By The Time Là Gì? Cách Dùng, Cấu Trúc Và Bài Tập Thực Hành (Có Đáp Án)

by the time

“By the time” là một cụm từ xuất hiện khá phổ biến trong cả tiếng Anh giao tiếp và thi cử.
Tuy nhiên cụm từ này có rất nhiều cách sử dụng mà nếu bạn không nắm chắc có thể dẫn đến nhầm lẫn khi diễn đạt.
Không phải tìm hiểu ở đâu xa, bài viết dưới đây Eng Breaking sẽ giới thiệu tới bạn những kiến thức bổ ích về cách dùng, cấu trúc và có bài tập đi kèm về cụm từ By the time.

1. By the time là gì?

Định nghĩa: Theo định nghĩa trong từ điển Cambridge, “By the time” là một liên từ chỉ thời gian, được sử dụng nhiều trong tiếng Anh học thuật và đời sống, nó có nghĩa là “vào lúc mà”, “vào thời điểm này” đã xảy ra một sự việc hành động nào đó. 

By the time là gì?
By the time là gì?

Công dụng: “By the time thì gì?” cũng là một câu hỏi được khá nhiều bạn học thắc mắc. Bên cạnh việc đóng vai trò là liên từ chỉ thời gian, “By the time” cũng là một dấu hiệu giúp các bạn nhận biết các thì

Cụm từ này có tác dụng nhấn mạnh vào một hành động đã được hoàn thành ở một thời điểm. Vì vậy, “By the time” là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành.

Eg:

Anne had been on a flight to Paris by the time Andy went to the airport.

Anne đã lên chuyến bay đến Paris vào trước khi Andy ra sân bay.

By the time Ngoc finished typing the report (Quá khứ Đơn), all of her co-workers had left (Quá khứ Hoàn thành).

Vào lúc mà Ngọc hoàn tất việc đánh báo cáo, các đồng nghiệp của cô ấy đã về hết.

2. 2 cách dùng by the time điển hình

2.1. By the time trong thì hiện tại đơn

Cấu trúc “By the time” khi ở thì hiện tại đơn diễn tả dự đoán về trình tự thời gian giữa hai sự việc, về hành động đã hoàn thành tại thời điểm trong hiện tại hoặc tương lai.

Trong thì hiện tại đơn, công thức “By the time” như sau:

 • By the time + S1 + V1 (thì hiện tại đơn), S2 + V2 (thì tương lai đơn/ tương lai hoàn thành)

Cụ thể:

Cấu trúc:

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V2 (nguyên thể không to)

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V2 (ed/PII)

Eg:

By the time my younger brother is 18 years old, he will travel with my family.

Khi em trai tôi vừa tròn 18 tuổi, cậu ấy sẽ có chuyến du lịch cùng với gia đình tôi.

By the time John is 15 years old, his family will have moved to Amsterdam.

Khi John tròn 15 tuổi thì gia đình anh ấy sẽ chuyển đến Amsterdam.

Cấu trúc:

By the time + S1 + V1(s/es), S2 + will + V2 (nguyên thể không to)

By the time + S1 + V1 (s/es), S2  + will have + V2 (ed/PII)

Eg:

By the time you receive this gift, he will be in Korea

Khi bạn nhận được món quà này thì anh ấy đã ở Hàn Quốc rồi.

By the time Ms. Phuong arrives, her students will have finished their exercises.

Vào lúc mà cô Phương đến thì các học sinh của cô ấy đã làm xong bài tập.

2.2. By the time trong thì quá khứ đơn

Cấu trúc “By the time” ở thì quá khứ được dùng để nhấn mạnh một hành động nào đó đã xảy ra trong quá khứ nhưng có một hành động khác đã xảy ra trước đó.

Đây chính là cấu trúc có tác dụng phân biệt và nhận biết thì quá khứ hoàn thành.

By the time trong thì quá khứ đơn
By the time trong thì quá khứ đơn
Đối với động từ to be Đối với động từ thường
Cấu trúc By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + Ved/p2 By the time + S1 + Ved, S2 + had + Ved/p2
Ví dụ By the time they were at the school, the competition had finished.
Khi mà họ đến trường thì cuộc thi đã kết thúc.
By the time the firefighters arrived, the fire had already destroyed more than half a building.
Vào thời điểm lính cứu hỏa đến, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn một nửa tòa nhà.

Lưu ý: Trong trường hợp thì quá khứ hoàn thành, By the time bằng Before. Cách dùng của “Before” trong trường hợp này tương tự với cách dùng “By the time”.

Eg: By the time Ricky went to Victoria’s home, she had gone to class.

Khi Ricky đến nhà Victoria thì cô ấy đã đi đến lớp học rồi.

= Before Ricky went to Victoria’s home, she had gone to class.

Trước khi Ricky đến nhà Victoria thì cô ấy đã đi đến trường rồi.

3. Phân biệt by the time với when và until

Ngoài cấu trúc “By the time” ra, còn có những liên từ chỉ thời gian khác trong tiếng Anh mà chúng ta cũng có thể sử dụng. 

Mỗi cấu trúc khác nhau sẽ có cách dùng và mục đích nhấn mạnh khác nhau.

3.1. Phân biệt cấu trúc by the time và cấu trúc when

Phân biệt cấu trúc by the time và cấu trúc when
Phân biệt cấu trúc by the time và cấu trúc when

Giống nhau: 

 • Vị trí: 

2 cụm từ “By the time” và “When” thường đứng ở vị trí đầu ở một trong hai mệnh đề của câu phức, có tác dụng để nối hai mệnh đề.

“By the time” và “When” đều có cùng cấu trúc:

By the time/ When + mệnh đề 1 + , + mệnh đề 2

Hoặc 

Mệnh đề 1 + By the time/ When + mệnh đề 2

 • Chức năng:

Cả 2 từ/cụm từ “By the time” và “When” đều đứng trong mệnh đề dùng thì đơn để nối nó lại với mệnh đề dùng thì hoàn thành.

Cả 2 đều có tác dụng diễn tả sự việc, hành động trong mệnh đề dùng thì hoàn thành đã xảy ra trước so với sự việc, hành động trong mệnh đề dùng thì đơn.

Khác nhau: 

By The Time When
Ý nghĩa Trước khi Khi mà
Tác dụng Nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian cũng như thời điểm xảy ra sự việc, hành động. Nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nói, thời gian ở trường hợp này mang tính chung chung.
Ví dụ By the time you come home, I will have finished cooking dinner.
Khi bạn về nhà, tôi sẽ nấu xong bữa tối.
I used to walk to school when I was young. 

Tôi thường đi bộ đến trường khi tôi còn trẻ.

3.2. Phân biệt cấu trúc by the time và cấu trúc until

Phân biệt cấu trúc by the time và cấu trúc until
Phân biệt cấu trúc by the time và cấu trúc until

Giống nhau:

 • Vị trí: 2 từ/cụm từ “By the time” và “Until” cùng đứng đầu 1 trong 2 mệnh đề của câu phức để nối hai mệnh đề này lại với nhau.
 • Cấu trúc:

By the time/ Until + mệnh đề 1 + , + mệnh đề 2

Mệnh đề 1 + By the time/ Until + mệnh đề 2.

Khác nhau:

By The Time Until
Ý nghĩa Trước khi Cho tới khi
Tác dụng “By the time” được dùng để diễn tả một sự việc, hành động nào đó có khả năng kết thúc khi có một sự việc, hành động khác bắt đầu. “Until” được sử dụng diễn tả một sự việc, hành động nào đó sẽ chỉ diễn ra khi có một sự việc, hành động khác diễn ra cùng thời điểm đó. 
Ví dụ By the time you come back, the house will have been cleaned.
Trước khi bạn trở lại, ngôi nhà sẽ được đã được dọn sạch.
They can’t finish this report until the manager comes.
Họ không thể hoàn thành bản báo cáo này trước khi quản lý đến.

4. Một số cấu trúc mở rộng của by the time

Một số cấu trúc mở rộng của by the time
Một số cấu trúc mở rộng của by the time
 • At the time

At the time” cũng là một liên từ chỉ thời gian trong tiếng Anh, cụm từ này được dùng để bổ nghĩa cho câu. Khác với cụm từ “by the time”, “at the time” có nghĩa tiếng Việt là vào/ tại thời điểm đó.

Trong cấu trúc câu của “by the time”, 2 vế câu sẽ có một hành động xảy ra trước một hành động xảy ra sau. Còn “At the time” sẽ được hiểu rằng điểm xảy ra hành động giữa hai vế câu sẽ đồng thời với nhau.

Eg: Manh was very kind to me, but I did not feel that at the time.

Mạnh rất tốt với tôi nhưng khi đó tôi không cảm nhận được.

 • By + time

By + time mang nghĩa là “cho đến khi mà….”. Cụm từ này được sử dụng trong câu để nhấn mạnh một sự việc, hành động nào đó sẽ xảy ra muộn nhất vào lúc mà, khi mà.

Cụm từ By + time được dùng trong thì tương lai hoàn thành hoặc thì tương lai đơn

Eg: My classmates will have done her homework by Thursday night 

Bạn cùng lớp của tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà muộn nhất vào tối thứ Năm.

 • From time to time

Cụm từ From time to time không giống các liên từ chỉ thời gian ở phía trên. Đây là một trạng từ chỉ tần suất, nó có nghĩa là “thỉnh thoảng, hiếm khi”.

From time to time = seldom/ sometimes.

Eg: Charlie still thinks of his ex from time to time. 

Thỉnh thoảng Charlie vẫn nghĩ về người yêu cũ của anh ấy.

5. Bài luyện tập cấu trúc By the time

Bài tập cấu trúc By the time
Bài tập cấu trúc By the time

5.1. Bài tập tự luận

Bài 1: Chia dạng đúng cho động từ trong ngoặc

1. It (rain) ____  for 1 week by the time the storm came last day.

2. The sun _____ (already, set) by the time my mother get home every day. 

3. By the time Nicky intends to get to the airport, the plane (take) ____ off.

4. Her friend (explain) ____ everything clearly by the time they started their work.

5. Viet Hoang (finish) ____ breakfast by the time he left the house.

Đáp án:

1. had rained

2. has already set

3. will have taken

4. had explained

5. had finished

Bài 2: Điền When hoặc Until hoặc By the time thích hợp vào chỗ trống

1. Make sure the kids are in bed ____ 9:00 PM.

2. She wouldn’t believe it was alive _____ She saw it move.

3. _____ he is out, the bus is gone.

4. _____ the semester ends, Anna will have completed all her assignments.

5.Let me know at once _____ you will start 

Đáp án

1. By 

2. Until

3. By the time

4. By the time

5. When

Bài 3: Đọc các tình huống và sử dụng By the time để hoàn thành các câu sau:

1. He was invited to a party, but he got there much later than he intended_____, most of the other guests had left.

2. I intended to catch a bus, but it took me longer than expected to get to the bus stop______,the bus had already left.

3. Chau wanted to go to the cinema after finishing her work. But she finished much later than expected______ ,it was too late to go to the cinema.

4. I saw three men who looked as if they were trying to destroy a car. I called the police but it took some time before they arrived.______ ,the three men had disappeared.

5. They climbed a mountain and it took them a very long time to get to the top. There wasn’t much time to enjoy the view. ______, they had to come down again.

Đáp án:

1. By the time he got to the party

2. By the time I got to the bus stop

3. By the time Chau finished

4. By the time the police arrived

5. By the time they got to the top

Bài 4: Điền dạng đúng của động từ trong những câu sau.

1. By the time she graduated from college, she (be) _____22 years old

2. By the time Hoa (leave) _____the company, she will go to the market to buy food.

3. Nothing _____ (change) by the time she turned 22 or 32.

4. By the time GDragon _____ (become) a famous singer, he will have practiced hard.

5. By the time Thao ate breakfast, she (out)_____.

Đáp án

1. had been

2. Leaves

3. Had changed

4. Becomes

5. was out

Bài 5: Điền When hoặc Until hoặc By the time thích hợp vào chỗ trống

1. _____ she was a child, her family moved to Hanoi to live.

2. Environmental sanitation staff used to sweep the streets at night _____ a machine replaced them.

3. I must complete and submit the periodic report _____ this weekend.

4. Lan doesn’t know for certain _____ her friend will come.

5. The nightclub was really swinging _____ they got there.

Đáp án

1. When

2. Until

3. By

4. When

5. By the time

5.2. Bài tập trắc nghiệm

1. By the time Julie ate breakfast, her sister _____

 A. has out

 B. have out

 C. went

 D. out

2. By the time Long ______ his studies, he______ in Hanoi for 6 years.

A. finished – will have been      

B. finished – had been         

C. finishes – has been         

D. finished – has been

3. _____ 2023, my mother will have been working for Sam Sung company for 20 years.

A. In      

B. By the time         

C. By        

D. When

4. By the time the teacher ______ to the class, the students will have completed their homework.

A. has come

B. will come

C. comes

D. came

5. By the time he _____to company, his mom had left.

A. gets

B. get

C. got

D. getting

6. By the time Ly arrived home, her father (leave)________.

A. left                 

B. will have left                 

C. leaves            

D. had left

7. The movie _____ by the time I go to the cinema.

A. have started 

B. had started 

C. will had started 

D. will have started

8. My family will feel happier by the time I _____

A. am married 

B. married 

C. have married 

D. got married

9. By the time Nhung visits Japan again, there ______ more buildings.

A. will have been 

B. are 

C. is 

D. will be

10. Mimi _____“the fruits of her labor” by the time she retires.

A. will have enjoying

B. will be enjoyed

C Will enjoy

11. By the time you finish cooking the movie _____

A.will end

B. will have ended

C. had ended

D.has ended

12. The film ____ by the time we get there

A. have end

B. will end

C. will have end

D. had ended

13. The meeting _____ (break) up by the time the secretary arrives.

A. broke

B. will broke

C. had broken

D. will have broken

14. By the time parents get home, their 6-year-old son _____ in bed.

A. am 

B. would be 

C. will have being 

D. will be

15. By the time he _____ (show) up, I was finished eating.

A. have show

B. showed

C. shows

D. had showed

Đáp án:

1. A 2. B 3. B 4. C 5. C 6. D 7. D 8. A
9. A 10. A 11. B 12. C 13. D 14. D 15. B

Bài 2: Chọn câu đúng với cấu trúc “BY THE TIME”

1.

A. They will have fixed the motorbike by the time Henry returns.

B. By the time they will have fixed the motorbike, Henry returns.

C. ​By the time they will have fixed the motorbike, Henry was returns.​

D. They will have fixed the motorbike by the time Henry returned.

2.

A. By the time Tuan gone to Lan’s home, she had gone to bed.

B. By the time Tuan went to Lan’s home, she will go to bed.

C. By the time Tuan went to Lan’s home, she go to bed.

D. By the time Tuan went to Lan’s home, she had gone to bed.

3.

A. By the time Minh will very exhausted, Minh had finished that important project.

B. By the time Minh was very exhausted, Minh will finish that important project.

C. By the time Minh was very exhausted, Minh had finished that important project.

D. By the time Minh was very exhausted, Minh finished that important project.

4.

A. By the time Nguyen is 20, he will live in a place far away from home.

B. By the time Nguyen is 20, he has lived in a place far away from home.

C. By the time Nguyen is 20, he will living in a place far away from home.

D. By the time Nguyen was 20, he will live in a place far away from home.

5.

A. By the time Lisa will to Kylie’s home, she had gone to the shopping center.

B. By the time Lisa went to Kylie’s home, she will go to the shopping center.

C. By the time Lisa went to Kylie’s home, she will gone to the shopping center.

D. By the time Lisa went to Kylie’s home, she had gone to the shopping center.

Đáp án:

1. A 2. B 3. C 4. A 5. D

Lời kết

Trên đây là bài viết tổng hợp những kiến thức cơ bản xoay quanh cấu trúc By the time cùng các bài tập thực hành đi kèm. Hãy chăm chỉ luyện tập để ghi nhớ tốt hơn và sử dụng linh hoạt trong đời sống.

Đừng quên theo dõi Eng Breaking để cập nhật thêm những phần kiến thức về tiếng Anh mới và bổ ích nhất.

Cuối cùng, đừng quên chia sẻ bài viết này với các bạn của mình để cùng nhau tiến bộ hơn mỗi ngày.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *