. A Piece of Paper

Jimmy dropped a piece of paper on the floor. He bent over and picked it up. He folded the piece of paper in two. He put it on the table.

He picked up a pencil. He wrote a phone number on the piece of paper. He put the pencil on the table.

He picked up the scissors. He picked up the piece of paper. He cut the paper in half. He put one-half of the paper on the table. He put the other half with the phone number in his shirt pocket. He put the scissors on the table.

5. Buy A New Car

Linda wants to buy a new car. She has an old car. Her old car is a white Honda.

Linda wants to buy a new Honda. She wants to buy a new red Honda. She has saved $1,000. She will use $1,000 to help buy the new car. She will give $1,000 to the Honda dealer.

The Honda dealer will give her a contract to sign. The contract will require her to pay $400 a month for seven years. Her new red Honda will cost Linda a lot of money. But that’s okay, because Linda makes a lot of money.

6. Water and An Apple

Susan likes to eat apples. She likes to eat big red apples.

She likes to wear a blue hat. She wears a big blue hat on her head. She wears a hat and eats an apple.

She drinks some water from a white cup. Susan drinks water and eats apples.

She doesn’t cut the apple with a knife. A knife is sharp. She just eats the apple. She holds the apple in her hand. She bites into the apple with her teeth.

She licks her lips. She drinks more water. She wipes her mouth with her hand.

7. Cold Weather

Thomas was not hot. He was not warm either. He was cold.

The weather was not hot. The weather was not warm either. The weather was cold.

Thomas did not like to be cold. He looked for his jacket. He found his jacket. He put on his jacket. But he was still cold.

He looked at the windows. Were all the windows closed? Yes, they were. They were all closed. None of the windows were open.

He looked at the door. The door wasn’t open. It was closed. He was still cold. He looked for a warmer jacket.

8. A Shot in the Arm

Lucy went to the doctor. She didn’t feel good.

The doctor asked, “What’s the problem? What’s the matter?” She said she didn’t feel right. “Do you hurt? Where do you hurt?” the doctor asked. She said that she hurt all over. She hurt everywhere. She hurt all over her body.

The doctor said, “You have a big problem. I will fix your problem.” The doctor gave Lucy a shot. He gave her a shot in her left arm. “Do you feel better now?” he asked. “No,” she said, “now my left arm hurts a lot.”

[Download]: Hướng dẫn nghe hiểu tiếng Anh chỉ sau 1 tháng, Checklist 3 bước luyện nghe + audio thực hành trực tiếp đang được 115.300 người đang áp dụng thành công. Click để sử dụng ngay

9. In Love

Donna loved her husband. Her husband loved Donna. They were in love with each other.

She wanted to give him a birthday present. He was going to be 40 years old next week.

She wondered what to give him. Should she give him a watch? Should she give him a sweater? Should she give him a new guitar? What should she give him?

She asked him what he wanted for his birthday. He said he didn’t want anything for his birthday. “Oh, you must want something!” she said. “You’re right,” he said. “I want your love forever.”

luyện nghe tiếng anh cơ bản
In love.

10. A Storm

Laura looked out the window. A storm was coming. The sky was getting darker. The wind was starting to blow. Some trees were bending. Leaves were flying through the air. It was getting cold.

She closed all the windows. She went outside. Her car was in the street. She closed the windows in her car. She locked her car. She went back into her house.

She turned on the TV. She wanted to see the news about the storm. The TV person said it was a big storm. He said it would rain a lot. He told people to stay home.

11. New Shoes

Lisa loves to go shopping. Tomorrow she is going shopping. She needs a new pair of shoes.

She wants to buy a pair of red shoes. She thinks red shoes are pretty. She will buy a pair of shoes at the mall. Lisa usually shops at the mall.

The mall is only a mile from her house. She just walks to the mall. It only takes her 20 minutes. Tomorrow she will go to four different shoe stores. Tomorrow is Saturday. The mall always has sales on Saturday. If the sale price is good, Lisa might buy two pairs of shoes.

12. Eggs and Apples

Emma went to the market. She needed to buy food. She needed brown eggs.

She opened a carton of brown eggs. She looked at the eggs. None of them were cracked. None of them were broken. All the eggs were okay. She closed the carton.

She put the carton of eggs in her shopping cart. She needed red apples. She looked at a bag of red apples.

She looked for dark spots on the apples. She looked for worm holes in the apples. She didn’t see any dark spots or worm holes. She put the bag of apples in her shopping cart.

13. Piano Player

Donald plays the piano. He loves the piano. He has a big piano in his living room. His piano is shiny and black. It has three legs. He sits on a bench to play the piano.

The bench has four legs. His piano has 88 keys. The keys are black and white. Donald has ten fingers. His ten fingers play music on the 88 piano keys.

The piano also has three pedals. Donald uses his two feet on the three pedals. He uses both of his hands and both of his feet to play the piano. He also uses both of his eyes to play the piano.

luyện nghe tiếng anh cơ bản
Piano player

14. Work, Work

It was time for bed. Edward was very tired. He turned off the TV. He turned off his computer. He turned off the dining room light.

He went into the bathroom. He brushed his teeth. He went into the bedroom. He put on his pajamas. He got into bed. He put his head on the pillow. He pulled the blanket up to his shoulders.

He thought about all the work he had done that day. He thought about all the work he had to do the next day. He closed his eyes. He thought about his vacation in three months. That would be so nice.

15. Write a Letter

Christopher wrote a letter to his sister. His sister lived in another city. His sister did not have a computer. Neither did he. His sister didn’t like to use the phone. Neither did he.

He wrote his sister a long letter. He told her the news in his life. He told her that he had a new job. He told her that he had a new girlfriend. He told her that he had a new car. He had lots of news for his sister.

She would be happy to read his letter. Then she would send him a letter. Her letter would have lots of news, too.

16. Start the Car

Bob pushed the button on the door handle. He pulled on the door handle. He opened the car door.

He got into the car. He sat down. He sat down in the driver’s seat. He sat down behind the steering wheel.

Bob put the seat belt on. He buckled the seat belt. The seat belt went across his chest. The seat belt went across his lap. The seat belt kept him safe.

He put his car key into the ignition. The ignition was next to the steering wheel. The ignition starts a car. Bob turned the car key in the ignition. The car started.

17. Fly Away

Greg took the pen out of his pants pocket. He took his keys out of his pants pocket. He took his cell phone out of his pants pocket. He took his wallet out of his pants pocket.

He put everything into a plastic tray. He took his shoes off. Greg was at the airport. He had to get on the airplane. But he had to pass through security first. He passed through security.

He put his pen and keys back into his pocket. He put his cell phone and wallet back into his pocket. He put his shoes back on his feet. He got on the airplane.

[Download]: Hướng dẫn nghe hiểu tiếng Anh chỉ sau 1 tháng, Checklist 3 bước luyện nghe + audio thực hành trực tiếp đang được 115.300 người đang áp dụng thành công. Click để sử dụng ngay

18. Go To Work

Patricia did not have much time. It was time to go to work. She did not want to be late for work. She would lose her job if she was late.

She finished her coffee. She drank the last drop. She put the coffee cup in the kitchen sink. She turned on the kitchen faucet. She poured water into the cup. She turned off the faucet.

She picked up her keys. The keys were on the kitchen table. She grabbed her gray coat. Her gray coat was on the chair. The chair was next to the door. She walked outside. She locked her door with her house key.

19. Melted Cheese

Steven was hungry. What could he eat? He looked in the refrigerator. He saw some orange cheese. He saw some yellow butter. He knew what he would eat.

He would eat a melted cheese sandwich. He took the cheese and butter out of the refrigerator. He buttered two slices of bread. He sliced the cheese and put it between the two buttered slices. He heated the frying pan. He put the cheese sandwich into the frying pan.

After three minutes, he flipped the sandwich over. After three more minutes, he put the melted cheese sandwich on a plate.

20. Drain Opener

Mike washed his hands. He washed his hands with soap and water. He brushed his teeth. He brushed his teeth with toothpaste and water. He turned off the water.

The sink was full of water. The water did not go down the drain. The water stayed in the sink. What was the matter? Why didn’t the water go down the drain? Mike waited and waited. The water didn’t go anywhere. It sat in the sink.

Mike opened a bottle of liquid Drain Opener. He poured the Drain Opener into the sink. Mike waited one minute. Then all the water went down the drain.

21. Fresh Fish

Mike was ready for bed. It was 11 o’clock. He had to get up early the next day.

The next day he was going fishing. Fish wake up early. They look for food early in the day. They look for food late in the day. The best time to fish is early or late in the day. That is when the fish are hungry.

Mike set his alarm. He set his alarm for 5 o’clock. The next day he would start fishing at 6 o’clock. He wanted to catch four or five fish. If he caught four or five fish, he could eat fresh fish all week. Fresh fish is the best fish. Mike went to bed.

22. Scrub the Floor

Andrew got down on his hands and knees. He put a dry sponge into the bucket. The bucket was full of soapy water. He squeezed the sponge. He scrubbed the kitchen floor. 

There were marks on the floor. There were spots on the floor. There was old food on the floor. He scrubbed the floor clean. Then he took the bucket into the bathroom. 

He poured the soapy water into the tub. The water went down the drain. He turned on the shower. He rinsed the tub. He turned the bucket over so it would dry. He washed his hands.

23. No Job

Kimberly was not happy. She was sad. She needed a job. She asked everyone for a job. Everyone told her no. No one had a job for her. She came home every day and cried. 

How could she live without a job? She had only $1,000. After she spent the $1,000, she would have no money. Then what would she do?

She had nowhere to go. She had no friends. She had no family. She was all alone. She was very worried. She looked in the newspaper every day. She was ready to take any job. If someone gave her a job, she would be so happy.

24. A Clean Floor

Ed looked at the kitchen floor. The kitchen floor was dirty. There were little pieces of food on the floor.

Ed saw bread crumbs. He saw cracker crumbs. He saw cheese crumbs. He saw little pieces of bread. He saw little pieces of cracker. He saw little pieces of cheese.

He needed to sweep the floor. Ed didn’t want bugs in his kitchen. Bugs like to eat little pieces of food. He took the broom out of the kitchen closet. He took the dust pan out of the kitchen closet. Ed swept the floor. He swept all the pieces of food into the dust pan.

25. News Every Day

Jackie loves the news. She listens to the news on the radio. She watches the news on TV. She reads the news in the newspaper. She reads the news in magazines.

She loves the news because it is always new. It is always fresh. It is always interesting. There is news every day. There is news in every country. There is news in every state. There is news in every city.

Everyone all over the world talks about the news every day. But Jackie has a question about the news. Why is the news usually bad? Why isn’t the news usually good? No one knows the answer.

Lời kết

Đây là 25 truyện ngắn tiếng Anh vô cùng đơn giản dễ đọc dành cho bạn. Mỗi câu chuyện đều có kèm các bản audio giúp bạn nghe rõ cách phát âm và đọc sao cho đúng.

Mỗi ngày bạn hãy chọn ra từ 2 đến 3 truyện để luyện đọc và phát âm thật thành thạo, đừng chọn quá nhiều, chúng có thể khiến bạn bị rối.

Hãy dành thời gian mỗi ngày để luyện tập, khả năng phát âm của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Các câu chuyện này được đọc rất chậm, bạn nên kết hợp kỹ thuật nói đổi trong quá trình nghe, đọc để rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh của mình tốt hơn.

Hoặc bạn có thể tìm hiểu ngay Eng Breaking, một phương pháp học độc đáo sẽ giúp khả năng nghe, nói tiếng Anh của bạn tiến bộ cực nhanh.

Xem ngay bài viết Luyện Nghe Nói Tiếng Anh: 4 Bước Tự Luyện Phản Xạ [Siêu Nhanh] để hiểu sâu hơn về phương pháp của EngBreaking.

P.s: Nếu có khó khăn gì hoặc có góp ý thêm giá trị cho bài viết, vui lòng comment dưới bài viết này.

[Download]: Hướng dẫn nghe hiểu tiếng Anh chỉ sau 1 tháng, Checklist 3 bước luyện nghe + audio thực hành trực tiếp đang được 115.300 người đang áp dụng thành công. Click để sử dụng ngay

Nguồn:

  • rong-chang.com 
  • eslyes.com
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *